Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 vytváření signálů a jejich interpretace ve formě bitů  přenos bitů po přenosové cestě  definice rozhraní (pro připojení k přenosové cestě)  technická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " vytváření signálů a jejich interpretace ve formě bitů  přenos bitů po přenosové cestě  definice rozhraní (pro připojení k přenosové cestě)  technická."— Transkript prezentace:

1

2  vytváření signálů a jejich interpretace ve formě bitů  přenos bitů po přenosové cestě  definice rozhraní (pro připojení k přenosové cestě)  technická omezení na základě fyzikálních vlastností přenosové cesty a přenosové techniky  typický HW: kabeláž, opakovač = repeater, konektory

3

4  harmonický signál  základní veličiny:  vlnová délka  frekvence  perioda  amplituda  průběhy harmonických signálů

5  Zisk či ztráta signálu  dB = decibel

6  nežádoucí signál, který se „přidává“ nežádoucí signál  zdroje:  blízko sebe vedoucí datové kabely  radiové rušení  elektromagnetické rušení  laserový šum v přijímačích či vysílačích optického signálu  bílý šum – postihuje celé frekvenční spektrum  úzkopásmové rušení – postižení určitých frekvencí

7  rozdíl frekvencí v analogových sítích  v digitálních je dána přenosovou rychlostí, která se určuje z šířky pásma  bitový interval

8 R – ohmický odpor (Ω) G – vodivost (S) L – indukčnost (H) C – kapacita (F) Z – impedance (Ω) impedance = celkový zdánlivý odpor vedení při průchodu časově proměnného signálu Měření: zkratované vedení – indukčnost rozpojený kabel – kapacita normované hodnoty na kilometr délky kabelu charakteristická impedance

9  žádné vedení není ideální, ale má skutečné parametry popsané fyzikálními veličinami  skutečné parametry mají vliv na přenos signálu  přenos je nejlepší, když impedance vedení je shodná s impedancí koncových zařízení  veličiny R a G mají být co možná nejmenší

10  = změna tvaru původního signálu po průchodu vedením  způsobeno parametry L a C (kondenzátor se nabíjí a vybíjí a to nějakou dobu trvá = „zaoblení“ hran obdélníkového signálu)

11  odesílatel i příjemce musí ve stejném místě vyhodnocovat signál = synchronizace  „tikot hodinek“ se nesmí rozejít = ztráta synchronizace ???JAK TO ZAJISTIT???

12  základní představa: hodinky obou půjdou určitě stejně, pokud to nebude trvat příliš dlouho  pevně daný počet přenášených bitů = znaky (5, 6, 7, 8)  oddělení start bitem a stop bitem  mezi daty mohou být libovolné mezery

13  Myšlenka: sloučit datový a časový signál a přenášet je současně: příjemce rozloží na původní signály a bude jednoznačně určovat bitové intervaly

14  špatně se přenáší stejnosměrný signál = posloupnost stejných bitů  řešení: kódování signálu  Ethernet používá Manchester

15  po jedné přenosové cestě je potřeba přenášet více signálu a ještě k tomu současně  při tom je potřeba zajistit, aby se signály nepoškodily a aby byl příjemce schopen je zrekonstruovat po oddělení  multiplexování = činnost multiplexoru  demultiplexování = činnost demultiplexoru

16  frekvenční mlutiplex  statický multiplex  časový multiplex

17  analogová technika pro přenos telefonních hovorů  každý účastník potřebuje k realizaci hovoru pásmo frekvencí 300 Hz až 3.400 Hz  toto se v ústředně „frekvenčně posune“ např. na 7.500 Hz až 10.600 Hz a přenese mezi ústřednami  každý hovor se „posune“ na jinou vyšší frekvenci  nepoužívá se v počítačových sítích

18  na straně odesílatele a příjemce je definován časový interval a pořadí přístupu  není potřeba adresace jednotlivých časových slotů nevýhody:  mohou nastat úseky, kdy uzel nemá co odeslat – prázdná místa výhody:  zajištění pravidelného přísunu dat (multimediální přenosy)

19  řeší problém nevyužitých časových slotů – kapacita přenosové cesty se přiděluje podle aktuálních požadavků  data se musí adresovat a z toho vyplývá vyšší režie použití:  přenos souborů  elektronická pošta  vzdálené přihlašování


Stáhnout ppt " vytváření signálů a jejich interpretace ve formě bitů  přenos bitů po přenosové cestě  definice rozhraní (pro připojení k přenosové cestě)  technická."

Podobné prezentace


Reklamy Google