Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S TAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA Vývoj názorů na stavbu atomu, elementární částice, protonové, neutronové, nukleonové číslo, nuklid, izotop, izobar VY_32_INOVACE_05-04.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S TAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA Vývoj názorů na stavbu atomu, elementární částice, protonové, neutronové, nukleonové číslo, nuklid, izotop, izobar VY_32_INOVACE_05-04."— Transkript prezentace:

1 S TAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA Vývoj názorů na stavbu atomu, elementární částice, protonové, neutronové, nukleonové číslo, nuklid, izotop, izobar VY_32_INOVACE_05-04

2 S TAVBA ATOMU LÁTEK o každá chemická látka – chemický prvek nebo chemická sloučenina se skládá z částic – atomů o atomos= z řečt. nedělitelný (Leukipos a Demokritos), proton objevil Ernest Rutherford v r. 1918, neutron James Chadwick v roce 1932, elektron J. J. Thomsonem v roce 1897 o velikost atomu 0,1 – 1nm o atom látky (chemického prvku) se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého elektronového obalu o poloměr atomového jádra je asi stotisíckrát menší než poloměr atomu (Rutherford)

3 STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA LÁTEK (CHEMICKÝCH PRVKŮ) o v atomovém jádře se nachází protony a neutrony o označení: p + o klidová hmotnost: 1,672 621 637. 10 –27 kg o elektrický náboj: Q = 1,602 176 487. 10 –19 C o označení : n 0 o klidová hmotnost : 1,674 927 29. 10 –27 kg o elektrický náboj: Q = 0 C

4 o protonové číslo (atomové číslo) – udává počet protonů v jádře atomu, značíme jej Z, zapisuje se pomocí dolního indexu vlevo ke značce chemického prvku o neutronové číslo – udává počet neutronů, značíme jej N o nukleonové číslo (hmotnostní číslo) – udává počet nukleonů, tj. protonů a neutronů v atomovém jádře, značíme jej A o zapisuje se vlevo před značku chemického prvku pomocí horního indexu o platí vztah: A = Z+N

5 CHEMICKÝ PRVEK o chemický prvek je látka, která má atomy se stejnými protonovými čísly o v přírodě existuje prvek jako směs izotopů o prvek může mít atomy, které se liší počtem neutronů v jádře, takové soubory atomů se nazývají izotopy (izotopy kyslíku, vodíku, uranu, síry, dusíku…) o v periodické tabulce jsou na stejném místě, mají stejné protonové číslo, ale různé nukleonové číslo - jiný počet neutronů o izotopy prvku se nachází na stejném místě v periodické tabulce - z řečtiny iso =stejno a topos = místo o liší se relativní atomovou hmotností, mají stejné chemické vlastnosti – např. reaktivitu o liší se fyzikálními vlastnostmi – např. hmotností, hustotou, stálostí – některé izotopy prvku podléhají rozpadu za uvolnění radioaktivního záření

6 NUKLID, IZOTOP, IZOBAR o nuklid je skupina atomů, které mají stejné protonové a nukleonové číslo o nuklidy – skupiny atomů, které mají stejné protonové (stejný počet protonů), ale různé nukleonové číslo (různý počet neutronů) se nazývají izotopy o např.: ( 235 U a 238 U) o nuklidy – skupiny atomů, které mají různé protonové, ale stejné nukleonové číslo (stejný počet neutronů) se nazývají izobary o např.: ( 40 Ar a 40 K)

7 o atom chemického prvku je elektroneutrální, pokud je v atomu shodný počet protonů a elektronů o kationt – kladně nabitý iont, který vznikne z atomu chemického prvku tehdy, pokud ztratí z elektronového obalu jeden nebo více elektronů o aniont – záporně nabitý iont, který vznikne z atomu chemického prvku tehdy, pokud přijme jeden nebo více elektronů do svého elektronového obalu

8 J.C HADWICK (1891 – 1974), OBJEVITEL NEUTRONU název: Chadwick.jpg, autor: Nobel Foundation, zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chadwick.jpg

9 E.R UTHERFORD (1871-1937), OBJEVITEL PROTONU název: Ernest Rutherford cropped.jpg, autor: neznámý, zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ernest_Rutherfo rd_cropped.jpg

10 D ĚKUJI ZA POZORNOST. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "S TAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA Vývoj názorů na stavbu atomu, elementární částice, protonové, neutronové, nukleonové číslo, nuklid, izotop, izobar VY_32_INOVACE_05-04."

Podobné prezentace


Reklamy Google