Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor práce – autoritní záznam zápis autora – základní pravidla garant - výběr garanta, zápis oddělení – zápis, kontrola aktivita – označení současných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor práce – autoritní záznam zápis autora – základní pravidla garant - výběr garanta, zápis oddělení – zápis, kontrola aktivita – označení současných."— Transkript prezentace:

1 Autor práce – autoritní záznam zápis autora – základní pravidla garant - výběr garanta, zápis oddělení – zápis, kontrola aktivita – označení současných pracovníků ústavu

2 Nápovědy, manuály Informace pro zpracovatele - Podpora

3 Autor – obecné zásady zápisu Zápis – práci hlásí 1. autor z ústavu AV ČR (popř. garant) Autoři z AV ČR plné jméno Ostatní pouze iniciála křestního jména Nad 25 autorů – je možné zapsat pouze autory z AV ČR a vyplnit pole celkový počet autorů

4 Garant – zápis ve formuláři Formuláře - garantem do RIV bude druhá autorka

5 Garant - zápis v klientu Klient - garantem do RIV bude druhá autorka

6 Garant Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV: Garant výsledku: jeden z tvůrců výsledku určený autorským kolektivem, který odpovídá za daný datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku. U publikačního výsledku se jedná o autora, který komunikuje s redakcí časopisu nebo nakladatelstvím. U výsledků projektů a výzkumných záměrů se obvykle jedná o řešitele odpovědného příjemci za řešení příslušného projektu nebo výzkumného záměru.

7 Garant – domácí tvůrce Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2010 Tvůrci Pro každý výsledek musí platit, že: alespoň jeden z tvůrců výsledku je domácím tvůrcem předkladatele; ve výčtu tvůrců výsledku jsou uvedeni všichni domácí tvůrci předkladatele; právě jeden z tvůrců výsledku bude označen jako garant tohoto výsledku, přičemž garant nemusí být domácím tvůrcem předkladatele; garant je odpovědný za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli ostatní tvůrci výsledku mohou, avšak nemusí být uvedeni Je-li tvůrce v pracovněprávním vztahu k více předkladatelům, považuje se za domácího tvůrce u toho předkladatele, u něhož je zaměstnán v rámci pracovního poměru (tedy ne formou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr). (domácí tvůrce je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu k předkladateli, tj. k subjektu, který předkládá výsledek, příp. k organizační jednotce subjektu, která předkládá výsledek); domácím tvůrcem je i student v doktorském nebo magisterském studijním programu akreditovaném u příslušného předkladatele

8 Garant Shrnutí v ASEP obvykle 1. autor z AV ČR na publikaci může být i autor na dalších místech, z jiného ústavu, než který hlásí publikaci i mimoakademický – např. z VŠ

9 Hodnocení – rozpory Dvojí domácí autorství a společná pracoviště Rozpor v nahlášení autorství práce -Výsledek je možné hlásit pouze za jednu instituci – autor si musí vybrat -Pokud je v záznamu spolupráce dvou institucí (AV ČR a VŠ) – musí nahlásit práci stejně (typ dokumentu, zdrojový dokument, apod….

10 Garant http://www.isvav.cz/h10/resultDetail.do?rowId=RIV/68378289 :_____/09:00340612!RIV10-AV0-68378289 http://www.isvav.cz/h10/resultDetail.do?rowId=RIV/68378289 :_____/09:00340612!RIV10-AV0-68378289 Tento výskyt výsledku není vyřazen Rozpory v Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2010 Tvůrci výsledku Počet tvůrců celkem2 Počet domácích tvůrců2 TvůrceBližňák Vojtěch (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) RozporII.3.4(d) - Stejný tvůrce jako domácí u více předkladatelů bez společného projektu Stav rozporuRozpor odstraněn ve 2. etapě na základě reakcí poskytovatelů Přijatá reakce(AV0/AVO_TAB2_AV_CR_ustavy_H_2010.xls:AV_namitk y:563:32:1 | AV0/AVO_TAB2_AV_CR_ustavy_H_2010.xls:AV_namitky: 563:31:1) AV ČR potvrzuje, že tvůrce Bližňák, Vojtěch je domácím tvůrcem u předkladatele Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.. [9D0975DC2603BE] TvůrceSokol Zbyněk (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) RozporII.3.4(d) - Stejný tvůrce jako domácí u více předkladatelů bez společného projektu Stav rozporuRozpor odstraněn ve 2. etapě na základě reakcí poskytovatelů

11 Oddělení – nápověda http://www.iach.cz/knav//oddeleni.html

12 Oddělení – slovník v IPACu

13 Oddělení - překlady BU-JOddělení mykorrhizních symbiózDepartment of Mycorrhizal Symbioses BU-JOddělení experimentální fykologie a ekotoxikologieDepartment of Experimental Phycology and Ecotoxicology BU-JOddělení funkční ekologieDepartment of Functional Ecology BU-JGeobotanické odděleníDepartment of Geobotany BU-JOddělení genetické ekologieDepartment of Genetic Ecology BU-JOddělení ekologie invazí a laboratoř GIS a DPZ Department of Invasion Ecology and GIS and Remote Sensing Laboratory

14 Oddělení - překlady

15 Oddělení – zápis a vyhledávání C06$h Vyhledání v klientovi se zkratkou ústavu

16 Zjištění vyplnění oddělení u záznamů ústavu V klientovi výstup V2. Ve výstupu je sloupec J, kde jsou uvedena vyplněná oddělení. Postup Výstup V2 nastavíme podle následujícího obrázku: Výsledkem je soubor, který otevřeme v EXCELu:

17 Aktivní autor Aktivní autor: Použití: Autoři, kteří budou mít v v poli 969$f hodnotu ACTV, budou na stránkách Analytika ASEP vybráni mezi publikující pracovníky ústavu.

18 Všichni autoři

19 Pouze pracovníci ústavu

20 Dotazy: arl@lib.cas.czarl@lib.cas.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Autor práce – autoritní záznam zápis autora – základní pravidla garant - výběr garanta, zápis oddělení – zápis, kontrola aktivita – označení současných."

Podobné prezentace


Reklamy Google