Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program CULTURE Evropská unie podporuje kulturu Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture Hradec Králové, 2. prosince 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program CULTURE Evropská unie podporuje kulturu Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture Hradec Králové, 2. prosince 2010."— Transkript prezentace:

1 Program CULTURE Evropská unie podporuje kulturu Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture Hradec Králové, 2. prosince 2010

2 Program semináře  Evropské kulturní projekty  Základní informace  Hodnocení  Další výzvy programu Culture  Další aktivity programu Culture  Aktivity České kanceláře  Diskuze

3 ARCHITEKTURA A DESIGN INTERIÉRU VE STŘEDNÍ EVROPĚ NA POČÁTKU 20. STOLETÍ JOSEF HOFFMANN AND DUŠAN JURKOVIČ

4  Země: Česko + Rakousko, Slovensko  Vedoucí projektu: Moravská galerie v Brně  Spoluorganizátoři  MAK – Muzeum užitého umění ve Vídni, Rakousko  ICOM-ICDAD mezinárodní komise užitého umění, Rakousko  Slovenská národní galerie, Slovensko  Výše grantu: 166 365 €

5 Základní podmínky projektu  Krátkodobé projekty linie 1.2.1  3 organizace ze 3 zemí  Maximálně 24 měsíců  Grant 50.000-200.000 €  Dotace EU do 50% nákladů  Finanční spoluúčast všech spoluorganizátorů  Dlouhodobé projekty linie 1.1  6 organizací ze 6 zemí  3-5 let  Grant 200.000-500 000 € /rok  Dotace EU do 50% nákladů  Finanční spoluúčast všech spoluorganizátorů

6 Bez čeho se projekt neobejde?  Evropská dimenze projektu  Zkušenosti s mezinárodními projekty  Dostatečná finanční kapacita  Skutečná spolupráce  Organizační  Finanční  Kreativní

7 Cíle programu Culture  hlavní cíl  Rozvoj kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství“  specifické cíle  Mobilita kulturních aktérů  Mobilita uměleckých děl a kulturních produktů  Dialog mezi kulturami Motto EU: Jednota v rozmanitosti

8 Kde najít aktuální informace?

9 Zdroje informací  Informace  Česká kancelář Culture  Výkonná agentura EACEA  Národní kanceláře (CCP’s)  Inspirace  Podpořené projekty s českou účastí  Databáze EVE  Spolupráce  Partner search tools – EU, Velká Británie, Španělsko  Webové stránky České kanceláře  Aktuality Institutu umění

10 Program Culture – typy na aktivity  Všechny kulturní oblasti mimo audiovizi (MEDIA Desk)  Představení, výstavy, veletrhy, festivaly, koncerty  Akce podporující mobilitu, mladé profesionály a odborníky, mezikulturní dialog  Semináře a workshopy, výměna zkušeností  Konference, školení, aktivity subjektů v kulturních průmyslech  Používání nových technologií  Výzkum, vydání publikace

11 Kdo může žádat?  Právní subjekt ze země účastnící programu  (EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko + kandidáti + Černá Hora, Srbsko), netýká se Švýcarska!  Hlavní činnost v oblasti kultury ve stanovách  Veřejné organizace  Soukromé organizace

12 Bez čeho se projekt neobejde?  Evropská dimenze projektu  Zkušenosti s mezinárodními projekty  Dostatečná finanční kapacita  Skutečná spolupráce  Organizační  Finanční  Kreativní

13 Jak se hodnotí projekty Kritéria s vysokou vahou  Skutečná evropská přidaná hodnota 20%  Návaznost na konkrétní cíle programu Culture20%  Úroveň navrhovaných aktivit a jejich provedení20% celkem 60% Kritéria s nižší vahou  Kvalita partnerství 10%  Výsledky aktivit 10%  Propagace projektu10%  Udržitelnost (dlouhotrvající účinek)10% celkem 40%

14 Úspěšné žádosti z ČR – vedoucí projektu

15 Úspěšné žádosti z ČR – spoluorganizátoři

16 Úspěšné žádosti 2009 – dle oboru

17 Úspěšní žadatelé z ČR 2010  Krátkodobé projekty  Národní knihovna ČR EMBARK - ENHANCE MANUSCRIPTORIUM THROUGH BALKAN RECOVERED KNOWLEDGE  MVP Agency s. r. o. PARALLEL EXPERIENCE, Four Gates for European Culture  Národní galerie v Praze SPARE TIME - Utopias on the Verge of Commonness  Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) CHAllenging Networked CommunitiEs  Akademie výtvarných umění v Praze Artyčok.TV: open archive  Centrum pro kulturu a společnost o. s. Europa-Umleitung - Durchmessen eines Kulturraums

18 KoresponDance Europe - 2009 foto: Major Sládková

19 KoresponDance Europe - 2009  Země: Česko + DE, FR, SK  Vedoucí projektu: SETKÁVÁNÍ SOUČASNÉHO TANCE (SE.S.TA.)  Spoluorganizátoři:  STEPTEXT DANCE PROJECT, DE  LE COLOMBIER, FR  ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA, SK  Výše grantu: 196 917 € foto: Jacky Ley

20 Vypracování žádosti  Plánování – příprava projektu zabere mnoho času  Výběr spoluorganizátorů  Dbát na předběžnou spolupráci  Dohodnout povinnosti a pravomoci jednotlivých organizací předem  Projekt  Ověřit, zda formuláře jsou aktuální  Jasný a jednoduchý popis projektu  Aktivity ve všech zúčastněných státech  Podrobný popis jednotlivých aktivit  Podrobný rozpočet odpovídající aktivitám  Konzultace s národními kancelářemi (CCP)

21 Programu Culture – struktura  Linie 1 − podpora kulturních projektů  1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty  1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty  1.2.2 literární překlady  1.3.5 třetí země  1.3.6 festivaly  Linie 2 − podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  Linie 3 – analýza kulturní politiky

22 Linie 1.2.2 – literární překlady  Žádá pouze nakladatel na honorář překladatelům  Překlad 1–10 titulů z oblasti beletrie  Výše grantu 2 000–60 000 € (13,27 € / strana)  Podpora do výše 50% celkových nákladů  Uzávěrka 3. února  !!! Úspěšnost zhruba 50% !!!

23 Podpora překladů s českou účastí v roce 2010  DANIEL PODHRADSKÝ DAUPHIN PRAHA Výše grantu: 24 827 € 9 knih  TRANSTEATRAL o. s. Výše grantu: 9 827 € 9 knih  TWISTED SPOON PRESS Výše grantu: 11 074 € 2 knihy  PŘEKLADY DO ČEŠTINY  Michal Ajvaz, Cesta na jih (do bulharštiny)  Michal Ajvaz, Druhé město (do norštiny)  Karel Čapek, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (do španělštiny)  Viola Fischerová, Co vyprávěla dlouhá chvíle (do norštiny)  Jiří Hájíček, Selský baroko (do chorvatšiny)  Emil Hakl, O rodičích a dětech (do norštiny)  Petra Hůlová, Stanice tajga (do polštiny)  David Zábranský, Slabost pro každou jinou pláž (do maďarštiny)  Tomáš Zmeškal, Milostný dopis klínovým písmem (do polštiny)

24 Linie 1.3.5 – třetí země  Třetí země pro rok 2011 - MEXIKO  3 organizace ze 3 zemí + jeden partner ze třetí země  50% aktivit na území třetí země  Maximálně 24 měsíců  Grant 50 000-200 000 €  Dotace maximálně 50% z nákladů na celý projekt  Dvouletá mezinárodní zkušenost, především v dané třetí zemi  Uzávěrka 3. května

25 1.3.6 - festivaly  Podpora významných evropských festivalů  Důraz na mobilitu „nenárodních děl“  Díla z minimálně 7 zemí účastnících programu Historie minimálně 5 ročníků  Grant do 100 000 € se spoluúčastí EU do 60 %  Uznatelné náklady: pouze ty, jež se týkají mobility „nenárodních děl“  Uzávěrka 15. listopadu 2010 1,5 mil. € 2011 2,5 mil. €

26 Úspěšné festivaly v roce 2010 Jednoletá spolupráce  EUROKAZ FESTIVAL, HR - www.eurokaz.hr  Inter. d'Art Lyrique d'Aix-en-Prov. et Aca Eur de Mus, FR - www.festival-aix.comwww.festival-aix.com  Zavod Exodos Ljubljana, Festival sodobnih odrskih umetnosti, SI  FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA, ES  Association Nationale Cultures et Traditions, FR  Wiener Tanzwochen AT, www.ImPulsTanz.com  Centre for Art Management and Information – MMIC, LV  ATTACAFA, FR - www.attacafa.com  Ultrasound Foundation, HU  Ars Electronica Linz GmbH, AT - www.aec.atwww.aec.at V rámci tříletého partnerství  ASSOCIATION DE GESTION DU FESTIVAL D'AVIGNON, FR - www.festival-avignon.com  UNION DES THEATRES DE L'EUROPE, FR - www.ute-net.org  EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD, BE - www.emj.be  FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE, IT - www.ffeac.org  JEUNESSES MUSICALES ROMANIA, RO - www.jmEvents.ro  STEIRISCHE KULTURVERANSTALTUNGEN GMBH, AT - www.styriarte.com

27 Linie 2 – podpora organizací  Provozní granty – podpora organizací na evropské úrovni, žadatel nemůže být orgán veřejné správy  3 kategorie  Vyslanci – aktivity v 7 zemích programu (např. orchestry, sbory, divadelní a taneční skupiny)  Sítě prosazující kulturní zájmy – 15 členů z patnácti zemí  Platformy, tedy uskupení, které podporuje kulturní politiku EU, sleduje stálý a strukturovaný dialog s institucemi EU  Uzávěrka 15. září 1. úspěch českých žadatelů v rámci linie 2 CIANT

28 Uzávěrky v roce 2011  3. února 2011 linie 1.2.2 – literární překlady  3. května 2011 linie 1.3.5 – mezinárodní projekty s Mexikem  15. září 2011 linie 2 – provozní granty (vyslanci, sítě, platformy)  1. října 2011 linie 1.1 a 1.2.1 – podpora mezinárodních projektů linie 3.2 – analýza kulturní politiky  15. listopadu 2010 linie 1.3.6 – evropské festivaly

29 Další aktivity programu Culture  Evropské město kultury  2010 – Essen, Pécs, Istanbul  2015 – Plzeň  Evropské ceny  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra kategorie: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví  Cena Evropské unie pro literaturu účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe udělována každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.  Cena Evropské unie v oblasti hudby/European Border Breakers Awards (EBBA)

30 Informace  Program Culture 2014-2020  veřejná on-line debata, uzávěrka 15. prosince 2010  Aktuality Institutu umění  newsletter se rozesílá jednou týdně  rubriky: granty, stipendia, rezidence, příležitosti, kulturní politika v ČR a v zahraničí + speciální rubrika Programu EU Culture  Publikace  Umělci bez hranic – mezinárodní spolupráce a mobilita v oblasti kultury  Umělci pro společnost – příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze

31 KONTAKTY Česká kancelář Culture Eva Žáková Magdalena Müllerová Viktor Debnár Celetná 17 110 00 Praha 1 T 224 809 118 info@programculture.cz www.programculture.cz Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Culture Eva Lukášová Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 T 257 010 249, T/F 257 010 248 culture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritage


Stáhnout ppt "Program CULTURE Evropská unie podporuje kulturu Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture Hradec Králové, 2. prosince 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google