Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program CULTURE Evropská unie podporuje kulturu Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Culture Zlín, 12. října 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program CULTURE Evropská unie podporuje kulturu Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Culture Zlín, 12. října 2011."— Transkript prezentace:

1 Program CULTURE Evropská unie podporuje kulturu Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Culture Zlín, 12. října 2011

2 Program semináře  Evropské kulturní projekty  Další výzvy programu Culture  Další aktivity programu Culture  Aktivity České kanceláře

3 ARCHITEKTURA A DESIGN INTERIÉRU VE STŘEDNÍ EVROPĚ NA POČÁTKU 20. STOLETÍ JOSEF HOFFMANN AND DUŠAN JURKOVIČ

4  Země: Česko + Rakousko, Slovensko  Vedoucí projektu: Moravská galerie v Brně  Spoluorganizátoři  MAK – Muzeum užitého umění ve Vídni, Rakousko  ICOM-ICDAD mezinárodní komise užitého umění, Rakousko  Slovenská národní galerie, Slovensko  Výše grantu: 166 365 €

5          13 organizací ze 12 zemí     Oulun Kaupungin Teatteri, Oulu  VAT Theater Tallinn  Pilot Theatre Company York  Emergency Exit Arts Greenwich  Theater De Citadel, Groningen  Theater Junge Generation Dresden  Divadlo Alfa, Plzeň  Theatre Institute, Bratislava  Teatro Elsinor, Milano  Szinház Kolibri, Budapest  Teatro O Bando, Palmela

6 Základní podmínky projektu  Krátkodobé projekty linie 1.2.1  3 organizace ze 3 zemí  Maximálně 24 měsíců  Grant 50.000-200.000 €  Dotace EU do 50 % nákladů  Finanční spoluúčast všech spoluorganizátorů  Dlouhodobé projekty linie 1.1  6 organizací ze 6 zemí  3-5 let  Grant 200.000-500 000 € /rok  Dotace EU do 50 % nákladů  Finanční spoluúčast všech spoluorganizátorů

7 Bez čeho se projekt neobejde?  Evropská dimenze projektu  Zkušenosti s mezinárodními projekty  Dostatečná finanční kapacita  Skutečná spolupráce  Organizační  Finanční  Kreativní

8 Cíle programu Culture  hlavní cíl  Rozvoj kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství“  specifické cíle  Mobilita kulturních aktérů  Mobilita uměleckých děl a kulturních produktů  Dialog mezi kulturami Motto EU: Jednota v rozmanitosti

9 Kde najít aktuální informace?

10 Zdroje informací  Informace  Česká kancelář programu Culture  Výkonná agentura EACEA  Národní kanceláře (CCP’s)  Inspirace  Podpořené projekty s českou účastí  Databáze EVE  Spolupráce, partnerství  Vyhledávací databáze EU http://culture.teamwork.fr/partner_search/http://culture.teamwork.fr/partner_search/  Další databáze Velká Británie, Španělsko  Webové stránky České kanceláře  Aktuality Institutu umění

11 Program Culture – typy aktivit  Všechny kulturní oblasti mimo audiovizi (MEDIA Desk)  Představení, výstavy, veletrhy, festivaly, koncerty  Akce podporující mobilitu, mladé profesionály a odborníky, mezikulturní dialog  Semináře a workshopy, výměna zkušeností  Konference, školení, aktivity subjektů v kulturních průmyslech  Používání nových technologií  Výzkum, vydání publikace

12 Kdo může žádat?  Právní subjekt ze země účastnící programu  Hlavní činnost v oblasti kultury ve stanovách  Veřejné organizace  Soukromé organizace  muzea, divadla, galerie, umělecké školy, regionální muzea, knihovny, kulturní centra, obce, města, řemeslná výroba,...

13 Bez čeho se projekt neobejde?  Nadnárodní téma  Zkušený manažer, mezinárodní spolupráce  Dostatečná finanční kapacita  Skutečná spolupráce  Organizační  Finanční  Kreativní

14 Jak se hodnotí projekty Kritéria s vysokou vahou  Skutečná evropská přidaná hodnota 20%  Návaznost na konkrétní cíle programu Culture20%  Úroveň navrhovaných aktivit a jejich provedení20% celkem 60% Kritéria s nižší vahou  Kvalita partnerství 10%  Výsledky aktivit 10%  Propagace projektu10%  Udržitelnost (dlouhotrvající účinek)10% celkem 40%

15 Výsledky 2011 linie 1.2.1 – krátkodobé projekty  Úspěšných celkem 103 projektů z 280 přijatých (36,8 %)  Česká republika:  6 úspěšných projektů v roli vedoucího projektů z 15 přijatých projektů (40% úspěšnost)  celkem 20 podpořených projektů s českou účastí (vedoucí role i spoluorganizátoři) ve výši téměř 6,5 mil €

16

17

18 www.programculture.cz Česká účast v letech 2007 – 2010

19 Úspěšné projekty 2011 v ČR  Centrum pro středoevropskou architekturu, CCEA Cultural Acupuncture Treatment for Suburbs  CIANT CATCH: Cultures/Arts/Technologies/Creations/Handicap  Foibos a. s. VIA VILLAS – Enrich Architectural Heritage Via Villas  Letí o. s. International Network for Contemporary Drama GENERATION ICONS in (Central) Europe  Nová síť o. s. DNA Development of New Art, Continuum 2011 – 2013  Tanec Praha o. s. M4m - m for mobility

20 KoresponDance Europe - 2009 foto: Major Sládková

21 Vypracování žádosti  Plánování – příprava projektu zabere mnoho času  Výběr spoluorganizátorů  Dbát na předběžnou spolupráci  Dohodnout povinnosti a pravomoci jednotlivých organizací předem  Projekt  Ověřit, zda formuláře jsou aktuální  Jasný a jednoduchý popis projektu  Aktivity ve všech zúčastněných státech  Podrobný popis jednotlivých aktivit  Podrobný rozpočet odpovídající aktivitám  Konzultace s národními kancelářemi (CCP)

22 Programu Culture – struktura  Linie 1 − podpora kulturních projektů  1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty  1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty  1.2.2 literární překlady  1.3.5 třetí země  1.3.6 festivaly  Linie 2 − podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  Linie 3 – analýza kulturní politiky

23 Linie 1.2.2 – literární překlady  Žádá pouze nakladatel na honorář překladatelům  Překlad 1–10 titulů z oblasti beletrie  Výše grantu 2 000–60 000 € (13,27 € / strana)  Podpora do výše 50% celkových nákladů  Uzávěrka 1. února

24 Linie 1.3.5 – třetí země  Třetí země pro rok 2012 – JAR, 2013 – Austrálie, Kanada  3 organizace ze 3 zemí + jeden partner ze třetí země  50% aktivit na území třetí země  Maximálně 24 měsíců  Grant 50 000-200 000 €  Dotace maximálně 50% z nákladů na celý projekt  Dvouletá mezinárodní zkušenost, především v dané třetí zemi  Uzávěrka 1. května

25 1.3.6 - festivaly  Podpora významných evropských festivalů  Důraz na mobilitu „nenárodních děl“  Díla z minimálně 7 zemí účastnících programu Historie minimálně 5 ročníků  Grant do 100 000 € se spoluúčastí EU do 60 %  Finanční prostředky jsou určené na prezentaci „nenárodních děl“  Uzávěrka 15. listopadu

26 Linie 2 – podpora organizací  Provozní granty – podpora organizací na evropské úrovni, žadatel nemůže být orgán veřejné správy  3 kategorie  Vyslanci – aktivity v 7 zemích programu (např. orchestry, sbory, divadelní a taneční skupiny)  Sítě prosazující kulturní zájmy – 15 členů z patnácti zemí  Subjekty podporující kulturní politiku EU (uskupení sledující stálý a strukturovaný dialog s institucemi EU)  Uzávěrka 15. září CIANT Jediná úspěšná organizace z České republiky v rámci linie 2

27 Úspěšné festivaly v roce 2010 Jednoletá spolupráce  EUROKAZ FESTIVAL, HR - www.eurokaz.hr  Inter. d'Art Lyrique d'Aix-en-Prov. et Aca Eur de Mus, FR - www.festival-aix.comwww.festival-aix.com  Zavod Exodos Ljubljana, Festival sodobnih odrskih umetnosti, SI  FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA, ES  Association Nationale Cultures et Traditions, FR  Wiener Tanzwochen AT, www.ImPulsTanz.com  Centre for Art Management and Information – MMIC, LV  ATTACAFA, FR - www.attacafa.com  Ultrasound Foundation, HU  Ars Electronica Linz GmbH, AT - www.aec.atwww.aec.at V rámci tříletého partnerství  ASSOCIATION DE GESTION DU FESTIVAL D'AVIGNON, FR - www.festival-avignon.com  UNION DES THEATRES DE L'EUROPE, FR - www.ute-net.org  EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD, BE - www.emj.be  FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE, IT - www.ffeac.org  JEUNESSES MUSICALES ROMANIA, RO - www.jmEvents.ro  STEIRISCHE KULTURVERANSTALTUNGEN GMBH, AT - www.styriarte.com

28 Uzávěrky  15. listopadu 2011 linie 1.3.6 – evropské festivaly  1. února 2012 linie 1.2.2 – literární překlady  1. května 2012 linie 1.3.5 – mezinárodní projekty s Mexikem  15. září 2011 linie 2 – provozní granty (vyslanci, sítě, platformy)  1. října 2011 linie 1.1 a 1.2.1 – podpora mezinárodních projektů linie 3.2 – analýza kulturní politiky

29 Další aktivity programu Culture  Evropské město kultury  2011 – Turku (Finsko), Tallinn (Estonsko)  2015 – Plzeň (www.plzen2015.cz)  Evropské ceny  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra kategorie: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví  Cena Evropské unie pro literaturu účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe udělována každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.  Cena Evropské unie v oblasti hudby/European Border Breakers Awards (EBBA)

30 Informace  Aktuality Institutu umění  newsletter se rozesílá jednou týdně  rubriky: granty, stipendia, rezidence, příležitosti, kulturní politika v ČR a v zahraničí + speciální rubrika Programu EU Culture  Publikace  Umělci bez hranic mezinárodní spolupráce a mobilita v oblasti kultury  Umělci pro společnost příklady kulturní projektů v oblasti sociální inkluze  Dobrovolníci pro kulturu (k vyd. 10/2011)  InfoDay programu Culture koná se v Bruselu, možno sledovat na webu

31 KONTAKTY Česká kancelář Culture Eva Žáková Magdalena Müllerová Viktor Debnár Celetná 17 110 00 Praha 1 T 224 809 118 info@programculture.cz www.programculture.cz Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Culture Eva Lukášová Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 T 257 010 249, T/F 257 010 248 culture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritage Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Program CULTURE Evropská unie podporuje kulturu Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Culture Zlín, 12. října 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google