Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 10. Agregátní poptávka II: (aplikace ISLM modelu)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 10. Agregátní poptávka II: (aplikace ISLM modelu)"— Transkript prezentace:

1 slide 0 10. Agregátní poptávka II: (aplikace ISLM modelu)

2 slide 1 Kontext  Ppt 9a zavedla model AD-AS.  Ppt 9b odvodila IS-LM model, základ křivky agregátní poptávky.

3 slide 2 Předmětem této přednášky je…  Jak využít IS-LM model k analýze dopadů šoků, fiskální a monetární politiky  Jak odvodit křivku AD z modelu IS-LM  Několik teorií o vzniku Velké Deprese

4 slide 3 Průsečík determinuje jedinečnou kombinaci Y a r, která splňuje podmínku rovnováhy na obou trzích. LM křivka představuje rovnováhu na trhu peněz. Rovnováha v IS -LM modelu IS křivka představuje rovnováhu na trhu zboží. IS Y r LM r1r1 Y1Y1

5 slide 4 Analýza politik v IS -LM modelu IS-LM model můžeme použít k analýze důsledků fiskální politiky: G a/nebo T monetární politiky: M IS Y r LM r1r1 Y1Y1

6 slide 5 čímž způsobí růst výstupu a důchodu. IS 1 Zvýšení vládních nákupů 1. IS křivka se posouvá doprava Y r LM r1r1 Y1Y1 IS 2 Y2Y2 r2r2 1. 2. To zvýší poptávku po penězích… 2. 3. …což sníží investice, takže konečné zvýšení Y 3.

7 slide 6 IS 1 1. Snížení daní Y r LM r1r1 Y1Y1 IS 2 Y2Y2 r2r2 Spotřebitelé uspoří (1  MPC) ze snížení daní, takže počáteční impuls pro výdaje je menší pro  T než pro stejně velké  G… a křivka IS se posune o: 1. 2. …proto, dopady na r a Y jsou menší pro  T než pro stejně velké  G. 2.

8 slide 7 2.…způsobí tak pokles úrokové míry IS Monetární politika: Zvýšení M 1.  M > 0 posune křivku LM dolů (nebo doprava) Y r LM 1 r1r1 Y1Y1 Y2Y2 r2r2 LM 2 3.…čímž zvýší investice, čímž stoupne výstup i důchod.

9 slide 8 Interakce mezi monetární a fiskální politikou  Model: Veličiny monetární a fiskální politiky (M, G, a T ) jsou exogenní.  Skutečný svět: Monetární autority mohou přizpůsobit M v reakci na změny fiskální politiky a obráceně.  Takovéto interakce mohou změnit dopad původní změny politiky.

10 slide 9 Reakce CB na  G > 0  Předpokládejme, že vláda zvýší G.  Možné reakce CB: 1. udržovat M konstantní 2. udržovat r konstantní 3. udržovat Y konstantní  Pro každý případ, je vliv na  G odlišný:

11 slide 10 Pokud vláda zvýší G, IS křivka se posune doprava. IS 1 Reakce 1: Udržovat M konstantní Y r LM 1 r1r1 Y1Y1 IS 2 Y2Y2 r2r2 Pokud CB udržuje M konstantní, potom se křivka LM neposune. Výsledky:

12 slide 11 Pokud vláda zvýší G, křivka IS se posune doprava. IS 1 Reakce 2: Udržovat r konstantní Y r LM 1 r1r1 Y1Y1 IS 2 Y2Y2 r2r2 K udržení konstantního r CB zvýší M a posune křivku LM doprava. LM 2 Y3Y3 Výsledky:

13 slide 12 IS 1 Reakce 3: Udržovat Y konstantní Y r LM 1 r1r1 IS 2 Y2Y2 r2r2 K udržení konstantního Y, CB sníží M a posune tak křivku LM doleva. LM 2 Výsledky: Y1Y1 r3r3 Pokud vláda zvýší G, IS křivka se posune doprava

14 slide 13 Odhady multiplikátorů fiskální politiky z DRI macroeconometric model (USA) Předpoklady o monetární politice Odhad  Y /  G Fed udržuje nominální úrokové sazby konstantní Fed udržuje nabídku peněz konstantní 1.93 0.60 Odhad  Y /  T  1.19  0.26

15 slide 14 Šoky v IS -LM modelu IS šoky: exogenní změny v poptávce po zboží a službách. Příklady:  Boom či krach na akciovém trhu  změna bohatství domácností   C  Změna v důvěře či očekávání spotřebitelů nebo investorů   I a/nebo  C

16 slide 15 Šoky v IS -LM modelu LM šoky: exogenní změny v poptávce po penězích. Příklady:  Vlna podvodů s kreditními kartami zvýší poptávku po penězích.  Více bankomatů nebo rozvoj internetového bankovnictví sníží poptávku po penězích.

17 slide 16 CASE STUDY: Recese v USA (2001)  Během roku 2001,  2.1 miliónů lidí ztratilo práci a míra nezaměstnanosti vzrostla z 3.9% na 5.8%.  Růst HDP zpomalil na 0.8% (ve srovnání s průměrným růstem 3.9% během let 1994-2000).

18 slide 17 CASE STUDY: USA recese (2001)  Příčiny: 1) Pokles cen na trhu akcií   C 300 600 900 1200 1500 199519961997199819992000200120022003 Index (1942 = 100) Standard & Poor’s 500

19 slide 18 CASE STUDY: USA recese 2001  Příčiny: 2) 11. září  Zvýšená nejistota  Pokles spotřebitelské a investiční důvěry  Důsledek: nižší výdaje, křivka IS se posouvá doleva  Příčiny: 3) Účetní skandály firem  Enron, WorldCom, atd.  Pokles cen akcií, odrazené investice

20 slide 19 CASE STUDY: USA recese 2001  Reakce fiskální politiky: posun křivky IS doprava  Snížení daní v roce 2001 a 2003  Zvýšení výdajů  Výpomoc aerolinkám  Rekonstrukce NYC  Válka v Afghanistánu

21 slide 20 CASE STUDY: USA recese 2001  Reakce monetární politiky: posun křivky LM doprava Three-month T-Bill Rate 0 1 2 3 4 5 6 7 01/01/200004/02/2000 07/03/200010/03/2000 01/03/200104/05/200107/06/200110/06/200101/06/200204/08/200207/09/2002 10/09/2002 01/09/200304/11/2003

22 slide 21 IS-LM a agregátní poptávka  Doposud, jsme využívali IS-LM model k analýze krátkého období, kdy předpokládáme fixní cenovou hladinu.  Avšak změna v P by posunula LM a následně ovlivnila Y.  Křivka agregátní poptávky (zavedená v ppt 9a) zachycuje vztah mezi P a Y.

23 slide 22 Y1Y1 Y2Y2 Odvození křivky AD Y r Y P IS LM(P 1 ) LM(P 2 ) AD P1P1 P2P2 Y2Y2 Y1Y1 r2r2 r1r1 Intuice pro sklon křivky AD :  P   (M/P )  LM doleva  r r  I I  Y Y

24 slide 23 Monetární politika a křivka AD Y P IS LM(M 2 /P 1 ) LM(M 1 /P 1 ) AD 1 P1P1 Y1Y1 Y1Y1 Y2Y2 Y2Y2 r1r1 r2r2 CB může zvýšit agregátní poptávku:  M  LM posun doprava AD 2 Y r  r r  I I   Y pro každou hodnotu P

25 slide 24 Y2Y2 Y2Y2 r2r2 Y1Y1 Y1Y1 r1r1 Fiskální politika a křivka AD Y r Y P IS 1 LM AD 1 P1P1 Expanzivní fiskální politika (  G a/nebo  T ) zvyšuje agreg. poptávku:  T   C  IS posun doprava   Y pro každé P AD 2 IS 2

26 slide 25 IS-LM a AD-AS v krátkém a dlouhém období (Opak z kap. 9a): Silou, která posouvá ekonomiku z krátkého do dlouhého období je postupné přizpůsobení cen. stoupne klesne nezmění se V SR rovnováze, pokud: Potom časem cenová hladina:

27 slide 26 SR a LR důsledky IS šoku Negativní IS šok, posune IS a AD doleva a způsobí pokles Y. Y r Y P LRAS IS 1 SRAS 1 P1P1 LM(P 1 ) IS 2 AD 2 AD 1

28 slide 27 SR a LR důsledky IS šoku Y r Y P LRAS IS 1 SRAS 1 P1P1 LM(P 1 ) IS 2 AD 2 AD 1 V nové krátkodobé rovnováze,

29 slide 28 SR a LR důsledky IS šoku Y r Y P LRAS IS 1 SRAS 1 P1P1 LM(P 1 ) IS 2 AD 2 AD 1 V nové krátkodobé rovnováze, V průběhu času se P postupně sníží, což způsobí, Pokles SRAS. Zvýšení M/P, což způsobí pokles LM. V průběhu času se P postupně sníží, což způsobí, Pokles SRAS. Zvýšení M/P, což způsobí pokles LM.

30 slide 29 AD 2 SR a LR důsledky IS šoku Y r Y P LRAS IS 1 SRAS 1 P1P1 LM(P 1 ) IS 2 AD 1 SRAS 2 P2P2 LM(P 2 ) V průběhu času, P postupně klesá, což způsobí Pokles SRAS. M/P se zvýší, což způsobí pokles LM. V průběhu času, P postupně klesá, což způsobí Pokles SRAS. M/P se zvýší, což způsobí pokles LM.

31 slide 30 AD 2 SRAS 2 P2P2 LM(P 2 ) SR a LR důsledky IS šoku Y r Y P LRAS IS 1 SRAS 1 P1P1 LM(P 1 ) IS 2 AD 1 Tento proces pokračuje, dokud ekonomika nedosáhne dlouhodobé rovnováhy, kde:

32 slide 31 Velká Deprese (USA) Nezaměstnanost (pravá osa) Reálný HNP (levá osa) 120 140 160 180 200 220 240 192919311933193519371939 mld. USD; stále ceny roku 1958 0 5 10 15 20 25 30 % pracovní síly

33 slide 32 Výdajová hypotéza: Šoky IS křivky  Tvrdí, že Deprese byla způsobena především exogenním propadem poptávky po zboží a službách – posun křivky IS doleva.  důkaz: jak výstup, tak úroková sazba poklesly, což by mohlo být důsledkem posunu IS křivky doleva.

34 slide 33 VÝDAJOVÁ HYPOTÉZA: Důvody pro posun křivky IS  Burzovní krach  exogenní  C  Oct-Dec 1929: S&P 500 spadl o 17%  Oct 1929-Dec 1933: S&P 500 spadl o 71%  Propad investic  “korekce” po stavební horečce ve 20.-tých letech  Rozšířené krachy bank ztěžovaly přístup k úvěrovému financování investic  Restriktivní fiskální politika  Politici zvýšili daně a omezili výdaje, aby bojovali s rostoucími deficity.

35 slide 34 PENĚŽNÍ HYPOTÉZA: Šoky LM křivky  Tvrdí, že Deprese byla způsobena především velkým poklesem nabídky peněz.  důkaz: M1 propadla o 25% během 1929-33.  Ale, existují dva problémy s touto hypotézou:  P spadla ještě více, takže M/P ve skutečnosti lehce vzrostla mezi 1929-31.  Nominální úrokové sazby klesly, což je opak toho, co by šlo očekávat od posunu LM doleva.

36 slide 35 PENĚŽNÍ HYPOTÉZA ZNOVU: Efekt padajících cen  Tvrdí, že hloubka Deprese byla způsobena značnou deflací: P klesla o 25% během 1929-33.  Tato deflace byla pravděpodobně způsobena poklesem M, takže možná peníze přece jen hrály významnou roli.  Jakým způsobem ovlivňuje deflace ekonomiku?

37 slide 36 PENĚŽNÍ HYPOTÉZA ZNOVU: Efekt padajících cen  Stabilizační efekt deflace:   P   (M/P )  LM posun doprava   Y  Pigou efekt: P  (M/P )P  (M/P )  bohatství domácností   C C  IS se posouvá doprava  Y Y

38 slide 37 PENĚŽNÍ HYPOTÉZA ZNOVU: Efekt padajících cen  Destabilizační efekt očekávané deflace:  e  r  pro každou hodnotu i  I  protože I = I (r )  Plánované výdaje a AD   Důchod a výstup 

39 slide 38 PENĚŽNÍ HYPOTÉZA ZNOVU: Efekt padajících cen  Destabilizační efekt neočekávané deflace: dluhově-deflační teorie  P (pokud neočekávaná)  přesouvá kupní sílu od dlužníků k věřitelům  dlužníci utrácejí méně, věřitelé utrácejí více  pokud je sklon ke spotřebě dlužníků větší něž věřitelů, potom agregátní výdaje klesají, IS křivka se posouvá doleva a Y klesá.

40 slide 39 Proč je další Velká Deprese nepravděpodobná  Tvůrci hospodářské politiky (nebo jejich poradci) nyní vědí mnohem více o makroekonomice:  CB by nenechaly M tolik spadnout, obzvláště během recese.  Tvůrci fiskální politiky už by v recesi nezvyšovali daně nebo neomezovali výdaje.  Pojištění vkladů činí rozsáhlé bankroty bank velmi nepravděpodobné.  Automatické stabilizátory činí fiskální politiku expanzivní během hospodářského poklesu.

41 Shrnutí 1. IS-LM model  Teorie agregátní poptávky  exogenní: M, G, T, P exogenní v krátkém období, Y v dlouhém  endogenní: r, Y je endogenní v krátkém období, P v dlouhém  IS křivka: rovnováha na trhu zboží  LM křivka: rovnováha na trhu peněz slide 40

42 Shrnutí 2. AD křivka  Zachycuje vztah mezi P a modelově ( IS-LM) rovnovážným Y.  Negativní sklon, protože  P   (M/P )   r   I   Y  Expanzivní fiskální politika posouvá IS křivku doprava, zvyšuje důchod a posouvá křivku AD doprava.  Expanzivní monetární politika posouvá LM křivku doprava, čímž zvyšuje důchod a posouvá křivku AD doprava.  IS nebo LM šoky posouvají křivku AD. slide 41


Stáhnout ppt "Slide 0 10. Agregátní poptávka II: (aplikace ISLM modelu)"

Podobné prezentace


Reklamy Google