Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura 28. Listopadu 2012 Evropské dotace pro obce, České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura 28. Listopadu 2012 Evropské dotace pro obce, České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura 28. Listopadu 2012 Evropské dotace pro obce, České Budějovice

2 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Kontext programu Kultura  Článek 167 Lisabonské smlouvy  Evropský program pro kulturu (2007)  3 cíle 1. podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (mobilita, dialog, multilingualismus) 2. podpora kultury jako katalyzátoru tvořivosti, v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost (tvořivost ve vzdělání, umělecký management, partnerství mezi kulturou a dalšími odvětvími – ICT, cestovní ruch, sociální oblast) 3. podpora kultury jako zásadního prvku mezinárodních vztahů EU (zapojení kulturní dimenze a přístupu ke kultuře do vnějších a rozvojových politik)

3 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Cíle programu Kultura  hlavní cíl  Rozvoj kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství“  specifické cíle  Mobilita kulturních aktérů  Mobilita uměleckých děl a kulturních produktů  Dialog mezi kulturami Motto EU: Jednota v rozmanitosti

4 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Struktura programu  Linie 1 – podpora kulturních projektů  1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty  1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty  1.3.5 třetí země  1.3.6 festivaly  1.2.2 literární překlady  Linie 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  Sítě, platformy, vyslanci  Linie 3.2 – projekty týkající se analýzy kulturních strategií

5

6 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point CULBURB Umělecká akupunktura předměstí  Země: Česko + SK, SI, AT  Vedoucí projektu:  Středoevropské centrum architektury (CCEA)  Spoluorganizátoři:  Centrum komunitného rozvoja Bratislava, SK  Kortárs Építészeti Központ, HU  KUD C3, SI  Verein soho in ottakring, AT  Verejný podstavec, SK  Výše grantu: 135 000 € Cílem projektu je inspirovat a pomoci městským obyvatelům kreativně řešit problémy spjaté s nekontrolovaným rozvojem předměstí v místech, ve kterých bydlí.

7 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point CreArt Network of Cities for Artistic Creation  Země: ES + PT, IT, RO, NO, CZ, AT, NL, PL, LT  Vedoucí projektu:  město Valladolid, Španělsko  Další zapojená města:  Pardubice (ČR), Delft (Nizozemí), Maribor (Slovinsko), Arad (Rumunsko), Harghita (Rumunsko), Kaunas (Litva), Wroclaw (Polsko), Lecce (Itálie), Siena (Itálie), Valladolid (Španělsko), Aveiro (Portugalsko)  Podpora pardubických organizací:  Východočeské muzeum Pardubice, Kulturní centrum Pardubice – sekce Divadlo 29, Uskupení TESLA o. s. a Unie výtvarných umělců Pardubického regionu.  Délka projektu: 5 let  Výše grantu: 1 718 650 €

8 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point KoresponDance Europe  Země: Česko + DE, FR, SK  Vedoucí projektu: SETKÁVÁNÍ SOUČASNÉHO TANCE (SE.S.TA.)  Spoluorganizátoři:  STEPTEXT DANCE PROJECT, DE  LE COLOMBIER, FR  ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA, SK  Výše grantu: 196 917 € foto: Jacky Ley

9 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point The Art of Urban Intervention  Projekt se zabývá možnostmi umění ve veřejném prostoru týkajícího se transformačních procesů v komunitách a čtvrtích měst. Klíčovým tématem je zapojení se a účast veřejnosti při tvorbě umění.  Akce v ČR: umělecké intervence v Předlicích  Vedoucí Projektu:  Verein fur Zeitgenossiche Kunst  Spoluorganizátoři:  Stichting Het Blauwe Huis, NL  Lokalna baza za osvjezavanje kulture, HR  Nuovaaccademia di belle arti Milano, IT  Institute of contemporary art Sofia, BG  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, CZ  Grant 196 000 €

10 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Vagabondages / Tuláctví  Český subjekt  Karromato, Soběslav  Spolupráce  FR + RO, CZ  Cíl projektu:  Přiblížit loutkářské umění znevýhodněnému mladému publiku prvotně z partnerských evropských měst (Belfort, Arad, Soběslav), a to na základě integrace na daném území a interakce s obyvateli.  Grant EU 200 000 eur

11 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Kdo může žádat?  Právní subjekt ze země účastnící programu  27 členských států EU  Státy EHP - Island, Lichtenštejnsko, Norsko  Kandidátské země – Chorvatsko, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Turecko  Albánie, Bosna a Hercegovina  Kulturní činnost ve stanovách  Veřejné organizace  Soukromé organizace (ziskové i neziskové)

12 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Podpořené organizace v ČR

13 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Program Kultura – typy na aktivity  Všechny kulturní oblasti mimo audiovizi.  Představení, výstavy, veletrhy, festivaly, koncerty  Akce podporující mobilitu, mladé profesionály a odborníky, mezikulturní dialog  Semináře a workshopy, výměna zkušeností  Konference, školení, aktivity subjektů v kulturních průmyslech  Používání nových technologií  Výzkum, vydání publikace

14 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Jak se hodnotí projekty Kritéria s vyšší vahou  Skutečná evropská přidaná hodnota 20 bodů  Návaznost na konkrétní cíle programu Kultura 20 bodů  Úroveň navrhovaných aktivit a jejich provedení 20 bodů celkem 60 bodů Kritéria s nižší vahou  Kvalita partnerství 10 bodů  Výsledky aktivit 10 bodů  Propagace projektu10 bodů  Udržitelnost (dlouhotrvající účinek)10 bodů celkem 40 bodů

15 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Úspěšné žádosti 2012 – dle oborů

16 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Krátkodobé projekty výsledky 2011  Celkem 103 úspěšných ze 280 přijatých projektů (36% úspěšnost)  Celková dotace přes 18 mil. eur  Česká republika:  Z 15ti podaných českých žádostí uspělo 6 organizací (úspěšnost 40 %)  Celkem 19 podpořených českých organizací  Účast na projektech ve výši podpory téměř 3,4 mil. eur

17 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Krátkodobé projekty výsledky 2011  CCEA – CULBURB  CIANT – CATCH  Foibos a. s. – VIA VILLAS  Letí o. s. – GENERATION ICONS  Nová síť o. s. – DNA Development of New Art  Tanec Praha o. s. – M4m – m for mobility

18 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Krátkodobé projekty výsledky 2012  Celkem 112 úspěšných ze 318 přijatých projektů (35% úspěšnost)  Celková dotace přes 19 mil. Eur  Česká republika:  3 úspěšné projekty v roli vedoucího projektů ze 13 přijatých projektů (23% úspěšnost)  celkem 21 podpořených českých organizací  Účast na projektech ve výši podpory téměř 2,3 mil. eur  Divadlo Archa o.p.s. – Karaoke Europe  Česká centra – European Literature Nights  Nadace Arbor Vitae – Start Point

19 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Úspěšné žádosti 2012 – vedoucí projektu ČR

20 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Přijaté žádosti 2012

21 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Struktura programu  Linie 1 – podpora kulturních projektů  1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty  1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty  1.3.5 třetí země  1.2.2 literární překlady  1.3.6 festivaly  Linie 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  sítě, platformy, vyslanci  Linie 3 – projekty týkající se analýzy kulturní politiky

22 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point 1.2.2 – literární překlady  Překlad 1–10 titulů z oblasti beletrie  Žádost podává pouze nakladatel  Dotace na překlad (výpočet na základě paušální sazby za stránku)  Výše grantu 2 000–60 000 €  Podpora do výše 50 % celkových nákladů  Pozor! Žádost o grant se podává na základě počtu originálu na rozdíl od vyplaceného grantu, který se určuje na základě počtu stran vytištěného díla.  Uzávěrka 6. února 2013

23 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Podpora českých nakladatelů 2011  LADISLAV HORÁČEK - PASEKA (grant 14 265 eur)  DANIEL PODHRADSKÝ DAUPHIN PRAHA (grant 27 402 eur)  CENTRUM PRO KULTURU A SPOLEČNOST o. s. (grant 26 482 eur)  TRANSTEATRAL o. s. (grant 4 777 eur)  Do dalších evropského jazyku budou přeložena tato díla: Antonín Bajaja, Zvlčení (do bulharštiny), Bohumil Hrabal, Obsluhoval jsem anglického krále (do bulharštiny), Milan Kundera, Život je jinde (do bulharštiny), Jáchym Topol, Sestra (do bulharštiny), Jaroslav Seifert, Valerie a týden divů (do španělštiny), Petr Zelenka, Theremin (do francouzštiny), Jáchym Topol, Chladnou zemí (do italštiny), Michal Viewegh, Vybíjená (do italštiny), Michal Viewegh, Báječná léta pod psa (do lotyštiny), Karel Čapek, Povídky z druhé kapsy (do makedonštiny), Josef Škvorecký, Příběh inženýra lidských duší (do slovinštiny), Josef Škvorecký, Smutek poručíka Borůvky (do slovinštiny), Josef Škvorecký, Tankový prapor (do slovinštiny)

24 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point 3.2 – analýza kulturní politiky  Podpora mezinárodních projektů v oblasti analýzy kulturních strategií  Nutná souvislost s Evropským programem pro kulturu  3 organizace ze 3 zemí  Délka projektu 12-24 měsíců  Grant do výše 120 000 eur / rok  Dotace EU do 60 % nákladů  Výsledky 2012 – 3 úspěšné ze 7 podaných projektů  Uzávěrka: 1. 10. 2012

25 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point 1.3.6 – festivaly  Podpora velkých evropských festivalů  Minimální účast 7 zemí programu a 5 ročníků na evropské úrovni  Grant do 100 000 €  Dotace EU max. 60 %  Uznatelné náklady jen ty, které se týkají Evropské dimenze  2011 – Mezinárodní kytarový festival Mikulov  Uzávěrka 5. prosince 2012

26 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point 2 – podpora organizací  Provozní granty – podpora organizací na evropské úrovni, žadatel nemůže být orgán veřejné správy  3 kategorie  Vyslanci – aktivity v 7 zemích programu (např. orchestry, sbory, divadelní a taneční skupiny)  Sítě prosazující kulturní zájmy – 15 členů z patnácti zemí  Platformy podporující kulturní politiku EU (uskupení sledující stálý a strukturovaný dialog s institucemi EU)  Uzávěrka 10. října 2012

27 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Dotační program MK ČR  podpora podpořených projektů  Hlavní organizátor  Neziskový subjekt – 25 % z výše požadované dotace  Podnikatelský subjekt – 20 % z výše požadované dotace  Spoluorganizátor  Neziskový subjekt – 17 % z výše požadované dotace  Podnikatelský subjekt – 14 % z výše požadované dotace  Max. na jednoho žadatele než 300 tis. Kč

28 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Další aktivity programu Kultura  Evropské hlavní město kultury  2012 – Guimarães, MariborGuimarãesMaribor  2013 – Marseille, Košice  2014 – Umeå, Riga, SarajevoUmeåRigaSarajevo  2015 – Mons, Plzeň  Evropské ceny  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra kategorie: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví  Cena Evropské unie pro literaturu účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe udělována každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.  Cena Evropské unie v oblasti hudby/European Border Breakers Awards (EBBA) ocenění mladým hudebníkům na základě počtu prodaných debutových alb v zahraničí

29 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Další vhodné programy EU  MEDIA  Program celoživotního učení (LLP)  Grundtvig  Mládež v akci  Evropa pro občany  7. rámcový program  Programy vnější spolupráce  Strukturální fondy  Přeshraniční spolupráce  IOP 5.1 „Vracíme památky do života“

30 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Zdroje informací  Informace  Česká kancelář programu Kultura  Výkonná agentura EACEA  Národní kanceláře (CCP’s)  Inspirace  Podpořené projekty s českou účastí  Databáze EVE  Spolupráce  Partner search tools – EU, Velká Británie, Španělsko  Webové stránky České kanceláře  Aktuality Institutu umění – www.culturenet.cz

31 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Uzávěrky  Linie 1.3.6 – Evropské kulturní festivaly 5. 12. 2012  Linie 1.2.2 – Literární projekty 6. 2. 2013  Linie 1.3.5 – Projekty s Austrálií a Kanadou 3. 5. 2013

32 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point

33 Kreativní Evropa  Budoucí program pro období 2014-2020  Spojení programů Kultura a Media  Návrh na rozpočet ve výši1.8 miliardy € (+37 %)  Soulad se strategií EU Evropa 2020  30 % Kultura, 55 % MEDIA, 15 % mezioborová oblast  Vytvoření nového finančního nástroje na poskytnutí záruk bankovním půjčkám (garance EIB)  Redukce výzev:  projekty spolupráce (70 % rozpočtu na kulturu)  evropské sítě  evropské platformy  literární překlady

34 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point Audience Development / rozvoj publika  nové téma Komise (plánovaný cíl programu Kultura)  rozvoj publika  dlouhodobá strategie  nové přístupy  nové publikum  nové výzvy  holistický přístup  aktivizace veřejnosti  zvyšování příjmů z kulturních aktivit

35

36 Česká kancelář programu Kultura / Czech Cultural Contact Point

37 Kontakty Česká kancelář programu Kultura c/o Institut umění – Divadelní ústav Celetná 17 110 00 Praha 1 T 224 809 118 info@programculture.cz www.programculture.cz Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Kultura c/o Národní památkový ústav Eva Lukášová Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 T 257 010 249, T/F 257 010 248 culture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritage


Stáhnout ppt "Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura 28. Listopadu 2012 Evropské dotace pro obce, České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google