Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ PRÁVO I.1. Pojem a základní znaky státu JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ PRÁVO I.1. Pojem a základní znaky státu JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ PRÁVO I.1. Pojem a základní znaky státu JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu V tzv. přirozeném stavu má každý tolik práva, kolik má síly. Každý je zcela svobodný, má možnost jednat instinktivně a přisvojovat si vše, co chce: věci i lidi. (Thomas Hobbes – Leviathan) Při absenci nadřízené moci jako prostředku podřízení lidí řádu existuje hrozba permanentní války všech proti všem Stát je nositelem monopolu na legální násilí (M. Weber) Stát je útvarem, který se historicky vyvinul a v prošel určitým vývojem (i vzhledem k funkcím, které se požaduje, aby plnil) Koncepce minimálního státu – vnitřní a vnější bezpečnost (tyto funkce musí stát zabezpečovat vždy – jsou naprostým minimem)

3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Funkce státu Základní funkcí státu (i práva) je zabezpečení reprodukce společnosti i reprodukce mocenských struktur Konkrétní podoba plnění této funkce je předmětem politického soupeření (míra ingerence státu v ekonomice, spor o míru sociálnosti státu) Úlohou státu vytvořit a prosazovat řád (stát prosazuje právo jako soubor závazných norem chování, jehož dodržování prosazuje) Stát (a právo) však musí fungovat i jako mediátor při řešení sporů (státní moc zde představuje prostředek prosazení a garance těchto řešení)

4 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Základní funkce státu funkce vnitřní a vnější bezpečnost i integrační (integračně organizační) funkce (sdružování pro dosahování společných cílů) výkonná funkce (formování veřejných politik a zajištění služeb veřejného zájmu) normativní (normativně-regulativní) funkce funkce kontrolní funkce spravedlnosti (a řešení konfliktů)

5 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Tříprvková charakteristika pojmu státu (Georg Jellinek) - lid (státní národ) či obyvatelstvo - území - moc Stát představuje „trvalý organický svazek lidstva, jisté teritorium obývajícího, s jedinou vůlí a jedinou mocí nejvyšší, jehož účelem jest napomáhati dosažení všech životních úkolů lidu takto spojeného.“ J. Pražák

6 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Lid, obyvatelstvo (státní národ) - usedlé obyvatelstvo (prvek stálosti a vazby k území a státu) - někdy rozlišovány pojmy obyvatelstvo a národ Národ není pouze součtem osob obývajících určité území pojem (státního) národa je spojen s existencí „integrujících prvků“ – implikuje vnímání sebe jako příslušníků národa jako svébytné entity (národní identita) Státní idea - představuje integrující prvek - slouží možnosti identifikování se se státem - právě státní idea jako určitá kulturní či historická tradice apod. může být integrujícím prvkem umožňujícím existenci (státního) národa - je i zpravidla i zdrojem věrnosti ke státu

7 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Území státu prostor, v rámci něhož stát vykonává svou moc (v rámci tohoto prostoru je daný stát suverénem – držitelem nejvyšší moci) území je prostor, a to i nad a pod zemským povrchem (vzdušný prostor a podzemí až do středu Země)

8 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Státní moc Pojem moci obecně - schopnost přimět jiného jednat určitým způsobem, a to i tehdy, pokud by jinak takto nejednal Moc (i státní moc) se může projevovat jako přirozená autorita (přirozená autorita souvisí s legitimitou) ale vždy je zde i možnost vynucení poslušnosti (státní donucení) Právní stát – princip sebeomezení státu právem Státní moc je mocí suverénní – je jedinou původní veřejnou mocí ve státě (moc jiných subjektů veřejné moci je odvozená právě od moci státu)

9 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Principy uplatnění státní moci Princip teritoriality Princip personality

10 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Pojem veřejné moci a jeho složky 1) státní moc (původní neodvozená veřejná moc) 2) veřejná moc v užším slova smyslu („zbývající“ odvozená moc ve státě) - primárně moc jiných veřejnoprávních korporací

11 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Státní občanství trvalý, místně neomezený svazek (status, právní vztah) fyzické osoby a státu, z něhož vznikají práva a povinnosti a určují tak obsah státního občanství Obsahem občanství tradičně závazek věrnosti ke státu Státní příslušnost (obsahově širší než státní občanství) státní příslušnost i právnické osoby, lodě, letadla apod. S občanstvím spojena rovnost (idea občanství je odmítnutím poddanství – VFR) Některá (zejména politická) práva mohou být navázána na podmínku občanství (např. volební právo)

12 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a základní znaky státu Způsoby nabývání státního občanství 1) narozením - ius sanguinis (právo krve) - ius soli (právo místa) 2) naturalizací - nabytí občanství po narození a) sňatkem b) legitimace nezletilých dětí občanem státu c) udělení občanství na jeho vlastní žádost d) přijetí do státní služby 3) opcí - právo volby Expatriace – pozbytí občanství za zákona nebo vzdáním se Bipolité – osoby, které mají dvojí (případně i vícero) občanství Apatridé (apolité, bezdomovci) – nemají občanství žádného státu


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ PRÁVO I.1. Pojem a základní znaky státu JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google