Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Praxe centra pro transfer technologií Pomoc komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT v Brně Seminář k třetí roli VŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Praxe centra pro transfer technologií Pomoc komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT v Brně Seminář k třetí roli VŠ."— Transkript prezentace:

1 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Praxe centra pro transfer technologií Pomoc komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT v Brně Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007

2 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007  správa a management duševního vlastnictví  spolupráce s průmyslem  projektová podpora (vč. právní, finanční, administrativní)  příprava firem na vstup do Inkubátoru VUT v Brně  organizace seminářů a školení  články, publikace, studijní materiály  zastoupení VUT v domácích i mezinárodních organizacích  vzdělávací programy (mj. standardizované vzdělávání kvalifikovaných odborníků pro TT na úrovni EU)  provoz webových stránek Portfolio činností

3 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Servis pro výzkumníky Financování VaV Příprava a management projektů Průzkum novosti poznatků Marketingové studie trhu Finanční analýzy Doporučení vhodného typu právní ochrany Jednání s patentovými zástupci a úřady Návrh strategie komercionalizace Vyhledávání partnera z průmyslu

4 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Služby pro průmysl  “výkladní skříň“ VUT v Brně  zprostředkování kontaktu na akademickou sféru  vedení jednání s výzkumnými týmy  identifikace inovačních příležitostí firem – Technologický audit  posouzení inovačního záměru  konzultace k přípravě a řízení projektů  asistence při zpracování Business plánu  dokumentace pro investory  marketingové analýzy trhu

5 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Posouzení výsledků vědy a výzkumu na VUT z hlediska komerčního využití „Technologičtí poradci“  systém spolupráce, usnadňující využití nových poznatků výzkumu v hospodářské praxi  rozvojový projekt „Analýza výsledků VaV na VUT z pohledu jejich využití v průmyslové praxi“ (metodika posuzování, výběr vhodných pracovníků na fakultách za definované odborné oblasti)

6 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007  poradci systematicky sledují průběh a výsledky výzkumu na stanoveném pracovišti a komunikují s potenciálními uživateli jejich aplikaci  jsou schopni zpětně ovlivnit zaměření výzkumu podle požadavků praxe, případně navrhnout další etapu výzkumu tak, aby výsledky byly použitelné v konkrétním podniku (projekt kolaborativního výzkumu)  znají strukturu průmyslových práv a licenční smlouvy a jsou schopni podobnou licenční smlouvu vyjednat  znají jednotlivé programy MŠMT a MPO určené pro podporu takových projektů a jsou schopni podobný projekt navrhnout a řídit Technologičtí poradci

7 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Příklady úspěšné spolupráce s průmyslem Lehké mostní konstrukce Vysokoteplotní keramické materiály pro palivové články Skeletální implantáty a zubní materiály

8 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Zkušenosti s přenosem nových poznatků do praxe  špičková pracoviště generují řadu nových poznatků  průmysl respektuje odlišnosti výzkumné sféry  díky asistenci výzkumné týmy mohou flexibilně reagovat na potřeby firem  patentový fond  novela směrnice rektora  spin off  často chybí průmyslově právní ochrana poznatků, malý profit z komercializace  potenciál VŠ zůstává nevyužit  akademici i studenti neznají základy plánování a řízení projektů  chybí fondy rizikového kapitálu financující předkomerční výzkum  nestandardní podnikatelské prostředí  chybí vhodný právní rámec + -

9 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Technologický inkubátor  založen v roce 2003, v majetku VUT v Brně  18 začínajících firem  2 inkubované firmy  první výrobky na trhu  informační technologie, mikrolelektronika, výroba tenkého čedičového vlákna atd.  marketingová a finanční podpora - Jihomoravské inovační centrum  technická expertní podpora - VUT v Brně

10 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Projekt pro podporu účasti v 7.RP EU

11 ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Seminář k třetí roli VŠ CTT na vysokých školách, VŠB, Ostrava 23. května 2007 Děkuji Vám za pozornost Ildikó Putzová


Stáhnout ppt "ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Praxe centra pro transfer technologií Pomoc komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT v Brně Seminář k třetí roli VŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google