Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní transfer znalostí Ing. Pavel Komárek, CSc. hlavní odborný garant projektu 1RVŠ, 20. ledna 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní transfer znalostí Ing. Pavel Komárek, CSc. hlavní odborný garant projektu 1RVŠ, 20. ledna 2011."— Transkript prezentace:

1 Efektivní transfer znalostí Ing. Pavel Komárek, CSc. hlavní odborný garant projektu 1RVŠ, 20. ledna 2011

2 Postavení projektu EF-TRANS v rámci IPN 2RVŠ, 20. ledna 2011

3 Proč projekt EF-TRANS? Nedostatečná ochrana a mizivé využití výsledků VaV v ČR. Nedostatečný stupeň spolupráce vysokých škol, výzkumných institucí a aplikační sféry. Podpora rozvoje vícezdrojového financování VaV, zejména ve vazbě na udržitelnost projektů OP VaVpI. 3RVŠ, 20. ledna 2011

4 Cíle projektu EF-TRANS Cílem projektu je nastavit a pomoci realizovat efektivní transfer znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe. 4RVŠ, 20. ledna 2011

5 Klíčové aktivity Zpracování analytických studií a podkladů Tvorba metodik Vzdělávání EF-TRANS síť Diseminace projektu a jeho výsledků 1. 2. 3. 5. 4.

6 KA 1 - Zpracování analytických studií a podkladů Analýza A: „Analýza dopadů změn právního prostředí a dopadů reformy systému výzkumu, vývoje a inovací na vnitřní předpisy veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí a na jejich aktivity“. Analýza B: „Analýza systému komercializace výsledků výzkumu a vývoje ve vybraných státech EU (Finsko, Nizozemsko, SRN, Švédsko, Velká Británie apod.), ve Spojených státech, v Austrálii a v České republice, včetně přehledu dobrých praxí a přehledu systémů způsobů hodnocení dopadů výsledků výzkumu a vývoje v praxi“. 6RVŠ, 20. ledna 2011

7 KA 2 – Tvorba metodik Metodika I: Systém komercializace Metodika II: Ochrana duševního vlastnictví Metodika III: Spolupráce s aplikační sférou Metodika IV: Využití licencí Metodika V: Zakládání firem Metodika VI: Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VII: Výchova k podnikání 7RVŠ, 20. ledna 2011

8 MI - Systém komercializace Zastřešující metodika: popisuje systém jako celek, zasazení systému do prostředí instituce, vazby mezi jednotlivými prvky systému, principy řízení a hodnocení, … 8RVŠ, 20. ledna 2011

9 MII – Ochrana duševního vlastnictví Povinnosti zaměstnanců, studentů, hostů atd., povinnosti instituce, způsob rozhodování, způsob rozdělení případného výnosu, problematika více vlastníků,... 9RVŠ, 20. ledna 2011

10 MIII – Spolupráce s aplikační sférou Formy smluv (výhodné pro spolupráci např. s MSP), pracoviště transferu technologií, spolupráce s inkubátory, inovačními centry (BIC), vědeckými parky atd., ochrana vlastního „know-how“, marketingová strategie, „pohled“ aplikační sféry atd. 10RVŠ, 20. ledna 2011

11 MIV - Využití licencí Popis problematiky, způsob hodnocení tržního potenciálu licence, způsoby využití (např. využití služeb specializovaných organizací …), vzory licenčních smluv, zásady vyjednávání, … 11RVŠ, 20. ledna 2011

12 MV - Zakládání firem Technologicky orientované firmy (včetně spin – off), zásady pro analýzu a hodnocení, způsoby rozhodování, způsoby kontroly a prosazování vlastnických práv, vystoupení z firmy, likvidace, financování (pre-seed, seed a start – up fondy, mikropůjčky …), …. 12RVŠ, 20. ledna 2011

13 MVI - Hodnocení výsledků a dopadů Přímé a hlavně nepřímé dopady (ekonomické a sociální) a jejich měření: instituce, region. 13RVŠ, 20. ledna 2011

14 MVII - Výchova k podnikání Jaké dovednosti by měl mít začínající podnikatel: podnikatelský plán, finanční plánování, řízení podniku, řízení lidských zdrojů, ochrana duševního vlastnictví, … 14RVŠ, 20. ledna 2011

15 KA 2 – Pilotní projekty Využití metodik bude ověřováno v roce 2011 ve vybraných čtrnácti výzkumných institucích formou tzv. „Pilotních projektů“: České vysoké učení technické Jihočeská univerzita v ČB Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně 15RVŠ, 20. ledna 2011

16 KA 2 – Pilotní projekty Technická univerzita v Liberci Univerzita Hradec Králové Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoká škola báňská - TU Ostrava Fyzikální ústav AV Ústav termomechaniky AV CESNET Materiálový a metalurgický výzkum RVŠ, 20. ledna 201116

17 Průběžná konference EF-TRANS Téma: Představení sedmi metodik a dalších aktivit projektu EF-TRANS Místo konání: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2 Termín konání: Čtvrtek 17. února 2011 RVŠ, 20. ledna 201117

18 KA 3 - Vzdělávání V průběhu let 2011 a 2012 bude uskutečněno 13 vzdělávacích kursů. Budou zaměřeny zejména na doktorandy a mladé vědecké pracovníky, které budeme seznamovat se zásadami a souvislostmi celého procesu komercializace. 18RVŠ, 20. ledna 2011

19 KA 4 - EF-TRANS síť Síť je týmem 14 odborníků (zástupců vysokých škol, v.v.i., regionů apod.). Síť sloužila zejména jako zpětná vazba při tvorbě analýz a metodik, konzultuje vybraná témata, bude asistovat u pilotních projektů, u vzdělávacích a motivačních workshopů. 19RVŠ, 20. ledna 2011

20 KA 5 – Diseminace projektu a jeho výsledků Zajištění publicity (bulletin apod.). V roce 2011 a 2012 proběhne celkem osm tzv. motivačních workshopů. Workshopy budou zaměřeny zejména na studenty, kterým budeme chtít ukázat, že spolupráce s aplikační sférou může být nejenom zdrojem mnoha nových nápadů pro budoucí vědeckou práci, ale také důležitým zdrojem finančních prostředků. 20RVŠ, 20. ledna 2011

21 Tým expertů Po celou dobu projektu jsou jednotlivé kroky konzultovány s týmem odborníků: Karel Aim, Petr Bílek, Otakar Fojt, Rudolf Haňka, Miroslav Janeček, Jiří Perner*, René Samek, Pavel Šmejkal, Olga Švestková * do konce roku 2010 RVŠ, 20. ledna 201121

22 Kontaktní informace Pavel Komárek tel.: 775 783 237, email: pavel.komarek@msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/ipn-pro-oblast-terciarniho- vzdelavani-vyzkumu-a- vyvoje/efektivni-transfer-znalosti RVŠ, 20. ledna 201122

23 Děkuji za pozornost! 23RVŠ, 20. ledna 2011


Stáhnout ppt "Efektivní transfer znalostí Ing. Pavel Komárek, CSc. hlavní odborný garant projektu 1RVŠ, 20. ledna 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google