Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výrok "Věřím, že OS/2 je předurčen stát se navždy nejdůležitějším operačním systémem." (Bill Gates, Microsoft, 1982)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výrok "Věřím, že OS/2 je předurčen stát se navždy nejdůležitějším operačním systémem." (Bill Gates, Microsoft, 1982)"— Transkript prezentace:

1 Výrok "Věřím, že OS/2 je předurčen stát se navždy nejdůležitějším operačním systémem." (Bill Gates, Microsoft, 1982)

2 Způsob přenosu dat  Paralelní přenos dat  zasíláno více bitů současně  bity zasílány po více vodičích  Sériový přenos dat  data zasílána bit po bitu  k přenosu potřeba pouze dva vodiče  jeden pro příjem  druhý pro vysílání  dále dělíme na  synchronní  asynchronní (arytmický)

3 Asynchronní přenos  Data nejsou doručována pravidelně  Data rozdělena do menších skupin  obvykle 5 až 8 bitů (tzv. znak)  Každý znak doplněn o synchronizační informace  start bit (umístěn na začátku každého znaku)  zahajuje přenos skupiny bitů  synchronizují obě zařízení  jeden startbit - úroveň logické nuly  délka startbitu = délce datového bitu  stop bit (umístěn na konci každého znaku)  ukončují přenos skupiny dat  jeden stopbit - úroveň logické jedničky  délka stopbitu = délce minimálně jednoho datového bitu  zároveň představuje stav klidu

4 Asynchronní přenos

5  Výhody  nižší nároky na kvalitu linky  menší chybovost přijetí dat  levnější modemy  Nevýhody  pomalejší než synchronní  ztráta přenosového času na start a stop bity

6 Synchronní přenos  Vysílán nepřetržitý řetězec bitů  Na začátku přenosu vyslán synchronizační signál (SYN)  zajistí synchronizaci zařízení  určí intervaly, ve kterých se vyhodnotí jednotlivé datové bity  synchronizace po celou dobu přenosu  Výhody  rychlejší přenos než asynchronní  Nevýhody  vyšší nároky na kvalitu linky  složitější (dražší) modemy  větší pravděpodobnost chyby

7 Synchronní přenos

8  Parita  k bloku dat přidán paritní bit  příjemce kontroluje počet logických jedniček v bloku dat a kontroluje tento počet s hodnotou parity  dělíme na  sudá  lichá  příčná  podélná  Kontrolní součet (Checksum, CRC)  součet jednotlivých znaků v bloku dat - jako dvojková čísla  příjemce spočte znovu součet a porovná s přijatým číslem  přidává se na konec bloku Zabezpečení přenosu dat

9 Parita  Nejjednodušší způsob detekce chyb  Malá účinnost  Pouze tehdy, je-li malá pravděpodobnost výskytu chyb ve více bitech najednou  Sudá Parita (Even Parity)  je-li celkový počet jedniček v bloku sudý, pak je paritní bit roven 1, jinak je 0  Lichá Parita (Odd Parity)  je-li celkový počet jedniček v bloku lichý, pak je paritní bit roven 1, jinak je 0  Příčná parita  kontrolují se celé znaky (většinou 8 bitů)  v případě chyby se zopakuje přenos celého znaku  Podélná parita  nekontrolují se jednotlivé znaky, ale celé bloky  přidá se 8 paritních bitů  v případě chyby se zopakuje přenos celého bloku

10 Parita

11 Kódování a modulace  Proč je nutné signál kódovat ? 1)odstranění stejnosměrné složky 2)zamezení příliš vysokému počtu změn signálu 3)zabezpečení a ochrana proti chybám při přenosu

12 Další příklady kódování  NRZ (Non Return Zero)  stejné jako bipolární  NRZI (Non Return Zero Inverted)  změna pouze při každé jedničce  AMI (Alternative Mark Inversion)  jedničky zobrazeny jako pulsy se střídající polaritou  víceúrovňové kódování  Modulace  chceme-li k přenosu využít kmitočtové pásmo, které neobsahuje základní harmonickou složku (tzv. nosnou – carrier)  nosná je analogový harmonický signál ve tvaru u(t) = U * sin ( ω * t + φ ) U – amplituda ω – kmitočet (frekvence) φ – fáze (posunutí) nosná se šíří s nejmenšími ztrátami při modulaci mluvíme o přenosu v tzv. přeloženém pásmu Kódování a modulace

13  Druhy modulace  Amplitudová (AM)  změna amplitudy nosné  používá se výlučně v optických systémech  Frekvenční (FM)  změna frekvence nosné  nízká efektivita využití šířky pásma  příliš se nepoužívá  Fázová (PM)  změna fáze (posunutí) nosné  v bitech za sekundu [b/s], [bps]  Amplitudová + Fázová (QAM, pulzně šířková)  kombinuje obě modulace  maximální využití přenosového kanálu  nejčastěji používaná  například u modemů Kódování a modulace

14

15  Parametry modulovaného signálu  počet rozlišitelných stavů  určuje počet namodulovaných logických hodnot  ovlivňuje přenosovou rychlost  např. fázová modulace posun o 0° a 180° => 2 stavy posun o 0°,90°,180° a 270° => 4 stavy  modulační rychlost  počet změn modulačního signálu za jednotku času  udává se v Baudech za sekundu [Bd/s]  přenosová rychlost  velikost přenesené informace za jednotku času  v bitech za sekundu [b/s], [bps]  šířka pásma  rozsah přenášených frekvencí  ovlivněna fyzikálními vlastnostmi přenosového média  určuje maximální přenosovou rychlost  2 * šířka pásma = maximální modulační rychlost Kódování a modulace

16  Poznámka  modulační rychlost nám neříká nic o velikosti přenesené informace za jednotku času.  je rovna přenosové rychlost pouze v případě, je-li použito dvoustavové modulace Kódování a modulace


Stáhnout ppt "Výrok "Věřím, že OS/2 je předurčen stát se navždy nejdůležitějším operačním systémem." (Bill Gates, Microsoft, 1982)"

Podobné prezentace


Reklamy Google