Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání garantů RIV 11. 12. 2014 Mgr. Vendula Hromádková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání garantů RIV 11. 12. 2014 Mgr. Vendula Hromádková"— Transkript prezentace:

1 Setkání garantů RIV 11. 12. 2014 Mgr. Vendula Hromádková hromadkova@phil.muni.cz

2 Program  Aktuální informace z RVVI  Harmonogram Sběru do RIV 2015  Novinky v agendě Publikace IS MU  Druh výsledku O (Ostatní)  Zahraniční publikace a NK ČR  Garanti RIV a kontrola správnosti záznamů  Diskuze 2

3 Aktuální informace z RVVI  aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik pro rok 2015 (http://vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=733424)http://vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=733424  hodnocení Sběru do RIV 2014 (2009-2013) – zveřejněno v prosinci 2014? (http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=720397)http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=720397  připravuje se nová metodika (IPN Metodika) – společnost Technopolis (UK); finální verze 2016, implementace cca 2018 (http://metodika.reformy-msmt.cz/)http://metodika.reformy-msmt.cz/ 3

4 Harmonogram Sběru do RIV 2015  leden (do 31.1.) – doplnění veškerých záznamů za rok 2014  únor (do 20.2.) – kontroly za garanty RIV  únor-březen (do 31.3.) – finální kontroly za FF  duben (začátek dubna – bude upřesněno) – finální termín pro předání dat na Rektorát 4

5 Novinky v agendě Publikace IS MU (2014)  Příznak „Nevystavovat“  Spolupracující pracoviště v rámci MU  Informační email při zrušení štítku RIVOK  Dohodnuto řešení konfliktů záznamů s NAMU:  Záznamy NAMU vytvářeny vždy nově  Záznamy NAMU označeny veřejným štítkem (Munipress)  Záznamy NAMU nebudou určeny pro RIV  Záznamy NAMU nebudou smět upravovat autoři publikace  Publikace nebudou vázány na konkrétní organizační jednotku a na konkrétní zdroj financování. 5

6 Spolupracující pracoviště v rámci MU 6 Dělení bodů výsledku podle procentuálního podílu (platné pro Sběr 2015!): 1)na úrovni fakulty 2)na úrovni pracoviště

7 Co se chystá v agendě Publikace (2015)  konsolidace výsledků druhu „O“ (historie?)  aplikace na kontrolu publikací ve Web of Science podle jména  přehled vědeckých profilů (př. Researcher ID, ORCID)  integrace identifikátorů RID a ORCID v IS MU  v Pomůckách k publikacím bude k dispozici tabulka H13 s provázaným ID a UČO 7

8 Druh výsledku „O“ (Ostatní)  RIV je zdrojem informací o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací (neslouží výhradně pro hodnocení) => do RIV je nutné odvádět i nebodované výsledky, obzvláště v případě návaznosti na projekt (pro potřeby kontrol poskytovatelů, evidenci výsledků na projektech..) ale…  do RIV by měly odcházet především kvalitní vědecké výstupy, FF MU doporučuje vždy zvážit, zda se jedná opravdu o dílo takovéto kvality (kvantita x kvalita)  ostatní výsledky budou hodnoceny interním hodnocením FF MU, i přesto, že nebudou odvedeny do RIV 8

9 Zahraniční publikace a Národní knihovna ČR  hodnotit se budou pouze publikace, které jsou k dispozici v Národní knihovně (NK), v případě zahraničních vydavatelství je předkladatel do NK dodá na vlastní náklady  v případě hodnocení elektronických knih (On-line) je jejich hodnocení podmíněno evidencí v mezinárodních knižních nebo digitálních registrech (např. ISBN, DOI), prokazatelným doložením existence (např. html odkaz) a zajištění přístupu k elektronické knize nebo dodání kopie na hmotném nosiči (zdroj: Metodika 2013- 15, str. 12)  veřejná aplikace systému e-deposit NK ČR na ukládání elektronických publikací bude zveřejněna v lednu 2015 9

10 Zahraniční publikace a FF MU  publikace musí být v Národní knihovně do cca konce dubna 2015 (bude upřesněno)  zodpovědnost převedena na autory/katedry (platba za publikaci, příp. odevzdání autorského výtisku), je potřeba vždy zvážit, zda publikace splňuje definici druhu a zda může vstoupit do hodnocení (finanční návratnost?)  pokud se autor/katedra rozhodne publikaci zaslat do NK, předá publikaci garantovi RIVu – do určitého termínu (bude upřesněno) se shromáždí všechny publikace u koordinátorky RIV  koordinátorka RIV zajistí předávací protokol a odvoz publikací do NK ČR 10

11 Garanti RIV na FF MU  kontaktní osoby pro problematiku RIV na katedře  kontrola správnosti záznamů přenášených do RIV  spolupráce při výběru a předávání zahraničních publikací do Národní knihovny ČR Emailový alias: garanti.RIV@phil.muni.cz 11

12 Kontrola správnosti záznamů - obecně Kontrola správnosti záznamů - obecně  výsledky je nutné vykazovat pravdivě, podle skutečného stavu  pro správnost záznamu si musí odpovídat doba vzniku díla, doba trvání navázaného projektu (výzkumného záměru atd.) a doba pracovního/studijního vztahu autora  vědní obor uvádět primárně podle oboru výsledku (nikoli projektu, nebo časopisu) 12

13 Kontrola správnosti záznamů – návaznost na financování  výsledky je nutné připisovat na projekty, ze kterých byly opravdu podpořeny (nepřipisovat na jiné projekty, přesně zjistit, z kterého projektu je výsledek podpořen a nezapomenout to uvést)  u výsledků odvedených do RIV musí být návaznost na financování v souladu s průběžnými/závěrečnými zprávami pro poskytovatele  specifický výzkum x institucionální podpora 13

14 Kontrola správnosti záznamů – druh výsledku J, D  pokud je článek ve WoS („Article“; „Review“; „Letter“), nebo SCOPUS („Article“; „Review“; „Letter“) a má jiný, než hodnocený příznak, nesplňuje definici pro J! (př. „Correction“ lze opravit v dalším roce)  vyplňovat UT WoS ( Accession Number ) – jinak nebude článek hodnocen jako J imp  v případě druhu D evidovaném v databázi Scopus je nutné uvádět údaj ISBN i ISSN, pokud jsou k dispozici 14

15 Kontrola správnosti záznamů – všechny druhy výsledků  ověřovat definice jednotlivých druhů výsledků (kontrola s katalogem NK ČR)  kontrola názvů článků/publikace  kontrola ISSN/ISBN  rozsah stran/počet stran výsledku  uplatnění výsledku (= rok vydání), nikoliv rok Sběru do RIV  anotace (min. 64, max. 2000 znaků) – anotace v původním jazyce si musí obsahově odpovídat s anotací v anglickém jazyce  stát vydavatele, nikoliv stát, odkud pochází autor 15

16 Kontrola správnosti záznamů - Nejčastější chyby  Odborná publikace x sborník; publikace nesplňuje definici (učebnice, sborník, biografie…)  Publikace nesplňuje formální kritéria  Povinný výtisk publikace není v NK 16

17 Poznámky k hodnocení výsledků  výsledky, které byly už jednou hodnoceny, si přenášejí bodové hodnocení do dalšího hodnoceného roku. Nově dodaný výsledek (i starší) je nově hodnocen vždy podle aktuální platné metodiky  výsledky v některých oborových skupinách nejsou hodnoceny vůbec (př. SHVc - obor psychologie a knihovnictví)  pokud je publikace uvedena v databázi WoS, ale časopis ještě nemá spočítaný IF, náleží tomuto výsledku nejnižší bodová hodnota pro J imp 17

18 Hodnocení výsledků 18

19 Kontakty  Rektorát MU: Mgr. Michal Petr (petr@rect.muni.cz)petr@rect.muni.cz  FF MU: doc. Jana Horáková, Ph.D. (horakova@phil.muni.cz)horakova@phil.muni.cz)  FF MU: Mgr. Vendula Hromádková (hromadkova@phil.muni.cz)hromadkova@phil.muni.cz  FF MU: garanti RIV (garanti.RIV@phil.muni.cz)garanti.RIV@phil.muni.cz 19

20 Zdroje  Dokumentový server FF MU: Filozofická fakulta -> Publikační činnost -> RIV (https://is.muni.cz/auth/do/phil/puci/RIV)https://is.muni.cz/auth/do/phil/puci/RIV Metodika hodnocení výsledků VO 2013-2015 Předávání údajů do RIV 2015 Často kladené otázky k Metodice  Diskuzní fórum IS MU: K problematice ohodnocení publikačních výstupů (https://is.muni.cz/auth/df/body_rvv/)https://is.muni.cz/auth/df/body_rvv/ 20

21 21 DISKUZE


Stáhnout ppt "Setkání garantů RIV 11. 12. 2014 Mgr. Vendula Hromádková"

Podobné prezentace


Reklamy Google