Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální měřící přístroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální měřící přístroje"— Transkript prezentace:

1 Digitální měřící přístroje
I v kategorii jednoduchých měřících přístrojů se prosazují modely vybavené připojením na PC.Příkladem na obrázku multimetr fy.METEX 3610D, vybavený rozhraním RS232. Pro dosažení dobrého oddělení od okolí je rozhraní odděleno pomocí optických vazebních členů. Takto lze například jednoduše automatizovat měření průběhu napětí,teploty aj.

2 Digitální měřící přístroje
Paměťové osciloskopy Logické analyzátory Spektrální analyzátory

3 Zobrazení elektronických signálů v časové / kmitočtové oblasti
Fourierova transformace signál je zpravidla definován jako funkce času – časová doména - v kmitočtové doméně se signál nazývá spektrum Oba popisy jsou jednoznačné a vzájemně ekvivalentní. Algoritmem pro vzájemný převod je tzv. Fourierova transformace – Fourierův integrál

4 Měření v časové doméně - blokové schéma analogového osciloskopu

5 Měření v časové doméně - blokové schéma digitálního osciloskopu

6 Základní pojmy Další pojmy Synchronizace průběhu analog.osc.
Vícekanálové zobrazení s časovou souvislostí Y-kanál (y) , X-kanál / časová osa Zobrazení periodických/jednorázových dějů (dosvit) Časová základna – auto / norm / jednorázová Spouštění (trigger),úroveň spouštění (trigger level) Triggování do určitého kanálu Synchronizace interní / externí Časová lupa Další pojmy kurzory, možnosti připojení I/O, sondy Maximální délka záznamu < > kapacita paměti Možnosti zpracování signálu – averaging (středování) Synchronizace průběhu analog.osc. Způsob zobrazení digitálního osciloskopu

7 „Aliasing“ efekt Zjednodušeně je to vznik signálů s kmitočtem:
fa = fs – f kde f je kmitočet měřeného signálu,fs vzorkovací kmit. Vztah platí, když (fs / 2) < f < fs. Pro rozsah kmitočtů fs < f < (3*fs / 2) platí: fa = f – fs Pro vyšší kmitočty se tento jev opakuje vždy s periodou fs. Tak např. pro vzorkovací kmitočet 1MHz se harmonické signály s kmitočtem 1.1 MHz, 2.1 MHz, 3.1 MHz atd.. zobrazí jako signál s kmitočtem 100 kHz. Pro stejné vzorkování se signály s kmitočtem 600 kHz, 1600 kHz a 2600 kHz zobrazí s kmitočtem 400 kHz.

8 Nejen měřící přístroj,ale i PC

9 SONDY

10 Funkce kursorů časový odečet (osa x) úroveň signálu (osa y) Měření náběžné hrany

11

12 Logické analyzátory

13 Spektrální analyzátory
měření v kmitočtové doméně dnes bývá modul spektrální analýzy součástí digitálních osciloskopů (FFT analýza) obvyklý rozsah měření do GHz určení nežádoucích rušivých signálů měření elmg pozadí Spektrum signálu, dole pomocí averagingu zlepšený poměr signál / šum


Stáhnout ppt "Digitální měřící přístroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google