Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studentské městečko.cz Zpravodajsko-komunitní server pro studenty VŠ – poznatky z realizace projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studentské městečko.cz Zpravodajsko-komunitní server pro studenty VŠ – poznatky z realizace projektu."— Transkript prezentace:

1 Studentské městečko.cz Zpravodajsko-komunitní server pro studenty VŠ – poznatky z realizace projektu

2 Představení projektu Studentské městečko.cz Největší zpravodajsko-publicistický portál pro mladé v ČR

3 Kdo jsme? Portál zahájil činnost 1.ledna 2007 Proč? Zmapovali jsme český internet a došli jsme k závěru, že zde chybí něco, co by spojilo statisíce českých studentů. Vytvořili jsme proto prostor, kde se budou scházet, kde budou mít k dispozici všechny potřebné informace a služby na jednom místě. Jak? Utvořili jsme pracovní tým, do nějž se zapojilo přes třicet studentů středních a vysokých škol z celé ČR a začali provozovat zpravodajsko – publicistický portál. Do projektu se též zapojila řada profesionálních novinářů, kteří na rozvoji virtuálního městečka pracují dodnes.

4 Studentské městečko dnes Redakční tým přináší vedle převzatého zpravodajství aktuální informace z oblastí školství, studia a studentského života. Od vzniku portálu jsme publikovali více něž 1 300 originálních textů. Každým dnem narůstá návštěvnost portálu, což potvrzuje správný směr naší cesty.

5 Naše cíle V tomto roce jsme získali významného investora, který financuje rozvoj projektu, a dále se podílí na struktuře nových služeb a následné propagaci. Na jednotlivých vysokých školách zakládáme regionální redakce.Ty budou mít na starost kompletní informační servis ze škol. Jednáme o spolupráci s médii zaměřenými na studenty, se studentskými spolky, studentskými servery, organizacemi a společnostmi poskytujícími služby studentům. Tvoříme nový produkt na profesionální bázi, který bude obsahovat nejen zpravodajsko-publicistickou část, ale nově též část komunitní.

6 Naše vize „Studentské městečko.cz“ v příštím roce: jediný profesionální zpravodajsko-komunitní portál mapující dění na všech vysokých školách centralizující veškeré relevantní informace a služby na jedno místo naplňující motto „Studenti pro studenty“

7 Start leden 2009 Studentské městečko.cz Originální zpravodajství Originální zpravodajství Komunitní aktivity Infoservis o VŠ Služby pro studentský život Služby pro studentský život E-shop

8 Jak na to? Začínáme s projektem

9 Vzorová osnova projektu Název projektu Právní forma Hlavní záměr projektu Předmět podnikání a hlavní podnikatelské aktivity Popis produktu Harmonogram realizace projektu Marketing projektu Analýza poptávky po produktu Charakteristika spotřebitelů Analýza konkurence Odlišnost přístupu oproti hlavním konkurentům Další možná rizika realizace projektu Způsob a uvedení produktu na trh Reklama a propagace Personální zajištění Údaje o managementu a řízení firmy Ekonomicko-finanční situace firmy Plán příjmů a výdajů projektu (u fyzických osob) Plán výnosů a nákladů projektu (u právnických osob) Analýza finančních toků (cash flow) projektu Zdroje financování projektu Plán investic Rozsah investic, rozpočet projektu, analýza hlavních nákladových položek

10 Jak jsme postupovali my? 1. nápad – myšlenka Ověření nosnosti myšlenky Zpracování základní anotace projektu Monitoring prostředí a cílové skupiny Název Právní forma Právní náležitosti - statut firmy, podílnictví apod. Kapitál – investice Finanční plán Analýza profitu Analýza náklady x možný profit Organizační struktura projektu, hierarchické členění firmy Marketingová strategie Personální politika Vnitřní politika firmy – směrnice, řídící akty, manuály Outsourcing – subdodavatelské firmy Obchod – zpracování obchodní strategie Zkušební provoz START

11 1.nápad - myšlenka Jak získat nápad? „Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby.“ „Představivost je důležitější než vědomosti.“ Albert Einstein

12 Ověření nosnosti myšlenky Monitoring konkurenční nabídky – existuje-li Jejich oslovení – žádost o zpracování nabídky při výrobě produktu (získání základních poznatků) Možnosti nabídky v zahraničí – srovnání české prostředí x zahraničí

13 Zpracování základní anotace projektu Kdo jsem Co chci Jak to udělat? Kolik k tomu potřebuji? Jaký bude závěrečný produkt? Monitoring českého prostředí a přiložení konkurenční nabídky

14 Monitoring prostředí a cílové skupiny Základní informace o prostředí pro mé podnikání = tj. internet v regionu Česká republika My chceme zjistit: -velikost internetové populace v ČR, -členění internetové populace, -počet v jednotlivých kategoriích, -využívané možnosti připojení, -nejčastější druhy připojení, -tendence internetové populace v ČR, - směry, kterými se ubírá Základní informace o cílové skupině My chceme zjistit: -počet studentů v této kategorii, -členění – muži, ženy, technické obory, humanitní vědy

15 Zdroje dat

16 Název nápaditý kreativní krátký stručný a výstižný bez diakritiky ne cizojazyčný – není možné vyjít vstříc všem Název je hlavním středobodem při vytváření tzv. Corporate Identity…

17 Právní forma Soukromý subjekt ŽL – živnostenské oprávnění: tvorba a vydávání online publikace, tvorba a šíření reklamy, nakladatelská a vydavatelská činnost s.r.o. – soukromá firma, výše min. kapitálu = 200 000,-, valná hromada podílníků, ručení pouze do max. výše základního jmění a.s. – akciová společnost = akciová společnost, výše min. 2 000 000,-, valná hromada akcionářů, ručení pouze do max. výše základního jmění Nezisková organizace Občanské sdružení – 1 zakladatel, ředitel sdružení, volné sdružování občanů za dosáhnutím určitého cíle Nadace – zakladatel, ředitel, správní rada, dozorčí rada, účetní audit 1 x ročně, min. vklad 500 000,- který nesmí být vyjmut Nadační fond – zakladatel, ředitel, správní rada, dozorčí rada, účetní audit, min. vklad 500 000,-, Obecně prospěšná společnost – zakladatel, ředitel, dozorčí rada, správní rada, účetní audit, výše min. vkladu není určena, po zaniknutí o.p.s. přechází veškerý majetek na stát

18 Kapitál Možnosti financování: investoři – soukromá sféra, stát (VŠ, SŠ, úřad…) dotace (MŠMT, EU) vlastní kapitál úvěrování (banky, úvěrové společnosti apod.)

19 Finanční plán Co musí obsahovat: Náklady na realizaci Náklady na lidskou sílu Náklady na provozní zázemí Náklady související se zřízením a chodem firmy (administrativa – např. pojištění firmy apod.) Náklady na marketing – propagaci Provozní náklady Náklady související s druhotnými činnostmi: tzv. režijní náklady

20 Analýza profitu Vycházíme z monitoringu internetového prostředí Analýza vyplývá z porovnání nabídky konkurenčních serverů, dělíme podle: stejné cílové skupiny nebo počtu unikátních denních přístupů

21 Organizační schéma – hierarchie firmy ? ??? Organizační schéma by nemělo být příliš komplikované. Mělo by zahrnovat pouze nezbytný počet řídících úrovní. Při tvorbě kompetencí a pracovní náplně jednotlivých funkcí je zapotřebí pamatovat na zastupitelnost. Je zapotřebí jasně a srozumitelně definovat práva a oblasti odpovědnosti každého. Odpovědnost musí být nedílná a nesmí docházet k její duplicitě.

22 Marketing Behaviorální marketing Virální marketing Search Marketing Astroturfing

23 Personální politika, vnitřní politika firmy Výběr vhodných spolupracovníků do realizačního týmu je jedním ze základních kamenů úspěchu. Vzhledem k náročnosti o odborným požadavkům na jednotlivé posty musí být tým naplněn silnými osobnostmi, avšak schopnými týmové spolupráce. Vše je podřízeno hlavnímu cíli – úspěšný start projektu.

24 Outsourcing Činnosti, které nejsou esenciální z hlediska hlavního cíle projektu, je výhodnější outsourcovat – tj. nakoupit u specializovaných dodavatelů. Při nákupu těchto činností je nezbytné neustále sledovat poměr cena x kvalita.

25 Obchod Obchodní strategie vychází z hlavních cílů projektu a její úspěšná aplikace by měla zajistit dostatečné množství finančních prostředků pro další chod projektu. Za co inzerenti na internetu vlastně platí? 1.CPT – Cost Per Thousand 2.PPC – Pay Per Click 3.PPO – Pay Per Order 1.Bannerová reklama 2.PR články 3.Direct mail 4.Targeting – cílená forma reklamy 5.Watermark 6.Skinning

26 Náborová kampaň Co Vám nabízíme? -Nabízíme vám působení v největším zpravodajsko-komunitním portále pro mladé. -Potvrzení praxe je samozřejmostí. Budeme oficiálně registrovaným on-line médiem. Jsme schopni také zajistit praxi v médiích, se kterými spolupracujeme: Economia (iHned, Hospodářské noviny), MF Dnes, Deník, Novinky.cz... Benefity pro stálé členy týmu: vzdělávací kurzy, semináře, slevy, vstup na kulturní akce: koncerty, kina apod. -Za každý text bude vyplácen honorář ve výši 150 - 1 200,- podle rozsahu a kvality zpracování. Redakce bude hierarchicky členěna, vedoucí redakce získá zároveň technickou podporu z naší strany v podobě notebooku a mob. telefonu.

27 Náborová kampaň Co od Vás očekáváme? Nápaditost, kreativitu, iniciativu, snahu prosazovat nové nápady a myšlenky, touhu prosadit se, řidičský průkaz sk. "B", začlenění do týmové spolupráce v rámci regionu - školy.

28 Těšíme se na spolupráci


Stáhnout ppt "Studentské městečko.cz Zpravodajsko-komunitní server pro studenty VŠ – poznatky z realizace projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google