Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.11.2008Sněm RVŠ1 Bilanční a hodnotící zpráva Rady vysokých škol za funkční období 2006 - 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.11.2008Sněm RVŠ1 Bilanční a hodnotící zpráva Rady vysokých škol za funkční období 2006 - 2008."— Transkript prezentace:

1 20.11.2008Sněm RVŠ1 Bilanční a hodnotící zpráva Rady vysokých škol za funkční období 2006 - 2008

2 20.11.2008Sněm RVŠ2 Cíl:  Bilancovat činnost RVŠ v uplynulém funkčním období,  Dokumentovat vývoj těch oblastí českého vysokého školství, které RVŠ mohla popř. se snažila v této době ovlivnit. Na zpracování jednotlivých kapitol se podíleli: Prof. Bednář prof. Klíma doc. Műnsterová doc. Cakl doc. Koliba Mgr. Nantl prof. Čechák RNDr. Krupková doc. Novotná doc. Gavalcová Ing. Kuchař Mgr. Plechl prof. Hála prof. Kůs Bc. Říha doc. Ježek PhDr. Machytková doc. Staněk doc. Kebo doc. Vlček

3 20.11.2008Sněm RVŠ3 Spolupráce s dalšími orgány a partnery: MŠMT - skupina pro vědu a vysoké školství Česká konference rektorů Vysokoškolský odborový svaz Akreditační komise Centra pro studium vysokého školství Asociace vysokoškolských knihoven AV ČR a GA ČR Organizační zajištění a podpora činnosti: Agentura Rady vysokých škol

4 20.11.2008Sněm RVŠ4  Většina dílčích úkolů uvedených v jednotlivých bodech programového prohlášení byla naplněna  Vzhledem k dynamickému vývoji jak v oblasti názorů na další rozvoj terciárního vzdělávání, tak v oblasti výzkumu a vývoje, popř. i díky nezájmu partnerských organizací došlo v některých případech k přehodnocení priorit  Některým oblastem zmíněným v Programovém prohlášení bylo proto věnováno podstatně méně pozornosti, než se původně předpokládalo Plnění programového prohlášení RVŠ:

5 20.11.2008Sněm RVŠ5  Ekonomika: Problematika uplatnění soukromých a regionálních zdrojů ve vysokém školství  Vzdělávací činnost: - Problematika lidských zdrojů - rozvoj spolupráce s Radou pro rozvoj lidských zdrojů a Radou pro rozvoj podnikatelského prostředí (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu) -Jazyková příprava vysokoškolských studentů -Tělesná příprava vysokoškoláků jako podmínka pro jejich zdraví a tělesnou zdatnost -Příprava národního rámce kvalifikací – podíl SK zůstává stále otevřenou záležitostí  Výzkum a vývoj: Kvalita doktorského studia a jeho absolventů  Sociální podmínky studia: Optimalizace stipendijních systémů - přetrvávající úkol SK RVŠ Plnění programového prohlášení RVŠ:

6 20.11.2008Sněm RVŠ6  Legislativa: Navázat na diskusi k přípravě Bílé knihy terciárního vzdělávání a aktivně se zúčastnit přípravy novely zákona 111/1998 v aktuálním znění, popř. přípravy zákona o terciárním vzdělávání.  Vzdělávací činnost: -Otázka posuzování kvality jednotlivých vysokých škol popř. fakult -Úloha vysokých škol v celoživotním vzdělávání -Implementace systému ECTS -Rozšířit spolupráci s oblastí středního školství jakožto klíčovým segmentem přípravy budoucích vysokoškolských studentů  Výzkum a vývoj: Podílet se na implementaci novely zákona č. 130/2002 Sb., zejména v oblasti: -Pravidel pro rozdělování institucionálního financování VaV v rámci MŠMT -Metodiky pro financování vysokoškolského specifického výzkumu Zabývat se úrovní doktorského studia a jeho absolventů Náměty pro další funkční období

7 20.11.2008Sněm RVŠ7  Ekonomika: -Prosazovat alespoň udržení reálné výše normativu -Usilovat o pravidelné svolávání reprezentativní komise a prosazovat, aby veškeré otázky spojené s financováním VŠ zde byly projednávány -Prostřednictvím svých zástupců v monitorovacích výborech operačních programů prosazovat oprávněné zájmy vysokých škol  Fond rozvoje vysokých škol: -Zachovat celkovou dotaci na řešení projektů -Analyzovat náročnost (včetně účetní) administrativního zpracování malých projektů a zvažovat možnost jejich integrace do větších celků  Sociální podmínky studia: - Aktivně se podílet na přípravě příslušné části reformy terciárního vzdělávání -Usilovat o zrušení věkově diskriminující hranice 26 let a o její nahrazení modelem časově omezené veřejné podpory studia. Náměty pro další funkční období:

8 20.11.2008Sněm RVŠ8  Činnost Studentské komory RVŠ: Sledovat strategické cíle formulované v Dlouhodobém záměru a Programovém prohlášení pro období 2006 – 2008 Obhajovat samosprávu a aktivní zapojení studujících Oponovat zpoplatnění studia, diskutovat o alternativách Věnovat se dosud nevyřešeným otázkám z minulosti (věková diskriminace, národní rámec kvalifikací, optimální stipendijní systémy, doktorské studium, sociální podpora studujících) Rozvíjet mezinárodní spolupráci (v návaznosti na Zahraniční strategii) Realizovat rozvojový projekt (bude-li podpořen MŠMT) Nadále spolupracovat s AK a dalšími partnery Zvyšovat informovanost o problémech studujících a činnosti SK RVŠ (v návaznosti na Komunikační strategii) Věnovat pozornost vnitřní stabilitě a vzdělávání členstva Náměty pro další funkční období:

9 20.11.2008Sněm RVŠ9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "20.11.2008Sněm RVŠ1 Bilanční a hodnotící zpráva Rady vysokých škol za funkční období 2006 - 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google