Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkové jednotky (TJ), typy TJ. 2.Struktura TJ – úvodní, hlavní a závěrečná část. Obsah a význam jednotlivých částí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkové jednotky (TJ), typy TJ. 2.Struktura TJ – úvodní, hlavní a závěrečná část. Obsah a význam jednotlivých částí."— Transkript prezentace:

1

2 Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkové jednotky (TJ), typy TJ. 2.Struktura TJ – úvodní, hlavní a závěrečná část. Obsah a význam jednotlivých částí. 3.Další organizační formy sportovního tréninku.

3 Základní element stavby sportovního tréninku. Základní organizační forma sportovního tréninku. Cíle a úkoly TJ jsou součástí koncepce sportovního tréninku a jsou svázány s cíli a úkoly tréninkových cyklů. Zatížení v TJ ( fyzické i psychické) vychází z požadavků vyplývajících z jejího zařazení v rámci tréninkového cyklu.

4 Členění TJ z hlediska: -převažující obsahové složky (kondiční…) -zaměření na pohybové schopnosti (vytrvalostní…) -uplatnění cvičení sportovních odvětví (herní…) -počtu stanovených úkolů… Promyšlení souvislostí a důkladná příprava TJ zvyšují pravděpodobnost očekávaného tréninkového efektu. Respektovat zákonitosti platné pro vnitřní stavbu TJ.

5

6 1. Zahájení -seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, event. organizací, motivace. 2. Rozcvičení (R) -příprava sportovců na plnění úkolů TJ a s tím spojené zatížení

7 Výhody promyšlené a důkladné realizace R: 1.kladný vliv na efektivitu hlavní části TJ 2.kladný vliv na průběh zotavných procesů 3.zvyšování tělesné zdatnosti, popř. technické dokonalosti 4.optimalizace psychické připravenosti 5.zdravotní aspekt – prevence zranění, opotřebování podpůrně-pohybového aparátu, onemocnění kardiovaskulárního aparátu…

8 VŠEOBECNÁ ČÁST SPECIÁLNÍ ČÁST ROZCVIČENÍ

9 Aerobní cvičení se zapojením velkých svalových skupin s mírně se zvyšující intenzitou s cílem zvýšit krevní oběh a metabolismus, redistribuce krve, zvýšení teploty svalů a vnitřních orgánů… 1. Aerobní cvičení se zapojením velkých svalových skupin s mírně se zvyšující intenzitou s cílem zvýšit krevní oběh a metabolismus, redistribuce krve, zvýšení teploty svalů a vnitřních orgánů… 2. Strečink nebo gymnastická rozcvička (nejlépe kombinace obojího) s cílem připravit podpůrně pohybový aparát, aktivizovat organizmus (CNS, analyzátory, tkáně). Strečink - kratší výdrže v krajních polohách. 3. Posilovací cvičení – tonizace svalstva (event. posílení). OBSAH VŠEOBECNÉ ČÁSTI ROZCVIČENÍ

10 1.Speciální příprava : -podobnost cvičení s obsahem hlavní části TJ -ověření specifických pohybových stereotypů, které budou využity v následující činnosti (respektovat např. herní využity v následující činnosti (respektovat např. herní specializace) - plynulá návaznost hlavní části. specializace) - plynulá návaznost hlavní části. OBSAH SPECIÁLNÍ ČÁSTI ROZCVIČENÍ

11 Těžiště plnění cílů a úkolů TJ. Obsah ovlivněn sportovním odvětvím (disciplínou), plánem mikrocyklu, typem TJ, specifiky a aktuálním stavem sportovců… Tréninkové zatížení dosahuje vrcholu. Respektovat zásady stavby hlavní části (především vzhledem k energetickému zajištění pohybu a aktivitě a únavě CNS.

12 Potenciální pořadí cvičení: Koordinace 1. Koordinace Technika a taktika (nácvik) 2. Technika a taktika (nácvik) Rychlost, výbušná síla, maximální síla 3. Rychlost, výbušná síla, maximální síla Vytrvalost v rychlosti a výbušné síle, maximální síla 4. Vytrvalost v rychlosti a výbušné síle, maximální síla Aerobní vytrvalost 5. Aerobní vytrvalost Zotavení pohybovou činností, protahovací cvičení 7. Zotavení pohybovou činností, protahovací cvičení Ověření odolnosti vůči diskomfortu 6. Ověření odolnosti vůči diskomfortu

13 V jedné TJ se využívá jen určitého počtu z výše uvedených cvičení. V jedné TJ se využívá jen určitého počtu z výše uvedených cvičení. U dětí cca do 10 let lze využít cvičení zaměřených na rozvoj „všech“ motorických schopností. U dětí cca do 10 let lze využít cvičení zaměřených na rozvoj „všech“ motorických schopností. S věkem a s rostoucí sportovní výkonností se počet redukuje a realizovaná cvičení by měla představovat převážné nároky na jeden systém energetického zabezpečení. S věkem a s rostoucí sportovní výkonností se počet redukuje a realizovaná cvičení by měla představovat převážné nároky na jeden systém energetického zabezpečení.

14 Zajistit přechod k uklidnění organizmu Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva a nervového napětí), zakončit jednotku. svalstva a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. prodloužením části zajistit aktivní zotavování. prodloužením části zajistit aktivní zotavování.

15 Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická činnost) a statická část (strečink, kompenzační činnost) a statická část (strečink, kompenzační cvičení). cvičení). V obsahu respektovat zatížení v hlavní části. V obsahu respektovat zatížení v hlavní části. Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další činnosti. činnosti. Vytvářením časového prostoru pro závěrečnou část Vytvářením časového prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. podporovat správný návyk.

16 Veřejná tréninková jednotka Veřejná tréninková jednotka Tréninkové soustředění Tréninkové soustředění Ranní cvičení a jiné individuální formy cvičení Ranní cvičení a jiné individuální formy cvičení Návštěva sportovní akce Návštěva sportovní akce Beseda s úspěšnými sportovci Beseda s úspěšnými sportovci

17 Kontrolní otázky: 1.Charakterizujte tréninkovou jednotku (TJ) jako organizační formu a uveďte jak lze tréninkové jednotky členit. 2.Uveďte základní strukturu TJ. Co je obsahem jednotlivých částí TJ a jaký je jejich význam. 3.Znáte některé další organizační formy sportovního tréninku?


Stáhnout ppt "Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkové jednotky (TJ), typy TJ. 2.Struktura TJ – úvodní, hlavní a závěrečná část. Obsah a význam jednotlivých částí."

Podobné prezentace


Reklamy Google