Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědnost za škodu podle CISG Přednáška č. 9 v kursu PMO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědnost za škodu podle CISG Přednáška č. 9 v kursu PMO."— Transkript prezentace:

1 Odpovědnost za škodu podle CISG Přednáška č. 9 v kursu PMO

2 Předpoklady vzniku 1. Porušení právní povinnosti (čl. 45 odst.1 písm a/ a čl. 61 odst. 1 písm. a/) a) ex lege b) ex contractu 2. Vznik škody 3. Příčinná souvislost mezi 1. a 2. 4. Předvídatelnost

3 Předvídatelnost  Nejde o prostředek subjektivizace objektivní odpovědnosti. Proč?  Protože předvídatelnost má dva prvky: a) časový (v době uzavření smlouvy) b) personální (pozor na termín subjektivní)  Vztah k limitaci náhrady škody (podrobněji nakonec)

4 Důležité vlastnosti  Objektivní typ odpovědnosti  Vyloučení předsmluvní odpovědnosti  Jedná se o obecný nárok, který se nevylučuje s ostatním nároky z porušení (viz ale dále)  Uplatnění některých nároků omezuje výši náhrady – čl. 44 (viz poslední přednáška), 75, 76, 77 (viz dále)

5 Rozsah odpovědnosti 1. Skutečná škoda (damnum emergens) 2. Ušlý zisk (lucrum cessans) Někdy se s ohledem na text čl. 74 hovoří o tom, že se jedná o typy nároků z odpovědnosti za škodu (slyš podrobnější výklad) Škoda se hradí v penězích …

6 Specifická omezení  Čl. 77 – neučinění opatření ke zmenšení ztráty má za následek moderaci Dále dva příbuzné nároky při odstoupení od smlouvy (…):  Čl. 75 – vyrovnání ceny náhradního obchodu  Čl. 76 – náhrada škody do výše „ceny běžné“

7 Vyloučení odpovědnosti  Vis maior (čl. 79) - podobnost s hardship (vztah, sml. úprava …) - oznamovací povinnost – jejím nesplněním se neobnovuje odpovědnost, ale zakládá odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku neoznámení  Porušení smluvní povinnosti (čl. 80) - hodnocení různá – vyloučení protiprávnosti, resp. odklad plnění povinnosti neporušivší strany

8 Smluvní pokuta a úroky z prodlení  Institut neupravený CISG; jde tedy o vnější mez  Podstatné je z hlediska vyřešení vztahu k náhradě škody. Praktická doporučení …(pozor na common law, UNCITRAL aj.)  Úroky z prodlení – mezera v úpravě, řešení dle čl. 7 odst. 2  Pozor na penále (nutnost upravit ve smlouvě)

9 Limitace náhrady škody Volná diskuse s doporučujícími závěry pro praxi


Stáhnout ppt "Odpovědnost za škodu podle CISG Přednáška č. 9 v kursu PMO."

Podobné prezentace


Reklamy Google