Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point."— Transkript prezentace:

1 Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point

2 CULBURB - Umělecká akupunktura předměstí Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Země: Česko + SK, SI, AT  Vedoucí projektu:  Středoevropské centrum architektury (CCEA)  Spoluorganizátoři:  Centrum komunitného rozvoja Bratislava, SK  Kortárs Építészeti Központ, HU  KUD C3, SI  Verein soho in ottakring, AT  Verejný podstavec, SK  Výše grantu: 135 000 € Cílem projektu je inspirovat a pomoci městským obyvatelům kreativně řešit problémy spjaté s nekontrolovaným rozvojem předměstí v místech, ve kterých bydlí.

3 CreArt Network of Cities for Artistic Creation  Země: ES + PT, IT, RO, NO, CZ, AT, NL, PL, LT  Vedoucí projektu:  město Valladolid, Španělsko  Další zapojená města:  Delft (Nizozemí), Maribor (Slovinsko), Arad (Rumunsko), Harghita (Rumunsko), Kaunas (Litva), Wroclaw (Polsko), Lecce (Itálie), Siena (Itálie), Valladolid (Španělsko), Aveiro (Portugalsko)  Podpora pardubických organizací:  Východočeské muzeum Pardubice, Kulturní centrum Pardubice – sekce Divadlo 29, Uskupení TESLA o. s. a Unie výtvarných umělců Pardubického regionu.  Délka projektu: 5 let  Výše grantu: 1 718 650 €

4 KoresponDance Europe  Země: Česko + DE, FR, SK  Vedoucí projektu: SETKÁVÁNÍ SOUČASNÉHO TANCE (SE.S.TA.)  Spoluorganizátoři:  STEPTEXT DANCE PROJECT, DE  LE COLOMBIER, FR  ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA, SK  Výše grantu: 196 917 € foto: Jacky Ley

5 EduMema: cesta ke kreativnějšímu vzdělávání: Hudba, tanec, vizuální umění  Projekt si klade za cíl přispět k hlubšímu porozumění umění pomocí kvalitnějšího vzdělávání v oblasti umění  Vedoucí projektu: Tatranská galéria v Poprade (SK)  Spoluorganizátoři:  Anadolu Ateşi, TR  Anna Hrindová - IMPRESARIAT PRAHA, CZ  Konservatorium Wien Privatuniversität, AT  Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o., SK  Larnaka, CY  Mesto Poprad, SK  MIMAR SINAN GUZEL SANATLAR UNIVERSITESI, TR  Grant: 198 305 eur

6 Spojme se hudbou v Mariborském mezinárodním orchestru 2012  Národní divadlo v Brně, Janáčkova opera  Vedoucí Projektu:  Kulturno Društvo Glasbena Matica Ljubljana (SI)  Projekt si klade za cíl vzdělávat, propagovat, stimulovat a propojit talentované hudebníky tak, aby bylo dosaženo mimořádné kvality v novém kulturním prostředí a aby byla vyzdvižena kulturní diverzita, jež je iniciátorem společenských změn. Hudebníci v orchestrech budou vystupovat jako dobrovolníci, budou však mít možnost rozšířit si své znalosti a zlepšit své příležitosti k zaměstnání.  Grant: 200 000 eur Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point

7 Hudební síť MINSTREL  Linie 1.1 – dlouhodobý projekt  Vedoucí projektu: Institute for Research on Music and Acoustics – GMDC, Řecko  Spoluorganizátor v ČR: Hudební informační středisko  Spolupráce 12 organizací  Podpora mobility hudebních souborů, rezidenční pobyty skladatelů, podpora mezinárodních aktivit  Grant: 651 000 eur Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point

8 VOICE: Visions of Innovation for Choral Music in Europe  Linie 1.1 – dlouhodobý projekt  Vedoucí projektu  European Choral Association, Europa Cantat, Německo  Spoluorganizátor v ČR:  Unie českých pěveckých sborů  Projekt je zaměřený na rozvoj sborového zpěvu. Jedná se o první významnou spolupráci mezi sborovými organizacemi, lektory a vědci. Cílem projektu je podporovat nové aktivity, postupy a tvorbu inovativního repertoáru, propagovat hlas jako univerzálního nástroje.  Grant: 1 192 484 eur Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point

9 Další projekty  Wind Art Festival Europe  CEMA – Central European Music Agency  Evropský festival varhaní hudby  EurText Music – Back to the future!  JAMU  Inovativní umělecko-výzkumný projekt, který má za cíl zpřístupnit historická představení do dalších oborů – kostýmní návrhářství, výtvarné umění Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point

10 Základní kritéria mezinárodních projektů Dlouhodobé projekty linie 1.1 6 organizací ze 6 zemí Délka 3-5 let Grant 200 000-500 000 € /rok Dotace max. 50 % Krátkodobé projekty linie 1.2.1 3 organizace ze 3 zemí Délka max 24 měsíců Grant 50 000-200 000 € Dotace max. 50 %

11 Kdo může žádat?  Právní subjekt ze země účastnící se programu  27 členských států EU  státy EHP - Island, Lichtenštejnsko, Norsko  kandidátské země – Chorvatsko, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Turecko  Albánie, Bosna a Hercegovina  Kulturní činnost ve stanovách  Veřejné organizace  Soukromé organizace

12 Bez čeho se projekt neobejde Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Spolupráce  Kreativní  Organizační  Finanční  Evropská dimenze  Dostatečná finanční kapacita

13 Program Kultura – typy na aktivity  Všechny kulturní oblasti mimo audiovizi  Představení, výstavy, veletrhy, festivaly, koncerty  Akce podporující mobilitu, mladé profesionály a odborníky, mezikulturní dialog  Podpora profesionalizace a mezinárodního zapojení odborníků a umělců  Semináře a workshopy, výměna zkušeností  Konference, školení, aktivity subjektů v kulturních průmyslech  Používání nových technologií  Výzkum, vydání publikace

14 Dotační program MK ČR  Rozpočet pro rok 2013 - 2 500 000 Kč  Podpora podpořených projektů  Hlavní organizátor  Neziskový subjekt – 17 % z výše požadované dotace  Podnikatelský subjekt – 14 % z výše požadované dotace  Spoluorganizátor  Neziskový subjekt – 12 % z výše požadované dotace  Podnikatelský subjekt – 10 % z výše požadované dotace  Max. na jednoho žadatele 250 tis. Kč  Průběžná výzva  Žádat lze každý kalendářní rok

15 Jak se hodnotí projekty  Kritéria s vyšší vahou  Skutečná evropská přidaná hodnota 20 bodů  Návaznost na konkrétní cíle programu Kultura 20 bodů  Úroveň navrhovaných aktivit a jejich provedení 20 bodů  celkem 60 bodů  Kritéria s nižší vahou  Kvalita partnerství 10 bodů  Výsledky aktivit 10 bodů  Propagace projektu10 bodů  Udržitelnost (dlouhotrvající účinek)10 bodů  celkem 40 bodů

16 Česká účast v projektech 2007-2013 (linie 1.1, 1.2.1, 1.3.5) CallLeaderCo-organizerTotal 2006271 279 542 € 20074218 900 112 € 20085127 322 902 € 20096229 425 154 € 20106176 753 290 € 201132014 246 877 € 20122156 911 608 € Celkem2811454 839 485 €

17 Krátkodobé projekty výsledky 2011 a 2012 2011  CCEA – CULBURB  CIANT – CATCH  Foibos a. s. – VIA VILLAS  Letí o. s. – GENERATION ICONS  Nová síť o. s. – DNA Development of New Art  Tanec Praha o. s. – M4m – m for mobility 2012  Divadlo Archa o.p.s. – Karaoke Europe  Česká centra – European Literature Nights  Nadace Arbor Vitae – Start Point

18 Krátkodobé projekty Výsledky 2012 Výsledky 2013  Celkem přijato 318  Celkem vybráno 112 (35% úspěšnost)  Česká republika:  z 13ti podaných českých žádostí uspěly 3 organizace (úspěšnost 23 %)  celkem 21 podpořených českých organizací (rozpočet podpory projektů téměř 2,3 mil. eur)  Celkem přijato 476  Celkem vybráno 114 (24% úspěšnost)  Česká republika:  Z 18ti podaných českých žádostí uspěla 1 organizace (5,5% úspěšnost)  celkem bylo podpořeno 13 českých organizací (žadatelé i spoluorganizátoři)

19 Podpořené projekty 2013 krátkodobé projekty Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point VEDOUCÍ PROJEKTU:  Akademie výtvarných umění v Praze // Close-up: creative tools for new criticism SPOLUORGANIZÁTOŘI:  Divus, s. r. o. // Private Nationalism  Zahrada, o. p. s. // [Circus] work ahead!  Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, o. p. s. // European Puppetry Knowledge Exchange  Karromato, o. s. // ITINERANCES, Migration des pensées, critique sociale et politique dans l’art de la marionnette  Národní divadlo (Opera) // Parallel Lives - 20th Century through the Eyes of Secret Police  Cirk La Putyka, o. p. s. // Circus Art Research & Exchange  Fresh Films, s. r. o. // Roots of the European Design  yo-yo, o. s. // A Laboratory On The Open Fields  brainz.cz, s. r. o. a Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) // Participatory Investigation of Public Engaging Spaces  Š, o. s. // Transkaukazja - Caucasian trails in Europe  Motus, o. s. // IDENTITY.MOVE! Research Platform for Contemporary Dance in the Eastern Belt of the European

20 Úspěšné žádosti 2012 – vedoucí projektu ČR

21 Úspěšné žádosti 2012 – spoluorganizátor ČR

22 Kultura v EU - kontext Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Článek 167 Lisabonské smlouvy  Evropský program pro kulturu (2007) 3 cíle  Podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (mobilita, dialog, multilingualismus)  Podpora kultury jako katalyzátoru tvořivosti, v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost (tvořivost ve vzdělání, umělecký management, partnerství mezi kulturou a dalšími odvětvími – ICT, cestovní ruch, sociální oblast)  Podpora kultury jako zásadního prvku mezinárodních vztahů EU (zapojení kulturní dimenze a přístupu ke kultuře do vnějších a rozvojových politik)

23 KREATIVNÍ EVROPA 2014-2020

24 Změna přístupu KULTURAMEDIA MUNDUS KREATIVNÍ EVROPA o Podobnosti a společné otázky o Technologický vývoj, stírání hranic o Spojení přináší o Lepší součinnost o Silnější hlas o Vyšší podporu o ! ALE Různé nástroje podpory pro jednotlivé sektory

25 KREATIVNÍ EVROPA 1.8 MLD EUR, + 37 % Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point Kultura 30 % - projekty spolupráce (70 % rozpočtu) - literární překlady - evropské sítě - evropské platformy RUŠÍ SE - projekty se třetími zeměmi - podpora - ambasadorů a festivalů MEDIA 55 % Mezi- oborová oblast 15 % Garance půjček Sběr dat Pilotní projekty

26 Obecné cíle  Ochrana a podpora evropské kulturní a jazykové rozmanitosti  Posílení konkurenceschopnosti KKP, jež vede k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporující sociální začleňování

27 Specifické cíle  podpora kapacity evropských kulturních a kreativních odvětví pro nadnárodní působení  podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a subjektu ̊ a získávání nového publika v Evropě i jinde;  posílení finanční kapacity KKP  podpora nadnárodního rozvoje strategií

28 Harmonogram Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Návrh Komise přijat  Listopad 2011  Jednání mezi Radou a EP – uzavření dohody  Druhé pololetí 2013  Po schválení víceletého rámcového rozpočtu EU > finalizace Kreativní Evropy  Program musí schválit řídící výbor  Zveřejnění výzvy k předkládání projektů  Podzim 2013

29 ROZVOJ PUBLIKA Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point

30 Rozvoj publika Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Nová priorita Kreativní Evropy  Dopad na kulturu, ekonomiku a sociální oblast  Cirkulace evropských kulturních děl  Nová média  Aktivizace veřejnosti  Zvyšování příjmů z kulturních aktivit  Chybí data

31 RE:PUBLIKUM RE:PUBLIKUM konference k rozvoji publika Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Nové modely pro nové publikum  Nové příběhy, obsahy  Změna paradigmatu  Publikum jako priorita  Cesty k novému publiku  Kdo je naše publikum?  Nejde jen o to přilákat, ale dosáhnout toho, aby se vrátili  Veřejný prostor, neobvyklá místa  Kultura má silnou roli ve společnosti  Publikum – partner a spolutvůrce  Nové technologie – nové možnosti  Crowdfunding, Crowdsourcing  Veřejnost se stává aktivním hráčem  Co zmůže umění  Sociální a edukativní možnosti  Sociální projekty (v nemocnicích, věznicích, uprchlických táborech)  Kulturní diplomacie

32 Culture in Motion – Brusel 2012  Neexistuje univerzální řešení pro všechny kulturní organizace  Zaměření na publikum, které zatím neexistuje  Zvyšuje se důležitost participativního umění a spolutvorby  Z intuitivního chování ke strategii  Ohrožuje angažování publika kvalitu umění či jeho prezentaci?  Nové dovednosti, meziooborová partnerství a spolupráce

33 PŘÍPRAVA PROJEKTŮ PODMÍNKY, FORMULÁŘE, ROZPOČET Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point

34 Od žádosti k výplatě Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Uzávěrka žádostí: 1. října 2011  Zveřejnění výsledků: do 28. února 2012 (krátkodobé) do 31. března 2012 (dlouhodobé)  Zahájení činnosti: nejdříve 1. května 2012  1. platba do 45 dnů od data podpisu grantové smlouvy Agenturou  Předfinancování zpravidla 70 % (zbytek je uhrazen po předložení závěrečné zprávy – pozor na cash flow)

35 Jak se hodnotí projekty Kritéria s vyšší vahou  Skutečná evropská přidaná hodnota 20 bodů  Návaznost na konkrétní cíle programu Kultura 20 bodů  Úroveň navrhovaných aktivit a jejich provedení 20 bodů  celkem 60 bodů Kritéria s nižší vahou  Kvalita partnerství 10 bodů  Výsledky aktivit 10 bodů  Propagace projektu10 bodů  Udržitelnost (dlouhotrvající účinek)10 bodů  celkem 40 bodů

36 Obecně Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Začněte s přípravou projektů VČAS  Žádosti lze podávat v EN, DE a FR  Jasné podmínky se spoluorganizátory nejlépe ukotvit bilaterální SMLOUVOU  Po skončení projektu je povinný AUDIT (u dlouhodobých projektů i před projektem)  Pozor na dofinancování projektu (cash flow)  Je možné žádat o více projektů najednou  FORMULÁŘE  Žádost  Rozpočet  Povinné přílohy

37 Přílohy k žádosti Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Oficiální průvodní dopis podepsaný statutárem  Doložení legálního statutu – předepsaný formulář (veřejnoprávní subjekt, soukromá společnost, fyzická osoba)  Financial identification  Financial capability form  Balance sheets = rozvaha  Profit & Loss accounts – výkaz zisků a ztrát

38 Nejčastější chyby Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Odeslat elektronickou žádost a zároveň odeslat kompletní žádost poštou  Všichni partneři musí podepsat dokumenty (mandáty, smlouvy o spolupráci), SCANY podpisů jsou možné!  Vypracovat podrobný popis projektu  Vypracovat podrobný rozpočet

39 Rozpočet Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Limity:  Osobní náklady: 20 % přímých výdajů  Nepřímé výdaje: 7 % výdajů  Náklady ve třetích zemích: 15 % z celého rozpočtu (zřejmě se bude navyšovat)  Subdodávky do výše 50 % přímých nákladů  Koordinace projektu NESMÍ být prováděna jiným subjektem než příjemcem nebo spoluorganizátory.  Variabilita mezi jednotlivými kapitolami +- 10 %  Dofinancování projektu (včetně programu MKČR)

40 Rozpočet Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point  Výdaje souvisejí s předmětem dohody a jsou nezbytné k provedení akce  Výdaje musí být v účetních záznamech  Výdaje musí být přiměřené, opodstatněné, hospodárné a účelné  Vyúčtování musí být v souladu s legislativou ČR  Viditelnost a publicita – loga EU, sdělovací prostředky, viditelnost projektu, zahrnutí do plánování akce, PR v průběhu – tzn. adekvátní výdaje v rozpočtu  Dlouhodobé projekty: musí být každoročně naplánována cesta do Bruselu  1.j – jen odpisy (částky nad 40 000 Kč, u softwaru nad 60 000 Kč)  1.m – finanční audit projektu – povinné

41 Kapitoly v rozpočtu  Výdaje  1. Costs directly linked to the implementation of project activities  2. Communication, promotion and dissemination costs  3. Costs in connection with conferences, seminars/workshops  4. Staff : administration and coordination  5. Indirect costs  Příjmy  1. European Community grant requested  2. Income generated by the project  3. Self-financing by the coordinator and co-organisers Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point

42

43

44

45 Další vhodné programy EU  Erasmus for all  (nyní Grundtvig a Mládež v akci)  Evropa pro občany  Horizont  (nyní 7. rámcový program)  Programy vnější spolupráce  Program Kultura při Evropské politice sousedství (ENPI)  Strukturální fondy

46 Další aktivity programu Kultura  Evropské hlavní město kultury  2012 – Guimarães, Maribor  2013 – Košice, Marseille  2014 – Riga, Umea  2015 – Plzeň, Mons  Evropské ceny  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra  Kategorie: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví.  Cena Evropské unie pro literaturu  Účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe  Udělována každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.  Cena Evropské unie v oblasti hudby/European Border Breakers Awards (EBBA)  Ocenění mladým hudebníkům na základě počtu prodaných debutových alb v zahraničí.

47 Zdroje informací  Informace  Česká kancelář programu Kultura  Výkonná agentura EACEA  Národní kanceláře (CCP’s)  Inspirace  Podpořené projekty s českou účastí  Databáze EVE  Spolupráce  Partner search tools – EU, Velká Británie, Španělsko  Webové stránky České kanceláře  Aktuality Institutu umění – www.culturenet.cz

48 Kontakty Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura c/o Institut umění – Divadelní ústav  Celetná 17  110 00 Praha 1  T 224 809 118  info@programculture.cz  www.programculture.cz Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Kultura c/o Národní památkový ústav  Valdštejnské nám. 3  118 01 Praha 1  T 257 010 249, T/F 257 010 248  culture2000heritage@up.npu.cz  www.npu.cz/html/culture2000heritage


Stáhnout ppt "Česká kancelář programu Kultura Czech Cultural Contact Point."

Podobné prezentace


Reklamy Google