Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce firem s výzkumnými organizacemi - možnosti a jejich úskalí I. neformální setkání Vladimíra Zádová Technická univerzita v Liberci SVOC ROBOTIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce firem s výzkumnými organizacemi - možnosti a jejich úskalí I. neformální setkání Vladimíra Zádová Technická univerzita v Liberci SVOC ROBOTIKA."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce firem s výzkumnými organizacemi - možnosti a jejich úskalí I. neformální setkání Vladimíra Zádová Technická univerzita v Liberci SVOC ROBOTIKA

2 Výzkumné organizace (VO) –univerzity –veřejné výzkumné instituce Cíl: –zaměření na univerzity –transfer znalostí/ poznatků do praxe (komercializace)

3 3 poslání/role univerzity –vzdělávání –věda, výzkum a inovace –veřejná služba

4 Vzdělávání - spolupráce –stáže studentů, výzkumných pracovníků –další vzdělávání pracovníků z aplikační sféry –přednášky odborníků z praxe do výuky –zadávání témat DP, BP a jejich vedení –spolupráce v rámci doktorského studia –tvorba studijních programů

5 Věda a výzkum – spolupráce/podpora –Společný výzkum sdílení nákladů, zařízení, lid. zdrojů –Výzkum na zakázku zadání a financování výzkumného úkolu aplikační sférou –analýza, testy, expertíza… –Hrazený výzkum aplikační sféra poskytne finanční prostředky nejsou uvedeny požadavky na výstup důvod – zájem o rozvoj výzkumné oblasti –poradenská činnost subjektu aplikační sféry konzultační služby výzkumného pracovníka (práce mimo pracovní činnost) –Komercializace výsledků

6 –Přenos poznatků prodej studií, analýz prodej poznatků VaV, licence založení firmy

7 Spin-off firma –firma využívající hmotného a nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání Pro účely EF-TRANS ( Metodika V): –Právnická osoba založená za účelem komercializace poznatku zpravidla vložením/převodem práv k poznatku do takové právnické osoby

8 Spin-off firma se 100% účastí jedné či více VO Spin-off firma s účastí soukromého partnera s většinovou účastí VO Spin-off firma s účastí soukromého partnera s menšinovou účastí VO Varianta spin-off s postupným pozbýváním účasti VO založené na právnické osobě

9 Technologicky orientovaná společnost bez účasti VO –podporována VO –z pracovníků a studentů VO Servisní organizace VO –cíl poskytování služeb /realizace zakázek pro VO

10 Předmět komercializace Duševní vlastnictví, průmyslové vlastnictví Vynález (patenty) Užitné vzory Průmyslové vzory know-how

11 Poznatek s komerčním potenciálem původce poznatku původce - pracoviště – organizace –otázka vlastnických podílů, zisku (CTT )

12 Bariéry vzniku –nedostatek vhodných poznatků ke komercializaci –nedostatek odborníků –riziko neúspěchu –pomoc v případě krize či neúspěchu –motivace –smysl pro podnikání Příčiny neúspěchu –závist ostatních –nedostatečnost pravidel komercializace –motivace účastníků

13 Vytypování konkurenceschopných oborů –z hlediska poptávky (nejen ČR) –z hlediska nabídky –spolupráce odborníků v rámci ČR i mimo

14 3 poslání/role VŠ –vzdělávání –věda, výzkum a inovace –veřejná služba

15 Veřejná služba –je třeba vymezit co je veřejná služba zde je úskalí a vzniká řada nedorozumění

16 Úskalí spolupráce podstata: veřejný sektor X privátní sektor

17 Kde to jde? Velká Británie Čína ….

18 Klastr -propojení firem, VO -právně i ekonomicky samostatné -navzájem spolupracují i si konkurují -to může být kamenem úrazu -cíl: zvýšit konkurenceschopnost

19 Směrnice pro vznik spin-off firem MU Brno UP Olomouc VUT Brno ČVUT Praha UK Praha UTB Zlín

20 TUL –Statut univerzity –Směrnice 2/2010 – Ochrana duševního vlastnictví CTT

21 TU Liberec Transfer technologií: –Elmarco, s.r.o. (nanotechnologie) –Newton Information Technology, s.r.o. –Fugasoft, s.r.o. Klastrové iniciativy –Czech Glass Clustr, Clutex CESNET – zájmové sdružení právnických osob

22 Výzkumná centra: Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (ED0005/01/01) Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologie. Centrum je samostatným pracovištěm FS-ČVUT. Podpora z programu 1M Výzkumná centra na projekt "Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie" (1M6840770003). "Silově-momentová synchronizace polohových servomechanismů - - Studie možností kombinovaného rozvádění příze“ Výzkumné centrum „TEXTIL II“ (1M0553) *MODSIMTex:* "Development of a rapid configuration system for textile production machinery based on the physical behaviour simulation of precision textile structures." (214181NMP2-SL-2008- 214181)

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Spolupráce firem s výzkumnými organizacemi - možnosti a jejich úskalí I. neformální setkání Vladimíra Zádová Technická univerzita v Liberci SVOC ROBOTIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google