Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.11.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen - listopad 2008 (3 řádná zasedání: 19. 6., 18. 9. a 16. 10. 2008)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.11.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen - listopad 2008 (3 řádná zasedání: 19. 6., 18. 9. a 16. 10. 2008)"— Transkript prezentace:

1 20.11.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen - listopad 2008 (3 řádná zasedání: 19. 6., 18. 9. a 16. 10. 2008)

2 20.11.2008Sněm RVŠ2  Rozpočet vysokých škol pro rok 2008. Podrobněji viz bod 6  Operační programy EU (VaVpI, VpK, PI). 19. zasedání P RVŠ OP VpK - doc. Cakl informoval o jednání monitorovacího výboru a o harmonogramu výzev. 20. zasedání P RVŠ Při vyhlášení 1. výzvy OP VpK, opatření 2.2 došlo k některým problémům, P RVŠ ve svém usnesení upozornilo MŠMT na tyto nedostatky.  Ostatní Program INFOZ (přístup VŠ k informačním zdrojům pro VaV) P RVŠ požádalo MŠMT o zajištění náhradního řešení pro případ, že program nebude včas notifikován – návrh řešení je připraven. Ekonomické otázky :

3 20.11.2008Sněm RVŠ3  Novela zákona č. 130/2002 Sb. Vláda ČR schválila novelu zákona č. 130/2002 Sb., řada připomínek VŠ byla zapracována, novela schválena Poslaneckou sněmovnou v 1. čtení 11. 11. 2008.  Koncepce informačního systému VaVaI RVV zapracovala do materiálu většinu připomínek RVŠ.  Další informace Změny v personálním složení RVV: doc. Ježek, doc. Šperlink, prof. Syka (ukončení funkčního období) doc. Viklický (odvolán), nově jmenováni: prof. Fiala, Ing. Frolík a doc. Korecký Návrhy kandidátů do předsednictva Grantové agentury ČR: Prof. Gaš, Prof. Höschl, Prof. Matějů (předseda), Prof. Netuka, Prof. Linhart, (byli jmenováni 12. 11. 2008) P RVŠ navrhlo: prof. Gaše, prof. Netuku, prof. Pokludu, prof. Hanzela, prof. Mačákovou, doc. Potměšila, prof. Radu, prof. Horyla, prof. Svačinu Problematika výzkumu a vývoje :

4 20.11.2008Sněm RVŠ4 Vzdělávací proces :  Komise pro přípravu učitelů připravila ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU konferenci Strukturované studium učitelství  Internacionalizace vzdělávacího procesu ve vysokém školství a boloňském procesu 19. zasedání P RVŠ doc. Gavalcová: podrobná informace o dění v této oblasti 20. zasedání P RVŠ P RVŠ projednalo a přijalo materiály: - Poznámky, připomínky k dokumentu BOLOGNA BEYOND 2010 - Závěry z Ankety o přechodu na strukturované studium 21. zasedání P RVŠ Informace o účasti členů předsednictva na: -Semináři „Národní zpráva o plnění cílů Boloňského procesu za období 2007 – 2009, Bologna Beyond 2010“ -Pracovní poradě k materiálu „Implementace Strategie celoživotního učení"

5 20.11.2008Sněm RVŠ5  Bílá kniha terciárního vzdělávání (BKTV) - Pracovní komise a členové RVŠ byli požádáni o přípravu připomínek k BKTV, vypracované připomínky byly odeslány na MŠMT -Vypořádání těchto připomínek bylo prezentováno na 20. zasedání P RVŠ -Studentská komora RVŠ vypracovala k BKTV vlastní připomínky -RVŠ společně s MŠMT uspořádala seminář k BKTV -Místopředseda RVŠ doc. Kebo se zúčastnil kulatého stolu s vnějšími aktéry (stakeholders) k BKTV Dlouhodobé a strategické dokumenty VŠ :  Viz samostatný bod programu Činnost Studentské komory Rady VŠ :

6 20.11.2008Sněm RVŠ6 Činnost dalších prac. komisí rady VŠ :  Komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci -Na 19. zasedání P RVŠ byla ustavena pracovní komise RVŠ pro etiku ve vědecké a pedagogické práci. -Předsedkyní komise byla zvolena RNDr. Krupková a místopředsedkyní doc. Gavalcová. -RNDr. Krupková předložila materiál „Komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci“ (přehled oblastí, na které by se mohla činnost komise zaměřit)

7 20.11.2008Sněm RVŠ7 Další aktivity :  Připomínková činnost Rady vysokých škol Připomínky k materiálu „Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008“. Odeslány na RVV. Připomínky k materiálu „Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ČR do roku 2015“. Odeslány na MŠMT. Připomínky k materiálu „Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů“. Odeslány na RVV. Připomínky k dokumentu BOLOGNA BEYOND 2010. Odeslány na MŠMT. Připomínky k materiálu „Bílá kniha terciárního vzdělávání“. Odeslány na MŠMT a projednány na semináři. Připomínky k materiálu „Mezirezortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015“. Odeslány na MŠMT.  Delegace do různých orgánů a institucí Viz předložený písemný materiál

8 20.11.2008Sněm RVŠ8 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "20.11.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen - listopad 2008 (3 řádná zasedání: 19. 6., 18. 9. a 16. 10. 2008)"

Podobné prezentace


Reklamy Google