Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podzimní seminář ASEP Jana Doleželová 9. 12. 2008 Praha, Knihovna AV ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podzimní seminář ASEP Jana Doleželová 9. 12. 2008 Praha, Knihovna AV ČR."— Transkript prezentace:

1 Podzimní seminář ASEP Jana Doleželová 9. 12. 2008 Praha, Knihovna AV ČR

2 Program Úvod (dr. Kadlecová)‏ SBĚR 2009 – struktura dat Dynamické webové stránky UBO (ing. Slabáková)‏ Dynamické webové stránky pro AV ASEP na UIVT (dr. Ramešová)‏ Závěr Diskuze

3 Struktura RIV 2009 Kde ji najdete v manuálu

4 Struktura RIV 2009 Jaké výsledky patří do RIV výsledky vzniklé za finanční podpory poskytovatelů (CEP, CEZ) – od roku 1993 => lze zařadit i záznamy, které mají uveden VZ či projekt CEP s vročením >1993-2009 výzkumné organizace mohou poskytovat i výsledky bez poskytnuté podpory – od roku 2003 => lze zařadit i záznamy, které nemají uveden VZ či projekt CEP s vročením >2003-2009 (Vše dle zákona č.130/2002 Sb.)‏

5 Sběr dat 2009

6

7 Struktura RIV 2009 Kdo a za co odpovídá? Kdo? Za předávané výsledky zodpovídá příslušný poskytovatel, který předkládá výsledky. Za co odpovídá? Za správnost přiřazení projektu či výzkumného záměru, že výsledek byl skutečně dosažen řešením uvedeného projektu či výzkumného záměru. Za správné zařazení výsledku do druhu. => projekt či VZ uvedený v záznamu by měl odpovídat tomu, co je nahlášeno poskytovateli

8 Struktura RIV 2009 Předávání dat Předkladatel (ÚSTAV) bude poskytovateli předávat kromě údajů o výsledcích (xml soubor) i průvodku k dodávce dat, vytvořenou kontrolní službou, doplněnou a podepsanou osobou, která je oprávněna jednat jménem předkladatele. Průvodka bude uložena u poskytovatele, pokud budou v dodávce chybné údaje, zjistí se, kdo je za předání chybných údajů zodpovědný.

9 Struktura RIV 2009 Předávání dat - změna Zpracovatel ústavu: vytvoří xml soubory, pro všechny poskytovatele (klient ARL)‏ xml soubory zkontroluje přes web služby vytiskne protokoly, které podepíše ředitel ústavu soubor xml i protokol se zašle do KNAV KNAV: zajistí kontrolu a odevzdání poskytovatelům

10 Struktura RIV 2009 Co RIV je a co RIV není RIV je: Shromaždiště podkladů k hodnocení VaV pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu. RIV není: Knihovnický systém, centrální registr => ASEP= centrální registr výsledků vzniklých v AV, provozovaný v knihovnickém systému

11 Struktura RIV 2009 Kdo je to předkladatel a co předkládá? Předkladatel: Ústav Co předkládá? Výsledky těch projektů a výzkumných záměrů, u kterých je uveden jako příjemce či spolupříjemce a alespoň jeden z tvůrců je v pracovněprávním vztahu k tomuto předkladateli => do xml souboru ústavu bude vyexportován pouze projekt a výzkumný záměr, kde je ústav příjemcem či spolupříjemcem (úprava exportního programu)‏

12 Struktura RIV 2009 Výsledek uplatněný neuplatněný Výsledek uplatněný – zveřejněný Publikovaný, patentovaný, uvedený do provozu, zpřístupněný na Internetu… Výsledek neuplatněný - Výsledek, který v termínu stanoveném pro dodání do RIV nebyl ještě uplatněn =>mělo by se týkat projektů, které skončily, případně skončí v daném roce a v RIV nemají výsledek

13 Struktura RIV 2009 Výsledek uplatněný neuplatněný Výsledek uplatněný – zveřejněný Publikovaný, patentovaný, uvedený do provozu, zpřístupněný na Internetu… Výsledek neuplatněný - Výsledek, který v termínu stanoveném pro dodání do RIV nebyl ještě uplatněn =>mělo by se týkat projektů, které skončily, případně skončí v daném roce a v RIV nemají výsledek

14 Struktura RIV 2009 Nové druhy dokumentů Užitný a průmyslový vzor (F) – P1 Prototyp a funkční vzorek (G) – L Právní předpisy a normy (H) – L1 Specializované mapy (L) – L2 Centralizované metodiky (N) – L3 Software (R) – L4

15 Struktura RIV 2009 J – periodikum – nové pole, změna Nové pole: Kód UT ISI (WOS) – u Jimp Změna zápisu čísla periodika, pokud není uvedeno: název měsíce nebo roční období nebo datum vydání v rámci svazku (dříve pomlka)‏

16 Struktura RIV 2009 J (C) – UT ISI (1 záznam)‏

17

18 Struktura RIV 2009 J (C)– UT ISI (jeden záznam)‏

19 Struktura RIV 2009 J (C)– UT ISI (více záznamů)‏

20

21

22 Struktura RIV 2009 J (C)– UT ISI

23

24 Struktura RIV 2009 J – periodikum – upozornění ISSN – povinný údaj Pokud není přiděleno, je nutné oficiální název periodika! Periodika, která vychází v ČR musí být zaevidováno u MK Evidence periodického tisku a vydavatelů Svazek periodika Pokud opravdu! není uvedeno, píšeme v ASEP – (pomlku), do RIV jde údaj neuveden.

25 Struktura RIV 2009 C, K – článek ve sborníku Nové povinné pole: ISSN (pokud existuje)‏ UT ISI – (pokud existuje)‏

26 Struktura RIV 2009 B - kniha Nové povinné pole: Počet výtisků knihy

27 Struktura RIV 2009 M – kapitola v knize Nové povinné pole: Počet výtisků knihy Počet stran knihy

28 Struktura RIV 2009 Z – poloprovoz, ověřená technologie… Nové pole: Poddruh (roletka) A – poloprovoz B – ověřená technologie C – odrůda D – plemeno E – léčebný postup

29 Struktura RIV 2009 P1 – užitný vzor, průmyslový vzor Nové pole: Druh vzoru – (roletka) U – užitný vzor P – průmyslový vzor

30 Struktura RIV 2009 L – prototyp a funkční vzorek Nové pole: Poddruh (roletka) A – prototyp B – funkční vzorek

31 Struktura RIV 2009 L1 – normy, směrnice Nové pole: Poddruh (roletka) A – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem B – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy Číslo předpisu Označení kompetenčně příslušného orgánu Územní platnost výsledku

32 Struktura RIV 2009 L2 – specializované mapy Nové pole: Způsoby využití výsledku (roletka)‏ A – výsledek využívá pouze poskytovatel B – výsledek je využíván orgány státní a veřejné správy C – výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů

33 Struktura RIV 2009 L3 – certifikované metodiky Nové pole: Označení certifikačního orgánu (text)‏ Datum certifikace výsledku

34 Struktura RIV 2009 L4 – software

35 Struktura RIV 2009 Do RIV jako O V - Výzkumná zpráva G, H – sborníky jako celek R, T – výběr v roletce

36 Struktura RIV 2009 úpravy ve formulářích a kontrolách ARL Po zveřejnění struktury xml souborů na webu VaV. Doporučení: Údaje UT zatím zapisujte do poznámky. Chybně přidělená ISBN – zasílejte odkaz o správnosti, či naskenovaný „důkaz“. Chybné znaky – ponechejte zatím bez oprav.

37 RIV 2009 Předání dat do RIV ASEP-AR L xml, průvodky (podepsané)‏ poskytovate l zpracovatel poskytovatel 7.9.2009 RIV KNAV formulář klient

38 RIV 2009 Zařazení výsledku RIV Jeden výsledek lze zařadit pouze jedenkrát, vybere se druh, který ho nejvíce charakterizuje. Př. Odborná kniha vydaná elektronicky: Zařazení: B - kniha nebo E – elektronický dokument Nelze vytvořit dva záznamy A a E. Př. Pokud je odborná kniha zařazena jako B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek typu M.

39 RIV 2009 Zařazení – Aplikované výsledky RIV Aplikované výsledky se zařadí do RIV pouze v případě, že výsledek byl cílem řešení projektu či VZ a tento cíl byl definován již při podávání návrhu projektu či VZ, nebo byl dodatečně projekt či VZ o tento cíl rozšířen.

40 RIV 2009 Recenzovaná publikace K předloženému článku, knize, kapitole byl vypracován po jeho přijetí do redakce (nakladatelství) posudek, na jehož základě autor své dílo případně upraví a následně vyjde k jeho vydání. Povinné u J, B, M, C/K.

41 Zařazení RIV 2009 B - kniha recenzovaná aspoň dvěma obecně uznávanými recenzenty z příslušného oboru, která vyšla v nakladatelství s vědeckou redakcí je-li kniha vydávána v el. podobě, musí být vydána i v podobě tištěné v počtu minimálně 200 výtisků o rozsahu 100 normostran má přidělen kód ISBN obsah - týkající se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie, s formálními atributy odborné knihy jako jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, rejstřík, souhrn aspoň v jednom světovém jazyce

42 Zařazení RIV 2009 Odbornou knihou je monografie vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon kritická edice pramenů kritický komentovaný překlad náročných filozofických, historických či filologických textů doprovázených studií vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník kritický katalog výstavy

43 Zařazení RIV 2009 Odbornou knihou není učebnice, skripta odborné posudky a stanoviska ročenky a výroční a odborné periodické zprávy nepublikované diplomové, doktorské, habilitační práce jazykové slovníky (pokud nejsou cílem řešení projektu či výzkumného záměru) tiskem nebo el. vydaný souhrn rešerší účelově vydané soubory odborných prací v rámci jednoho pracoviště sborníky tiskem nebo el. vydané soubory abstraktů

44 Zařazení RIV 2009 M - Kapitola v knize Dokument zařadíme do druhu kapitola, pokud má kniha jen editora. Kapitoly v knize nejsou samostatně hodnoceny.

45 Zařazení RIV 2009 C/K - Článek ve sborníku Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře, nebo sympozia a má přidělen ISBN(ISSN) kód Obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek

46 Zařazení RIV 2009 J - Článek v odborném periodiku Vědecký článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele. Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné či el. podobě a má přidělen kód ISSN.

47 Hodnocení KNIHY Budou hodnoceny knihy pouze s přiděleným ISBN a s minimálně 200 vydanými výtisky. KAPITOLY V KNIZE Kapitoly v knize nebudou samostatně hodnoceným výsledkem (hodnoceny budou pouze celé knihy, autor kapitoly bude hodnocen jako člen autorského kolektivu celé knihy). PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍKU Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky ve sbornících evidovaných v databázi ISI Proceedings společnosti Thomson Scientific Ltd. (nově ve WOS)‏

48 Hodnocení ODBORNÉ PERIODIKUM Jimp – článek s přiděleným kódem IF (JCR)‏ Jneimp – článek v časopise, který je zařazen v seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR, nebo je evidován v některé ze světově uznávaných databází. PATENT APLIKOVANÉ VÝSTUPY Ostatní typy dokumentů nemají bodové ohodnocení.

49 DESATERO správného zpracování http://www.iach.cz/knav/desatero.html

50 Opravy dat 2008 ISBN – všechna ISBN, která byla zaslána na RV byla přijata a v kontrolách RV jsou zařazena jako výjímky. V KNAV vytvoříme opravné dávky dat roku 2008, které zašleme poskytovatelům. Na webu budou vystaveny ústavy u kterých byly vytvořeny opravné dávky, s údaji co bylo opraveno. http://www.iach.cz/knav/opravy08_2.html

51 Doplnění oddělení Ústavy, které budou chtít doplnit oddělení do svých záznamů, nechť provedou kontrolu autorit autorů, aby u každého autora bylo doplněno oddělení. Až bude oddělení doplněno, napíší na arl@lib.cas.cz požadavek do doplnění oddělení do záznamů.arl@lib.cas.cz Požadavek bude odeslán firmě.

52 Webové stránky ústavů Kontrola dat odevzdaných do RIV v roce sběru http://www.iach.cz/knav/publ/ustavy_publ/uzfg/as21.html

53 Závěr Doporučujeme data zpracovávat průběžně. Pokyny ke zpracování ze strany KNAV budou zveřejněny na webových stránkách a hromadnými maily. Adresa ke komunikaci: arl@lib.cas.cz, „dotazy“ na webu KNAV budou zrušeny.arl@lib.cas.cz


Stáhnout ppt "Podzimní seminář ASEP Jana Doleželová 9. 12. 2008 Praha, Knihovna AV ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google