Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znázorňování orbitalů 4. Pomocí vzácného plynu (viz dále) 1. Nákres - nepřehledné 2. Symbolicky: číslo n, typ orbitalu (s, p, d …), počet e 3. Rámečky:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znázorňování orbitalů 4. Pomocí vzácného plynu (viz dále) 1. Nákres - nepřehledné 2. Symbolicky: číslo n, typ orbitalu (s, p, d …), počet e 3. Rámečky:"— Transkript prezentace:

1 Znázorňování orbitalů 4. Pomocí vzácného plynu (viz dále) 1. Nákres - nepřehledné 2. Symbolicky: číslo n, typ orbitalu (s, p, d …), počet e 3. Rámečky: číslo n, typ orbitalu (s, p, d …), e jako šipky 1s 2 1s ↑↓

2 PRAVIDLA ZAPLŇOVÁNÍ ORBITALŮ: 1. Výstavbový princip Nejprve se zaplní orbitaly s NEJNIŽŠÍ ENERGIÍ. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p pozor: orbital d následuje vždy až po s z další vrstvy orbital f následuje vždy až po s z o 2 vyšší vrstvy Pomůcka

3 2. Pauliho princip výlučnosti V jednom orbitalu mohou být max. 2 e lišící se spinem (hodnotou m s ) = graficky – směrem šipky s ↑↓ p ↑↓ ↑↓ ↑↓ d ↑↓ ↑↓↑↓ ↑↓ ↑↓

4 1s 2s 3s 5f 6f 2p 3p 4s 4p 4d 4f 3d 5s 5p5d 6s 6p 7s

5 3. Hundovo pravidlo V orbitalech o stejné E vznikají elektronové páry až po obsazení všech orbitalů jedním elektronem. Nespárované elektrony mají stejný spin. p ↑ ↑ ↑správně p ↑ ↑↓ ↑špatně p ↑↓špatně p ↑ ↑ správně p ↑ ↓ špatně p ↑↓ ↑ ↑správně

6 Obsazování orbitalů najdi chybu a vysvětli: porušeno Hundovo pravidlo

7 Obsazování orbitalů najdi chybu a vysvětli: porušeno Hundovo pravidlo

8 Obsazování orbitalů najdi chybu a vysvětli: porušen Pauliho princip výlučnosti

9 Obsazování orbitalů najdi chybu a vysvětli: porušeno Hundovo pravidlo a výstavbový princip

10 Poloha prvku v periodické soustavě Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonových čísel Dmitrij Mendělejev 1869 Periodický zákon Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí (tzn. periodicky se mění) jejich atomových vlastností Period. tabulka je graf. vyjádření period. zákona

11 1. 2 prvky (1-2 e) 2. 8 prvků (3-10 e) 3. 8 prvků (11-18 e) 4. 18 prvků (19-36 e) 5. 18 prvků (37-54 e) Periody 6. 32 prvků (55-86 e) 7. prozatím 23 prvků (87-109? e) LanthanoidyAktinoidy 7 slupek → 7 period!

12 s-prvkyp-prvky d-prvky f-prvky s-prvky p-prvky d-prvky f-prvky - doplňují e do orbitalu ns - doplňují e do orbitalu np - doplňují e do orbitalu (n-1)d - doplňují e do orbitalů (n-2)f Nepřechodné prvky Přechodné prvky Prvky vnitřně přechodné

13 Alkalické kovy Kovy alkalických zemin (Ca, Sr, Ba, (Ra)) Chalkogeny Halogeny Vzácné plyny Skupiny

14 Valenční elektrony Valenční elektrony = elektrony s nejvyšší energií nacházejí se: u nepřechodných prvků ► s- prvků v orbitalech ns u přechodných prvků (u d-prvků) v orbitalech ns a (n-1)d u f-prvků v orbitalech ns, (n-2)f a (n-1)d ► p- prvků v orbitalech ns a np valenční elektrony se účastní chemických vazeb a tím určují chemické chování prvků

15 Zkrácený zápis elektronové konfigurace Vzácné plyny leží v 18. skupině a vždy ukončují periody. Mají plně obsazeny všechny orbitaly!!! 2 He: 1s 2 86 Rn: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 2 4f 14 5d 10 6p 6 54 Xe: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 36 Kr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 18 Ar: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 10 Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 Poslední vrstva EO může obsahovat maximálně 8 elektronů v orbitalech ns a np (ns 2 a np 6 ). Zcela zaplněná poslední vrstva je charakteristická vysokou stabilitou – charakteristické pro vzácné plyny. Elektronový oktet 2 He: 1s 2 86 Rn: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 2 4f 14 5d 10 6p 6 54 Xe: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 36 Kr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 18 Ar: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 10 Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

16 Zkrácený elektronový zápis Při zkráceném elektronovém zápisu nahrazujeme plně obsazené vrstvy inertním (vzácným plynem) předchozí periody – nejbližším předchozím vzácným plynem. 1s 2s 2p 5B5B 221 2s 2p 5 B [He] 21 Příklad – bor:

17 1s 2s 2p 3s 3p 15 P 2226 3s 3p 15 P [Ne] 23 3 Příklad – fosfor:


Stáhnout ppt "Znázorňování orbitalů 4. Pomocí vzácného plynu (viz dále) 1. Nákres - nepřehledné 2. Symbolicky: číslo n, typ orbitalu (s, p, d …), počet e 3. Rámečky:"

Podobné prezentace


Reklamy Google