Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Praxe centra pro transfer technologií Pomoc komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT v Brně Seminář k třetí roli VŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Praxe centra pro transfer technologií Pomoc komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT v Brně Seminář k třetí roli VŠ."— Transkript prezentace:

1 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Praxe centra pro transfer technologií Pomoc komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT v Brně Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007

2 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007  správa a management duševního vlastnictví  spolupráce s průmyslem  projektová podpora (vč. právní, finanční, administrativní)  příprava firem na vstup do Inkubátoru VUT v Brně  organizace seminářů a školení  články, publikace, studijní materiály  zastoupení VUT v domácích i mezinárodních organizacích  vzdělávací programy (mj. standardizované vzdělávání kvalifikovaných odborníků pro TT na úrovni EU)  provoz webových stránek Portfolio činností

3 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Servis pro výzkumníky Financování VaV Příprava a management projektů Průzkum novosti poznatků Marketingové studie trhu Finanční analýzy Doporučení vhodného typu právní ochrany Jednání s patentovými zástupci a úřady Návrh strategie komercionalizace Vyhledávání partnera z průmyslu

4 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Služby pro průmysl  “výkladní skříň“ VUT v Brně  zprostředkování kontaktu na akademickou sféru  vedení jednání s výzkumnými týmy  identifikace inovačních příležitostí firem – Technologický audit  posouzení inovačního záměru  konzultace k přípravě a řízení projektů  asistence při zpracování Business plánu  dokumentace pro investory  marketingové analýzy trhu

5 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Posouzení výsledků vědy a výzkumu na VUT z hlediska komerčního využití „Technologičtí poradci“  systém spolupráce, usnadňující využití nových poznatků výzkumu v hospodářské praxi  rozvojový projekt „Analýza výsledků VaV na VUT z pohledu jejich využití v průmyslové praxi“ (metodika posuzování, výběr vhodných pracovníků na fakultách za definované odborné oblasti)

6 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007  poradci systematicky sledují průběh a výsledky výzkumu na stanoveném pracovišti a komunikují s potenciálními uživateli jejich aplikaci  jsou schopni zpětně ovlivnit zaměření výzkumu podle požadavků praxe, případně navrhnout další etapu výzkumu tak, aby výsledky byly použitelné v konkrétním podniku (projekt kolaborativního výzkumu)  znají strukturu průmyslových práv a licenční smlouvy a jsou schopni podobnou licenční smlouvu vyjednat  znají jednotlivé programy MŠMT a MPO určené pro podporu takových projektů a jsou schopni podobný projekt navrhnout a řídit Technologičtí poradci

7 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Příklady úspěšné spolupráce s průmyslem Lehké mostní konstrukce Vysokoteplotní keramické materiály pro palivové články Skeletální implantáty a zubní materiály

8 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Zkušenosti s přenosem nových poznatků do praxe  špičková pracoviště generují řadu nových poznatků  průmysl respektuje odlišnosti výzkumné sféry  díky asistenci výzkumné týmy mohou flexibilně reagovat na potřeby firem  patentový fond  novela směrnice rektora  spin off  často chybí průmyslově právní ochrana poznatků, malý profit z komercializace  potenciál VŠ zůstává nevyužit  akademici i studenti neznají základy plánování a řízení projektů  chybí fondy rizikového kapitálu financující předkomerční výzkum  nestandardní podnikatelské prostředí  chybí vhodný právní rámec + -

9 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Technologický inkubátor  založen v roce 2003, v majetku VUT v Brně  18 začínajících firem  2 inkubované firmy  první výrobky na trhu  informační technologie, mikrolelektronika, výroba tenkého čedičového vlákna atd.  marketingová a finanční podpora - Jihomoravské inovační centrum  technická expertní podpora - VUT v Brně

10 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Projekt pro podporu účasti v 7.RP EU www.rko.vutbr.cz

11 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Děkuji Vám za pozornost Ildikó Putzová putzova@ro.vutbr.cz www.tt.vutbr.cz


Stáhnout ppt "ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Praxe centra pro transfer technologií Pomoc komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT v Brně Seminář k třetí roli VŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google