Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znázorňování orbitalů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znázorňování orbitalů"— Transkript prezentace:

1 Znázorňování orbitalů
1. Nákres - nepřehledné 2. Symbolicky: číslo n, typ orbitalu (s, p, d …), počet e 1s2 3. Rámečky: číslo n, typ orbitalu (s, p, d …), e jako šipky 1s ↑↓ 4. Pomocí vzácného plynu (viz dále)

2 PRAVIDLA ZAPLŇOVÁNÍ ORBITALŮ:
1. Výstavbový princip Nejprve se zaplní orbitaly s NEJNIŽŠÍ ENERGIÍ. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p Pomůcka pozor: orbital d následuje vždy až po s z další vrstvy orbital f následuje vždy až po s z o 2 vyšší vrstvy

3 2. Pauliho princip výlučnosti
V jednom orbitalu mohou být max. 2 e lišící se spinem (hodnotou ms) = graficky – směrem šipky s ↑↓ p ↑↓ ↑↓ ↑↓ d ↑↓ ↑↓↑↓ ↑↓ ↑↓

4 7s 6p 6s 6f 5p 5d 5s 4p 5f 4d 4s 3p 4f 3s 3d 2p 2s 1s

5 3. Hundovo pravidlo V orbitalech o stejné E vznikají elektronové páry až po obsazení všech orbitalů jedním elektronem. Nespárované elektrony mají stejný spin. p ↑↓ špatně p ↑ ↓ špatně p ↑ ↑ správně p ↑ ↑ ↑ správně p ↑ ↑↓ ↑ špatně p ↑↓ ↑ ↑ správně

6 Obsazování orbitalů najdi chybu a vysvětli: porušeno Hundovo pravidlo

7 Obsazování orbitalů najdi chybu a vysvětli: porušeno Hundovo pravidlo

8 Obsazování orbitalů porušen Pauliho princip výlučnosti
najdi chybu a vysvětli: porušen Pauliho princip výlučnosti

9 Obsazování orbitalů porušeno Hundovo pravidlo a výstavbový princip
najdi chybu a vysvětli: porušeno Hundovo pravidlo a výstavbový princip

10 Poloha prvku v periodické soustavě
Dmitrij Mendělejev 1869 Periodický zákon Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí (tzn. periodicky se mění) jejich atomových vlastností Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonových čísel Period. tabulka je graf. vyjádření period. zákona

11 Periody 1. 2 prvky (1-2 e) 7 slupek → 7 period! 2. 8 prvků (3-10 e)
7. prozatím 23 prvků (87-109? e) Lanthanoidy Aktinoidy

12 d-prvky s-prvky p-prvky f-prvky s-prvky - doplňují e do orbitalu ns Nepřechodné prvky p-prvky - doplňují e do orbitalu np d-prvky - doplňují e do orbitalu (n-1)d Přechodné prvky Prvky vnitřně přechodné f-prvky - doplňují e do orbitalů (n-2)f

13 Skupiny Vzácné plyny Alkalické kovy Halogeny
Kovy alkalických zemin (Ca, Sr, Ba, (Ra)) Chalkogeny

14 Valenční elektrony Valenční elektrony = elektrony s nejvyšší energií nacházejí se: u nepřechodných prvků ► s- prvků v orbitalech ns ► p- prvků v orbitalech ns a np u přechodných prvků (u d-prvků) v orbitalech ns a (n-1)d u f-prvků v orbitalech ns, (n-2)f a (n-1)d valenční elektrony se účastní chemických vazeb a tím určují chemické chování prvků

15 Zkrácený zápis elektronové konfigurace
Vzácné plyny leží v 18. skupině a vždy ukončují periody. Mají plně obsazeny všechny orbitaly!!! 2He: 1s2 2He: 1s2 10Ne: 1s2 2s2 2p6 10Ne: 1s2 2s2 2p6 18Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 36Kr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 36Kr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 54Xe: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 54Xe: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 86Rn: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 86Rn: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 Poslední vrstva EO může obsahovat maximálně 8 elektronů v orbitalech ns a np (ns2 a np6). Elektronový oktet Zcela zaplněná poslední vrstva je charakteristická vysokou stabilitou – charakteristické pro vzácné plyny.

16 Zkrácený elektronový zápis
Při zkráceném elektronovém zápisu nahrazujeme plně obsazené vrstvy inertním (vzácným plynem) předchozí periody – nejbližším předchozím vzácným plynem. Příklad – bor: 2 2 1 1s 2s p 5B 2s p 5B [He] 2 1

17 Příklad – fosfor: 2 2 6 2 3 1s 2s p s p 15P 3s p 15P [Ne] 2 3


Stáhnout ppt "Znázorňování orbitalů"

Podobné prezentace


Reklamy Google