Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management systému řízení kvality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management systému řízení kvality"— Transkript prezentace:

1 Management systému řízení kvality
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví Management systému řízení kvality Dle standardu ISO 9001: 2008 ZS 2010/2011 K-126 MJK Vilém Berka, B477

2 Management kvality historie
40. léta Japonsko, W. Edwards Deming Rozvoj poválečného průmyslu v Japonsku Přednášky – semináře o kvalitě Demingova prestižní cena pro organizace Standardizace výrobních činností Principy TQM, QS, ISO Rozšíření s nárůstem v automobilovém a potravinářském průmyslu Evropa léta Pojišťovnictví, řízení rizika, lodní průmysl, Norsko, Británie ČR – klasifikace, třídění, pojem „Jakost“

3 Terminologie Kvalita - Schopnost souboru inherentních znaků plnit požadavky Zákazník - organizace nebo osoba, která přijímá produkt Organizace - skupina pracovníků a vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů Dodavatel - organizace nebo osoba, která poskytuje produkt Proces - soustava vzájemně souvisejících a působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy Produkt - výsledek procesu Neshoda - Nesplnění požadavku (Pozn. Požadavek nemusí být jednoznačně specifikován, ale může vyplývat z účelu použití. ) Postup - Specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu pozn.1 - postupy mohou, nebo nemusí být dokumentovány pozn.2 - Je-li postup dokumentován používá se často termín “písemný postup”, nebo “dokumentovaný postup”

4 ISO 9000 model systému managementu kvality založeného na procesu
Neustálé zlepšování systému managementu kvality Zákazníci (a jiné zaintereso-vané strany) Spokojenost Zákazníci (a jiné zaintere-sované strany) Požadavky Odpovědnost vedení Management zdrojů Měření, analýza a zlepšování Realizace produktu Produkt

5 Management kvality normy ISO řady 9000, vydání 2000
ISO Systémy managementu kvality – zásady a slovník sloučení IS a IS ISO Systémy managementu kvality – požadavky sloučení ISO ISO ISO 9003 ISO Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti obsahuje revidovanou IS

6 Hlavní zásady řízení kvality
Orientace na zákazníka Angažovanost vedení Zapojení pracovníků Procesní přístup Neustálé zlepšování

7 Orientace na zákazníka
Organizace je závislá na zákazníkovi Pochopení současných i budoucích očekávání zákazníka (produkt, dodávání, cena, spolehlivost, dostupnost, servis, atd) Splnění a překročení očekávání zákazníka Vyvážený přístup k zákazníkům, ale i jiným zainteresovaným stranám (vlastníci, akcionáři, zaměstnanci, dodavatelé, region i společnost jako celek) sdělování potřeb a očekávání zákazníků v organizaci měření spojenosti zákazníků a vyvozování důsledků s těchto měření, řízení vztahů se zákazníky

8 Angažovanost vedení Vedení zajišťuje jednotu, účel a směr organizace
Mělo by zajistit a udržovat takové interní prostředí, kde se lidé mohou plně zapojit do plnění a dosahování cílů organizace

9 Procesní přístup Žádaný výsledek není dosahován efektivněji než, když související zdroje a činnosti jsou řízeny jako proces

10 Procesní přístup zahrnuje
definování procesů identifikace a měření vstupů a výstupů z procesů identifikace externích i interních dodavatelů a zákazníků, definování rozhraní procesů s funkcemi organizace a optimalizace jejich průběhu vyhodnocení možných rizik, vlivů a souvislostí procesů s ohledem na zákazníky, dodavatele a partnery zúčastněné na procesech, stanovení jasných odpovědností a pravomocí pro řízení procesů a zvažování jednotlivých kroků, toků, řídících ukazovatelů, vybavení, potřeb výcviku, informací, materiálů a dalších zdrojů potřebných k dosažení požadovaných výsledků.

11 Typy procesů řídící a kontrolní – strategické plánování, politika, cíle, delegace odpovědnosti, interní dokumentace, interní audity, přezkoumání hlavní – výroba, návrh a vývoj pomocné (podpůrné) – marketing, nákup, prodej, účetnictví a fakturace, školení, monitorování a měření, sklady, balení, expedice, doprava, údržba vedlejší – energetika, vodní a odpadové hospodářství

12 Neustálé zlepšování Neustálé zlepšování celkové činnosti organizace by mělo být jejím trvalým cílem.

13 Dosahování neustálého zlepšování
neustálé zlepšování výrobků, procesů a systému je cílem každého zaměstnance, využívání periodického přezkoumávání a srovnávání plnění podle stanovených kritérií úspěšnosti k identifikování oblastí pro potencionální zlepšení, neustálé zlepšování efektivnosti a účinnosti všech procesů, rozvíjení aktivit s preventivním účinkem, plánovaný výcvik všech zaměstnanců organizace a jejich seznamování s metodami a nástroji neustálého zlepšování, řízení změn


Stáhnout ppt "Management systému řízení kvality"

Podobné prezentace


Reklamy Google