Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12.4.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní odpovědnost Katedra práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12.4.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní odpovědnost Katedra práva."— Transkript prezentace:

1 12.4.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní odpovědnost Katedra práva

2 www.econ.muni.cz 2 „Právní odpovědnost“ právní x neprávní jedna z rovin sociální odpovědnosti nutno vnímat jako právní vztah, který vzniká v důsledku nějakého jednání či opomenutí několik forem odpovědnosti (dle právních odvětví) Soukromoprávní Veřejnoprávní vznik jednotlivých odpovědnostních následků (sankcí) z jednoho protiprávního jednání nutno posuzovat odděleně (druhy odpovědnosti dle právních odvětví → delikt a jeho druhy)

3 www.econ.muni.cz 3 Delikt a jeho druhy trestný čin, provinění → trestní právo hmotné Ale: nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb.– zavádí zločiny a přečiny (přečiny již v úpravě před rokem 1990) přestupek, jiný správní delikt → správní právo trestní disciplinární delikt Kárné provinění, kárný přestupek atd. Soudci, advokáti, příslušníci bezpečnostních sborů ústavní delikt Např. velezrada mezinárodněprávní delikt soukromoprávní delikt Porušení zákona Porušení smlouvy

4 www.econ.muni.cz 4 Pojetí právní odpovědnosti primární odpovědnost Obsahem odpovědnostního vztahu je „primární“ povinnost, tj. kupř. povinnost neminem laedere (nikomu neškodit) sekundární odpovědnost Obsahem odpovědnostního vztahu je sekundární povinnost subjektu, kupř. povinnost k náhradě škody

5 www.econ.muni.cz 5 Definice (sekundární pojetí) Povinnost snést sankci, která vzniká v důsledku porušení nebo nesplnění primární povinnosti (uložené buď zákonem, nebo pramenící z jiné právní skutečnosti)

6 www.econ.muni.cz Druhy právní odpovědnosti Subjektivní odpovědnost Tj. odpovědnost za zavinění def. zavinění: psychický vztah vědomí (prvek vědění) a vůle subjektu (prvek chtění) k svému vlastnímu protiprávnímu jednání a k jeho výsledku. dělení:úmysl x nedbalost (dle vůle) vědomí x nevědomí (vědění) exkulpace (tj. vyvinění) důležitá je konstrukce důkazního břemene - kdo musí zavinění prokázat teorie podmínky (všechny příčiny obsažené v kauzálním řetězci) Občanské, obchodní, pracovní, trestní, správní právo 6

7 www.econ.muni.cz Druhy právní odpovědnosti Objektivní odpovědnost Odpovědnost za protiprávní stav, za výsledek bez ohledu na zavinění odpovědnost za porušení práva, bez ohledu na to, zda nositel povinnosti porušení zavinil či nikoliv – odpovědnost za výsledek zproštění se: exonerace/liberace teorie adekvátní příčinnosti (tzv. bezprostřední příčiny) absolutní odpovědnost (§ 421a OZ) chybí-li liberační důvody (tzn., že odpovědnosti se nelze zprostit) § 420a OZ: škoda způsobená provozní činností, §427 OZ: provoz dopravních prostředků, odpovědnost za ztrátu odložených věcí Občanské, obchodní, pracovní, správní právo 7

8 www.econ.muni.cz Funkce právní odpovědnosti prevenční (§§ 415, 417 OZ) individuální generální následná satisfakční kompenzační - srv. § 13 OZ represívní (trestní právo hmotné) Reparační (soukromé právo) 8

9 www.econ.muni.cz Předpoklady vzniku právní odpovědnosti Subjektivní odpovědnost Objektivní odpovědnost Jednání Událost (příp. jednání jiného než odpovědného subjektu) Protiprávnost Protiprávnost (protiprávní stav) NásledekNásledek Příčinná souvislost Zavinění- 9

10 www.econ.muni.cz Subjektivní stránka Subjektivní stránka právní odpovědnosti zavinění (definováno pouze v trestním právu hmotném) úmysl: přímý, nepřímý nedbalost: vědomá, nevědomá presumpce zavinění (např. u náhrady škody - OZ) presumpce neviny (trestní právo, správní právo trestní) 10

11 www.econ.muni.cz Objektivní stránka protiprávnost (rozpor s právním řádem) okolnosti vylučující protiprávnost: výkon práv a povinností, svépomoc, krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného. škodlivý následek (újma /škoda) majetková újma = škoda (škoda vzcházející, ušlý zisk) náhrada: v penězích/restituce nehmotná újma náhrada: satisfakce ( i v penězích) kauzální nexus (příčinná souvislost) 11

12 www.econ.muni.cz 12 Odpovědnost po rekodifikaci NOZ § 24 NOZ - Každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout. Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, v němž by jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá za jednání v tomto stavu učiněná. § 1986 - Dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele Pojištění odpovědnosti, § 2861 NOZ atd.

13 www.econ.muni.cz 13 Praktické otázky Odpovědnosti za provoz vozidla Odpovědnost za provoz továrny Odpovědnost zaměstnance Odpovědnost zaměstnavatele Odpovědnost po rekodifikaci

14 www.econ.muni.cz 14 Shrnutí Pojem odpovědnosti Delikt a jeho druhy Subjekt, objekt, subjektivní stránka, objektivní stránka Odpovědnost po rekodifikaci


Stáhnout ppt "12.4.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní odpovědnost Katedra práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google