Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MS PowerPoint Prezentační manažer Kapitola 6.1 (Tabulka)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MS PowerPoint Prezentační manažer Kapitola 6.1 (Tabulka)"— Transkript prezentace:

1

2 MS PowerPoint Prezentační manažer Kapitola 6.1 (Tabulka)

3 Tabulka vytvořená v PowerPoint PowerPoint disponuje nástrojem, který umí vytvořit jednoduchou tabulku. Tato tabulka může být součástí snímku. Podobně jako v případě grafu se jedná pouze o jednoduchou tabulku bez širšího využití a velkých možností, s čistě grafickou podobou. Nutno podotknout, že tabulka neumí žádné výpočty ani matematické vzorce, jako je tomu v programu MS Excel.

4 Vytvoření tabulky 1.Nastavte se na snímek, do kterého budete vkládat tabulku. 2.V hlavní nabídce programu klepněte na Vložit a vyberte možnost Vložit tabulku. 3.Program zobrazí okno s dialogy pro zadání počtu sloupců a počtu řádků nové tabulky a po zadání těchto údajů kliknete na OK. Obr. 01 4.Tabulka je vytvořena. Obr. 01

5 Editace textu v tabulce V buňkách tabulky se pohybujeme pomocí myši či klávesnice. Pozor! Nezapomínejte, že při použití klávesy ENTER se políčko tabulky rozšíří. Pro nápravu stisknout tlačítko BACKSPACE. Měli bychom mít na paměti, že každá buňka se chová jako samostatný prostor pro editaci textu. To znamená, že v každé buňce může být nastavena jiná velikost písma; zarovnání, stínování i tloušťka a styl čáry jsou samozřejmostí.

6 Změna šíře buňky v tabulce Je pravidlem, že tabulka vzniklá pomocí automatické tvorby tabulek vypadá tak, že nebude svou šířkou, velikostí a jinými parametry odpovídat požadovanému záměru. Je nezbytností se naučit s tabulkou pracovat – upravovat a měnit její vzhled. Každý sloupec lze zúžit nebo rozšířit pouhým tahem myši. 1.Postavte se myší na hranici dvou buněk (na svislou čáru). 2.V okamžiku, kdy se kurzor změní na oboustrannou šipku, stisknete a držíte levé tlačítko myši. 3.Tažením na stranu změníme šíři sloupce. 4.Na požadované pozici uvolníme stisk tlačítka myši. Stejným způsobem lze postupovat i při změně výšky řádku v tabulce.

7 Slučování a rozdělování buněk Sousedící buňky v tabulce je možno spojovat a rozdělovat. Tato možnost může být užitečnou zejména při tvorbě složitějších buněk, příkladem je formulář či jiné dokumenty. Sloučení buněk Označte do bloku ty buňky, které chcete sloučit (vždy musí sousedit). Do označeného místa v buňkách klikněte pravou myší. Zobrazí se nabídka, v níž určíte možnost Sloučit buňky. Program okamžitě buňky sloučí. Po této operaci se buňky chovají jako jedna. Obr. 02

8 Rozdělení buňky Pro rozdělení jedné buňky na dvě a více nejprve určíme buňku k rozdělení. Poté najdeme na panelu nástrojů Tabulky a ohraničení tlačítko Tabulka. Klepněte na něj. Zobrazí se nabídka, kde zvolíte položku Rozdělit buňku. Obr. 03

9 Čáry v tabulce Pro vytvoření tabulky jsou všechny čáry automaticky nastaveny na tenkou. Program však dovoluje změnit styl a tloušťku čáry u každé buňky zvlášť. Tato možnost volit si tloušťky čáry je umístěna na panelu nástrojů Tabulky a ohraničení (Zobrazit – Panely nástrojů – Tabulky a Ohraničení). Obr. 04 nám ukazuje celý panel Tabulky a Ohraničení. Další možnost vyvolání tohoto panelu je pomocí pravého tlačítka myši do horního šedého pole, které neobsahuje žádné další panely. Obr. 04

10 Změna čáry v tabulce 1.Nejprve je zapotřebí označit pole působnosti buněk, které chceme editovat a měnit u nich styl čáry.Pokud se nastavíme jen do jedné buňky, tak se bude editovat jen jedna buňka. 2.Z panelu nástrojů Tabulky a ohraničení vyberte pomocí rozvírací nabídky jeden z typů čar. 3.Hned vedle je možno nastavit tloušťku čáry. 4.Po určení typu a tloušťky je nutno určit, na kterou stranu bude daná čára nanesena. 5.K tomu slouží symbol čtverce s malou šipkou. 6.Pokud klepnete na symbol malé šipky, program Vám předloží nabídku s možností výběru stran. 7.Vyberete si jednu z možností a klepnete na dané tlačítko. 8.Nové typy čar se okamžitě promítnou do tabulky. Obr. 05

11 Pro upřesnění Zapamatujte si, že každá nová čára nanesená na jakoukoliv stranu tabulky automaticky přemaže starou čáru, která byla na dané straně dosud umístěna. Veškeré čáry budou promítnuty do tabulky v černém provedení. Každá čára může mít jinou barvu. K tomu slouží tlačítko. Pozor nepleťte si tuto ikonu se symbolem tužky, která je umístěna jako první zleva (ta slouží pro prvotní návrh tabulky).

12 Barvy v tabulce V tabulce lze změnit vše, a tedy i pozadí buněk. Opět platí stejně jako dosud, že každá buňka může být jiná. 1.Označte do bloku buňky k editaci. 2.Na panelu nástrojů Tabulky a ohraničení klepněte u ikony kbelíčku na šipku. 3.Program otevře menší okno s nabídkou barev, které je možno použít jako pozadí tabulky. 4.Vyberte požadovanou barvu a klepněte na ni. 5.Barva se okamžitě přenese do tabulky. Obr. 06

13 Graficky upravená tabulka Pro příklad je zde znázorněna stejná tabulka. Jistě zde nejsou vyznačeny všechny změny, ale podstatou je jen naznačení tabulky, která je před úpravou (viz obr. 07) a po úpravě (obr 08). Obr. 07 Obr. 08

14 Přidání a odebrání buněk Při práci s tabulkou vznikají potřeby tu přidat, tam odebrat, zde naopak upravit sloupec či řádek. Program disponuje funkcemi, které dokáží tyto požadavky naplnit a poskytnout tak uživateli prostředek k plnohodnotné tvorbě tabulek. Vložení/odstranění sloupců/řádků 1.Umístit kurzor v tabulce do té buňky, která bude sousedit s novou přidanou buňkou. 2.Na panelu nástrojů Tabulky a ohraničení klepněte na tlačítko Tabulka a poté vyberte některou z možností z následujících položek Vložit sloupec nalevo Vložit sloupec napravo Vložit řádky nad Vložit řádky pod Obr. 09

15 Konec Cíle kapitoly: Podrobně popsat tvorbu tabulky Práce v tabulce (editace) Slučování a rozdělování buněk Čáry v tabulce Barvy v tabulce Přidání a odebrání buněk v tabulce


Stáhnout ppt "MS PowerPoint Prezentační manažer Kapitola 6.1 (Tabulka)"

Podobné prezentace


Reklamy Google