Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4.1 Voda a vzduch Atmosféra Hydrosféra - vzdušný obal Země

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4.1 Voda a vzduch Atmosféra Hydrosféra - vzdušný obal Země"— Transkript prezentace:

1 4.1 Voda a vzduch Atmosféra Hydrosféra - vzdušný obal Země
Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 4.1 Voda a vzduch Atmosféra - vzdušný obal Země Hydrosféra - vodní obal Země Autor: Mgr. Petra Křivánková

2 4.2 Co již víme? Vzduch Skupenství vody kapalné plynné pevné
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 4.2 Co již víme? Skupenství vody kapalné plynné pevné vzduch Vzduch směs stejnorodá po přefiltrování různorodá znečištěný (prach) oxid uhličitý, argon, neon, helium, methan, mikroorganismy, pyl, průmyslové látky voda

3 4.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 4.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Voda O Vzduch - oddělování složek vzduchu Voda a vzduch základní podmínky k životu na Zemi H H destilovaná voda bez příměsí, chemicky čistá látka 1. filtrace vzduchu k oddělování dochází v kyslíkárnách (největší ve střední Evropě v Litvínově) 2. odstranění oxidu uhličitého a vodní páry Význam: - rozpouštědlo - surovina pro průmysl - minerální voda – léčivé účinky 3. ochlazování na -190°C N - dusík 4. destilace O - kyslík

4 4.4 Co si řekneme nového? Typy vod podle tvrdosti
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 4.4 Co si řekneme nového? Typy vod podle tvrdosti Typy vod podle mikrobiologie měkká obsahuje málo minerálních látek tvrdá obsahuje více minerálních látek, z podzemních pramenů pitná – každodenní použití, zbavená nečistot, vyvážené množství min. látek užitková – v průmyslu, odlišné parametry než pitná voda odpadní – splašková voda Typy vod podle salinity slaná sladká brakická

5 Vysvětli následující pojmy:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 4.5 Procvičení a příklady Koloběh vody - popiš obrázek Vysvětli následující pojmy: - označení pro prachové částice různého složení, oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid uhelnatý a další látky vycházející ze zdroje (komína, pece, výfuky), zdrojem emisí jsou především energetika a doprava emise vypařování povrchová voda - plynné, kapalné a pevné látky působící na příjemce (organismy, neživou přírodu, materiály), vznikají z emisí jejich přemisťováním, zředěním a chemickými reakcemi imise srážky - směs pevných látek a kapiček kapalin ve vzduchu, smog vzniká ve znečištěném ovzduší podzemní voda smog

6 Typy vod podle hydrologie a meteorologie
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 4.6 Něco navíc pro šikovné Typy vod podle hydrologie a meteorologie povrchová voda v oceánech většinou slaná, např. moře voda v ledovcích sladká, pevné skupenství podle umístění voda v jezerech, sladká i slaná, tekoucí i stojatá podle stojatosti voda v řekách, potocích a potůčcích, většinou sladká, vždy tekoucí ostatní povrchová voda půdní vláha podpovrchová stojatá podzemní voda tekoucí voda v atmosféře ve formě srážek nebo páry

7 4.7 CLIL Atmosphere of Earth Water of Earth
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry 4.7 CLIL Atmosphere of Earth Water of Earth

8 4.8 Test znalostí 1. V jakých skupenství se nachází voda?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 4.8 Test znalostí 1. V jakých skupenství se nachází voda? a/ teplá, vlažná, studená b/ sladká, slaná, kyselá c/ plynná, kapalná, pevná d/ mořská, sladká, dešťová 3. Vodu podle mikrobiologie dělíme na: a/ měkká, tvrdá, střední b/ povrchová, podpovrchová, dešťová c/ pitná, užitková, odpadní d/ slaná, sladká, brakická 2. Jaké jsou hlavní složky vzduchu? a/ dusík, kyslík, ostatní plyny b/ argon, oxidy dusíku, oxid uhličitý c/ pyl, prach, roztoče, kyslík d/ kyslík, voda, síra 4. Co je destilovaná voda? a/ voda bez příměsí b/ voda obohacená minerály c/ voda čištěná ozonem d/ voda obsahující bakterie Správné odpovědi: c a Test na známku

9 4.9 Použité zdroje, citace http://www.foltyn.cz/fk/images/kolobeh.jpg
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 4.9 Použité zdroje, citace Obrázky z databáze klipart

10 4.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 4.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova Voda, typy vod, vzduch Anotace Prezentace popisující složení a čištění vzduchu a vody.


Stáhnout ppt "4.1 Voda a vzduch Atmosféra Hydrosféra - vzdušný obal Země"

Podobné prezentace


Reklamy Google