Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Vendula Hromádková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Vendula Hromádková"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Vendula Hromádková hromadkova@phil.muni.cz
Setkání garantů RIV Mgr. Vendula Hromádková

2 Program Aktuální informace z RVVI Harmonogram Sběru do RIV 2015
Novinky v agendě Publikace IS MU Druh výsledku O (Ostatní) Zahraniční publikace a NK ČR Garanti RIV a kontrola správnosti záznamů Diskuze

3 Aktuální informace z RVVI
aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik pro rok 2015 ( hodnocení Sběru do RIV 2014 ( ) – zveřejněno v prosinci 2014? ( připravuje se nová metodika (IPN Metodika) – společnost Technopolis (UK); finální verze 2016, implementace cca (

4 Harmonogram Sběru do RIV 2015
leden (do 31.1.) – doplnění veškerých záznamů za rok 2014 únor (do 20.2.) – kontroly za garanty RIV únor-březen (do 31.3.) – finální kontroly za FF duben (začátek dubna – bude upřesněno) – finální termín pro předání dat na Rektorát

5 Novinky v agendě Publikace IS MU (2014)
Příznak „Nevystavovat“ Spolupracující pracoviště v rámci MU Informační při zrušení štítku RIVOK Dohodnuto řešení konfliktů záznamů s NAMU: Záznamy NAMU vytvářeny vždy nově Záznamy NAMU označeny veřejným štítkem (Munipress) Záznamy NAMU nebudou určeny pro RIV Záznamy NAMU nebudou smět upravovat autoři publikace Publikace nebudou vázány na konkrétní organizační jednotku a na konkrétní zdroj financování.

6 Spolupracující pracoviště v rámci MU
Dělení bodů výsledku podle procentuálního podílu (platné pro Sběr 2015!): na úrovni fakulty na úrovni pracoviště

7 Co se chystá v agendě Publikace (2015)
konsolidace výsledků druhu „O“ (historie?) aplikace na kontrolu publikací ve Web of Science podle jména přehled vědeckých profilů (př. Researcher ID, ORCID) integrace identifikátorů RID a ORCID v IS MU v Pomůckách k publikacím bude k dispozici tabulka H13 s provázaným ID a UČO

8 Druh výsledku „O“ (Ostatní)
RIV je zdrojem informací o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací (neslouží výhradně pro hodnocení) => do RIV je nutné odvádět i nebodované výsledky, obzvláště v případě návaznosti na projekt (pro potřeby kontrol poskytovatelů, evidenci výsledků na projektech..) ale… do RIV by měly odcházet především kvalitní vědecké výstupy, FF MU doporučuje vždy zvážit, zda se jedná opravdu o dílo takovéto kvality (kvantita x kvalita) ostatní výsledky budou hodnoceny interním hodnocením FF MU, i přesto, že nebudou odvedeny do RIV

9 Zahraniční publikace a Národní knihovna ČR
hodnotit se budou pouze publikace, které jsou k dispozici v Národní knihovně (NK), v případě zahraničních vydavatelství je předkladatel do NK dodá na vlastní náklady v případě hodnocení elektronických knih (On-line) je jejich hodnocení podmíněno evidencí v mezinárodních knižních nebo digitálních registrech (např. ISBN, DOI), prokazatelným doložením existence (např. html odkaz) a zajištění přístupu k elektronické knize nebo dodání kopie na hmotném nosiči (zdroj: Metodika , str. 12) veřejná aplikace systému e-deposit NK ČR na ukládání elektronických publikací bude zveřejněna v lednu 2015

10 Zahraniční publikace a FF MU
publikace musí být v Národní knihovně do cca konce dubna 2015 (bude upřesněno) zodpovědnost převedena na autory/katedry (platba za publikaci, příp. odevzdání autorského výtisku), je potřeba vždy zvážit, zda publikace splňuje definici druhu a zda může vstoupit do hodnocení (finanční návratnost?) pokud se autor/katedra rozhodne publikaci zaslat do NK, předá publikaci garantovi RIVu – do určitého termínu (bude upřesněno) se shromáždí všechny publikace u koordinátorky RIV koordinátorka RIV zajistí předávací protokol a odvoz publikací do NK ČR

11 Garanti RIV na FF MU kontaktní osoby pro problematiku RIV na katedře
kontrola správnosti záznamů přenášených do RIV spolupráce při výběru a předávání zahraničních publikací do Národní knihovny ČR ový alias:

12 Kontrola správnosti záznamů - obecně
výsledky je nutné vykazovat pravdivě, podle skutečného stavu pro správnost záznamu si musí odpovídat doba vzniku díla, doba trvání navázaného projektu (výzkumného záměru atd.) a doba pracovního/studijního vztahu autora vědní obor uvádět primárně podle oboru výsledku (nikoli projektu, nebo časopisu)

13 Kontrola správnosti záznamů – návaznost na financování
výsledky je nutné připisovat na projekty, ze kterých byly opravdu podpořeny (nepřipisovat na jiné projekty, přesně zjistit, z kterého projektu je výsledek podpořen a nezapomenout to uvést) u výsledků odvedených do RIV musí být návaznost na financování v souladu s průběžnými/závěrečnými zprávami pro poskytovatele specifický výzkum x institucionální podpora

14 Kontrola správnosti záznamů – druh výsledku J, D
pokud je článek ve WoS („Article“; „Review“; „Letter“), nebo SCOPUS („Article“; „Review“; „Letter“) a má jiný, než hodnocený příznak, nesplňuje definici pro J! (př. „Correction“ lze opravit v dalším roce) vyplňovat UT WoS (Accession Number) – jinak nebude článek hodnocen jako Jimp v případě druhu D evidovaném v databázi Scopus je nutné uvádět údaj ISBN i ISSN, pokud jsou k dispozici

15 Kontrola správnosti záznamů – všechny druhy výsledků
ověřovat definice jednotlivých druhů výsledků (kontrola s katalogem NK ČR) kontrola názvů článků/publikace kontrola ISSN/ISBN rozsah stran/počet stran výsledku uplatnění výsledku (= rok vydání), nikoliv rok Sběru do RIV anotace (min. 64, max znaků) – anotace v původním jazyce si musí obsahově odpovídat s anotací v anglickém jazyce stát vydavatele, nikoliv stát, odkud pochází autor

16 Kontrola správnosti záznamů - Nejčastější chyby
Odborná publikace x sborník; publikace nesplňuje definici (učebnice, sborník, biografie…) Publikace nesplňuje formální kritéria Povinný výtisk publikace není v NK

17 Poznámky k hodnocení výsledků
výsledky, které byly už jednou hodnoceny, si přenášejí bodové hodnocení do dalšího hodnoceného roku. Nově dodaný výsledek (i starší) je nově hodnocen vždy podle aktuální platné metodiky výsledky v některých oborových skupinách nejsou hodnoceny vůbec (př. SHVc - obor psychologie a knihovnictví) pokud je publikace uvedena v databázi WoS, ale časopis ještě nemá spočítaný IF, náleží tomuto výsledku nejnižší bodová hodnota pro Jimp

18 Hodnocení výsledků

19 Kontakty Rektorát MU: Mgr. Michal Petr (petr@rect.muni.cz)
FF MU: doc. Jana Horáková, Ph.D. FF MU: Mgr. Vendula Hromádková FF MU: garanti RIV

20 Zdroje Dokumentový server FF MU:
Filozofická fakulta -> Publikační činnost -> RIV ( Metodika hodnocení výsledků VO Předávání údajů do RIV 2015 Často kladené otázky k Metodice Diskuzní fórum IS MU: K problematice ohodnocení publikačních výstupů (

21 DISKUZE


Stáhnout ppt "Mgr. Vendula Hromádková"

Podobné prezentace


Reklamy Google