Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VIII. Jarní konference energetických manažerů Poděbrady, 10. Března 2004 Trendy v energetickém managementu v ČR a EU Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VIII. Jarní konference energetických manažerů Poděbrady, 10. Března 2004 Trendy v energetickém managementu v ČR a EU Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ředitel."— Transkript prezentace:

1

2 VIII. Jarní konference energetických manažerů Poděbrady, 10. Března 2004 Trendy v energetickém managementu v ČR a EU Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ředitel Českého centra pro energetické řízení EMPRESS o f f i c e @ e m p r e s s. c z WWW.EMPRESS.CZ

3 OBSAH I. Globální trendy II. Podnikové trendy III. Energetické řízení IV. Podpora energetického řízení v ČR EMPRESS

4 I. GLOBÁLNÍ TRENDY Zdroj: Centrum pro výzkum a ochranu klimatu, UK Předpokládaná - a pozorovaná - změna globální teploty

5 Tlak na snižování emisí CO 2 poroste Ať už bude přijat Kjótský protokol či nikoli Obchodování s emisemi CO 2 v Evropě je prvním krokem EMPRESS

6 SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 BUDE DOSAŽENO PŘEDEVŠÍM ZVYŠOVÁNÍM ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI EMPRESS

7 II. PODNIKOVÉ TRENDY Energetický audit - TECHNOLOGIE Energetické řízení - LIDÉ - SYSTÉMY - TECHNOLOGIE Management uhlíku – Příležitosti a rizika v celém uhlíkovém cyklu (carbon management) Zahrnuje celý dodavatelsko - odběratelský řetězec včetně dopravy anebo obnovitelných zdrojů

8 ZMĚNY A JEJICH SOUVISLOSTI Pyramida řízení Z Á J M Y STRATEGIE VIZE SYSTÉM Ř. VÝROBA PRODUKTY TECHNOLOGIE SYSTÉMY LIDÉ IS EMPRESS

9 III. ENERGETICKÉ ŘÍZENÍ Monitoring a targeting (M&T) jako nástroj energetického řízení podniku MONITORING Sběr dat (spotřeba, produkce, další vlivy) TARGETING Analýza dat Porozumění faktorům ovlivňujícím spotřebu Návrh opatření Prosazování změn EMPRESS

10 M&T umožňuje: a) Mít přehled

11 b) Identifikovat problém

12 c) Včas reagovat

13 d) Hospodařit

14 IV. Podpora energetického řízení v ČR Informace o EMPRESS: Energy Management Performance Related Energy Savings Scheme (Schéma dosahování energetických úspor prostřednictvím energetického řízení) je mezinárodní projekt United Nations Environment Programme (UNEP) financovaný Global Environment Facility (GEF) a realizovaný v ČR prostřednictvím Basel Agency for Sustainable Energy a Enviros, s. r. o.

15 Projekt E M P R E S S Podporuje systémové využívání potenciálu energetických úspor v průmyslu v ČR vytvořením trhu v oblasti poskytovatelů služeb M&T/ESCO EMPRESS

16 Nástroje EMPRESS Podpora společných projektů podniků a poskytovatelů služeb M&T/ESCO Využití vazeb na obchodování s emisemi CO 2 a IPPC Zlepšování rámcových podmínek Přenos informací EMPRESS

17 II. Schéma M&T/ESCO Kombinace principů M&T s financováním ESCO Nevyužívaný potenciál úspor PODNIK M&T ESCO S p o l e č n ý p r o j e k t EMPRESS

18 Schéma M&T/ESCO - KROKY I. Vstupní informace II. Vstupní zhodnocení III. Zavedení systému M&T IV. Investice EMPRESS

19 Kroky zavedení M&T/ESCO I. Vstupní informace Podniky vhodné pro zavedení M&T/ESCO -Roční náklady na energie > 10mil. Kč -Motivace podniku pro zvyšování energetické účinnosti jako strategického zájmu EMPRESS

20 II. Vstupní zhodnocení Zpráva obsahující: -Odhad potenciálu pro úspory energií zavedením systému M&T -Nároky na zavedení M&T (například stupeň zavedení prvků M&T, včetně účinnosti systému řízení, podružných měření a práce s jejich výstupy, lidských zdrojů a jejich využitelnost pro zavedení M&T) Zpráva je podkladem pro uzavření smlouvy mezi podnikem a M&T/ESCO EMPRESS

21 III. Zavedení M&T / EPC 1 Neinvestiční opatření vedoucí ke zvyšování energetické účinnosti: - Úspory provozních nákladů - Optimalizace případných investic - Snížení dopadů na životní prostředí včetně emisí CO 2 EMPRESS

22 IV. Investice / EPC 2 Další zvyšování energetické účinnosti Další úspory EMPRESS

23 Trvání spolupráce podniku a M&T/ESCO cca 3 roky v případě zavedení a splacení systému M&T smluvní vztah se může prodloužit až na 10 let v případě spolupráce na realizaci investičních opatření EMPRESS

24 Kroky M&T/ESCO - zdroje financování I. Vstupní informace: EMPRESS II. Vstupní zhodnocení:EMPRESS III. Zavedení M&T:ČEA, ESCO, EMPRESS IV. Investice: ESCO, IFC a další zdroje EMPRESS

25 Vklad a přínos PODNIKU VKLAD: Čas vlastních pracovníků (při zavádění a provozování systému M&T) -0- vlastních finančních prostředků PŘÍNOSY: Snížení výrobních nákladů Snížení nákladů na případná investiční opatření Dodržení zákonných požadavků včetně snižování emisí CO 2 EMPRESS

26 Vklady a přínos poskytovatele služeb M&T/ESCO VKLADY: Know- how M&T (technická asistence a trénink) Kapitál (pro doplnění systému měření a regulace a pro případné investice) PŘÍNOS: Zhodnocení investice do společného projektu podílem na dosažených úsporách Podnik splácí investici z pozitivního cash flow projektu EMPRESS

27 EMPRESS = + M&T/ESCO je schéma, které funguje na komerčním základě a které přináší zisk podniku i poskytovateli služeb M&T/ESCO Efekty pro životní prostředí (především snižování emisí CO 2 ) jsou dosahovány navíc k těmto finančním efektům. EMPRESS

28 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "VIII. Jarní konference energetických manažerů Poděbrady, 10. Března 2004 Trendy v energetickém managementu v ČR a EU Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google