Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Historie výzkumů veřejného mínění. 2 Rozvíjejí se nejprve v USA Rozvíjejí se nejprve v USA Zpočátku spjaty výlučně s volbami a volebními kampaněmi Zpočátku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Historie výzkumů veřejného mínění. 2 Rozvíjejí se nejprve v USA Rozvíjejí se nejprve v USA Zpočátku spjaty výlučně s volbami a volebními kampaněmi Zpočátku."— Transkript prezentace:

1 1 Historie výzkumů veřejného mínění

2 2 Rozvíjejí se nejprve v USA Rozvíjejí se nejprve v USA Zpočátku spjaty výlučně s volbami a volebními kampaněmi Zpočátku spjaty výlučně s volbami a volebními kampaněmi Od poloviny 20. století nástrojem kontinuálního měření veřejného mínění Od poloviny 20. století nástrojem kontinuálního měření veřejného mínění

3 3 Volební kampaně 18. století – první záznamy politiků, jak voliči volili 18. století – první záznamy politiků, jak voliči volili 1800-1809 - Jeffersonova administrativa: první volební kampaně, prováděli členové stran, zjišťován pouze volební záměr voličů 1800-1809 - Jeffersonova administrativa: první volební kampaně, prováděli členové stran, zjišťován pouze volební záměr voličů 19. století – kampaně se rozšiřují, strany používají armádu a dobrovolníky 19. století – kampaně se rozšiřují, strany používají armádu a dobrovolníky

4 4 1824 – doložen první „straw poll“ v tisku (Harrisburg Pennsylvanian) 1824 – doložen první „straw poll“ v tisku (Harrisburg Pennsylvanian) Straw poll „slaměný výzkum“ – anketa, nebyly stanoveny žádné metodologické principy Straw poll „slaměný výzkum“ – anketa, nebyly stanoveny žádné metodologické principy 1850 – Sčítání lidu: poprvé použit náhodný výběr, zjišťovány vybrané demografické údaje 1850 – Sčítání lidu: poprvé použit náhodný výběr, zjišťovány vybrané demografické údaje 1888 - první novinářská prezentace voleb jako dostihů - „horse-race journalism“ (Boston Journal) 1888 - první novinářská prezentace voleb jako dostihů - „horse-race journalism“ (Boston Journal) Konec 19. století – enormně rostou náklady médií a politických stran na kampaně a straw polls Konec 19. století – enormně rostou náklady médií a politických stran na kampaně a straw polls

5 5 20. století Až do 30. let - roste popularita straw polls, jsou prováděny nejvlivnějšími deníky Až do 30. let - roste popularita straw polls, jsou prováděny nejvlivnějšími deníky 1916 – první výzkum, který používá kvótní výběr (Ohio, Columbus Dispatch) 1916 – první výzkum, který používá kvótní výběr (Ohio, Columbus Dispatch) 1916 – časopis Literary Digest – první straw poll zaměřený na prezidentské volby: až do roku 1932 byly předpovědi správné 1916 – časopis Literary Digest – první straw poll zaměřený na prezidentské volby: až do roku 1932 byly předpovědi správné

6 6 20. století I. svět.válka – psychologický výzkum v armádě: zařazování vojínů na vhodné pozice - design dotazníku, statistická analýza odpovědí I. svět.válka – psychologický výzkum v armádě: zařazování vojínů na vhodné pozice - design dotazníku, statistická analýza odpovědí 20. léta – první agentury provádějí výzkum trhu 20. léta – první agentury provádějí výzkum trhu 30. léta – odborníci v médiích, vládní a akademičtí statistici zlepšují výběrové techniky, zavádějí kvótní výběr 30. léta – odborníci v médiích, vládní a akademičtí statistici zlepšují výběrové techniky, zavádějí kvótní výběr

7 7 První moderní výzkumy veřejného mínění 1932 – Henry Link (psycholog, mediální a reklamní expert) „Psychologický barometr“ – spotřebitelské postoje, dotazování v domácnosti 1932 – Henry Link (psycholog, mediální a reklamní expert) „Psychologický barometr“ – spotřebitelské postoje, dotazování v domácnosti 1932 – G. Gallup provedl předvolební výzkum, kvótní výběr, Iowa (správně předpověděl vítězství demokratického kandidáta) 1932 – G. Gallup provedl předvolební výzkum, kvótní výběr, Iowa (správně předpověděl vítězství demokratického kandidáta)

8 8 1935 – George Gallup, Archibald Crossley, Elmo Roper – zahajují moderní výzkumy veřejného mínění 1935 – George Gallup, Archibald Crossley, Elmo Roper – zahajují moderní výzkumy veřejného mínění Zjišťují širší komplex informací než jen volební záměr Zjišťují širší komplex informací než jen volební záměr Správně předpověděli vítězství demokratického kandidáta F. D. Roosevelta Správně předpověděli vítězství demokratického kandidáta F. D. Roosevelta

9 9 Volby 1936 Franklin Delano Roosevelt získal 62,5 % Franklin Delano Roosevelt získal 62,5 % Crossley předpověděl 53,8 % Crossley předpověděl 53,8 % Gallup 55,7 % Gallup 55,7 % Roper 61,7 % Roper 61,7 % Literary Digest předpověděl vítězství republikánského kandidáta Alfreda Landona Literary Digest předpověděl vítězství republikánského kandidáta Alfreda Landona

10 10 Straw poll Literary Digest 1936 Rozesláno 10 mil. anketních lístků, zpracováno přes 2 miliony Rozesláno 10 mil. anketních lístků, zpracováno přes 2 miliony Výběr adres domácností z telefonních seznamů a seznamů majitelů aut Výběr adres domácností z telefonních seznamů a seznamů majitelů aut Zkreslení souboru: převažují domácnosti s vyššími příjmy Zkreslení souboru: převažují domácnosti s vyššími příjmy Společenské podmínky: ekonomická krize, rostoucí sociální diferenciace Společenské podmínky: ekonomická krize, rostoucí sociální diferenciace Chybná volební prognóza Chybná volební prognóza

11 11 George Gallup (1901-1984) Jeden ze zakladatelů vědecké metodologie výzkumů veřejného mínění Jeden ze zakladatelů vědecké metodologie výzkumů veřejného mínění Významný propagátor metody Významný propagátor metody Shromáždil záznamy výsledků voleb a provedl analýzu straw polls v letech 1836 – 1933 Shromáždil záznamy výsledků voleb a provedl analýzu straw polls v letech 1836 – 1933

12 12 Gallup: „městské shromáždění v celonárodním měřítku“ Metodologie výzkumů + rozvoj masové komunikace (tisk,rozhlas) = možnost navrátit do moderní americké společnosti prvky přímé demokracie Metodologie výzkumů + rozvoj masové komunikace (tisk,rozhlas) = možnost navrátit do moderní americké společnosti prvky přímé demokracie Výzkumy jako protiklad vlivu lokálních a zájmových skupin Výzkumy jako protiklad vlivu lokálních a zájmových skupin

13 13 Výběr dotázaných Kvótní výběr Gallupova kvóta: 1. Muži/ženy 2. Vzdělání středoškolské/nižší 3. Běloši/ostatní 4. Město/venkov

14 14 Prognózy vítěze prezidentských voleb v USA Úspěšné prognózy 1936, 1940, 1944 Úspěšné prognózy 1936, 1940, 1944 Selhání 1948 – většina významných agentur se zmýlila (Dewey versus Truman) Selhání 1948 – většina významných agentur se zmýlila (Dewey versus Truman)

15 15 Příčiny selhání výzkumů Výběr vzorku – kvótní výběr byl založen na Sčítání lidu 1940 Podreprezentováno městské obyvatelstvo (během války silná migrace do měst) Dotazování ukončeno příliš brzy – agentury nezachytily přesun voličů těsně před volbami

16 16 Veřejná diskuse o výzkumech Elmo Roper – průkopník výzkumu trhu a veřejného mínění Elmo Roper – průkopník výzkumu trhu a veřejného mínění Obhajoba metodologie, otevřeně poukázal na chyby Obhajoba metodologie, otevřeně poukázal na chyby Od 1956 agentury přecházejí na náhodný výběr Od 1956 agentury přecházejí na náhodný výběr Přesnější analýzy pro prognózu voleb Přesnější analýzy pro prognózu voleb Kvótní výběr považován za nevědecký Kvótní výběr považován za nevědecký

17 17 Politické využívání výzkumů Původně pouze pro předpověď výsledků voleb Původně pouze pro předpověď výsledků voleb Nedůvěra politiků z ideologických důvodů i pro metodologické selhání ve volbách 1948 Nedůvěra politiků z ideologických důvodů i pro metodologické selhání ve volbách 1948 1940 – prezident Roosevelt – poprvé využíval pro koncepci politiky 1940 – prezident Roosevelt – poprvé využíval pro koncepci politiky 1960 J.F.Kennedy poprvé během své prezidentské kampaně 1960 J.F.Kennedy poprvé během své prezidentské kampaně Kennedy, Johnson (1961-1969) – výzkumy začaly být využívány i v mezivolebním období Kennedy, Johnson (1961-1969) – výzkumy začaly být využívány i v mezivolebním období Carter (1977) poprvé přijímá specialistu na výzkumy do užšího vedení Bílého domu Carter (1977) poprvé přijímá specialistu na výzkumy do užšího vedení Bílého domu

18 18 Další vývoj výzkumů Od 40. let – média sponzorují nebo provádějí výzkumy veřejného mínění Od 40. let – média sponzorují nebo provádějí výzkumy veřejného mínění Od 60. let – hlavní celostátní mediální instituce sponzorují nebo provádějí výzkumy Od 60. let – hlavní celostátní mediální instituce sponzorují nebo provádějí výzkumy Od 70. let – prosazuje se telefonické dotazování Od 70. let – prosazuje se telefonické dotazování 1967 – první Exit poll, Waren Mitofsky 1967 – první Exit poll, Waren Mitofsky Od 90. let – prosazuje se internetový výzkum Od 90. let – prosazuje se internetový výzkum

19 19 Evropa První výzkumné organizace vznikají před II. světovou válkou (často pobočky Gallupova ústavu) První výzkumné organizace vznikají před II. světovou válkou (často pobočky Gallupova ústavu) Od konce 40. let – rozvoj v Evropě Od konce 40. let – rozvoj v Evropě Taktéž Československo, Maďarsko (dočasně) Taktéž Československo, Maďarsko (dočasně)

20 20 Československo - inspirační zdroje Čeněk Adamec – člen čs. zahraniční armády 1940-1945 Čeněk Adamec – člen čs. zahraniční armády 1940-1945 Velká Británie – dvě formy výzkumu mínění Velká Británie – dvě formy výzkumu mínění 1. Mass-observation 2. Gallupova varianta - Britský ústav veřejného mínění (BIPO)

21 21 Aktivity Čs. ÚVVM Výzkumy pouze v českých zemích Výzkumy pouze v českých zemích Cca 1-2 výzkumy měsíčně Cca 1-2 výzkumy měsíčně Gallupovská metoda Gallupovská metoda Časopis Veřejné mínění (populárněvědecký) Časopis Veřejné mínění (populárněvědecký) Mezinárodní spolupráce (výzkumy, publikace, konference, stáže) Mezinárodní spolupráce (výzkumy, publikace, konference, stáže)

22 22 Předvolební výzkumy 1946 Dva výzkumy– počátek a polovina května Dva výzkumy– počátek a polovina května Patřily k nejpřesnějším volebním výzkumům té doby (odchylka 2. výzkumu max. 1%) Patřily k nejpřesnějším volebním výzkumům té doby (odchylka 2. výzkumu max. 1%) Výsledky publikovány až po volbách (z rozhodnutí ústavu) Výsledky publikovány až po volbách (z rozhodnutí ústavu) Zvýšení odborné prestiže ústavu a metodologie výzkumů u odborné i laické veřejnosti Zvýšení odborné prestiže ústavu a metodologie výzkumů u odborné i laické veřejnosti Pozitivní přijetí politickou elitou Pozitivní přijetí politickou elitou

23 časopis Veřejné mínění, únor 1947 Gottwald o výzkumu veřejného mínění „tento vědní obor ……..může být úspěšným nástrojem demokracie, neboť jí umožňuje orientovati se poměrně rychle a spravedlivě o mínění a stanovisku v nejrůznějších otázkách.“

24 24 Volební výzkumy 1948 Plánovány tři výzkumy Plánovány tři výzkumy Proveden pouze výzkum v lednu Proveden pouze výzkum v lednu Dotazníky policejně zabaveny Dotazníky policejně zabaveny Domněnky o ručním zpracování dotazníků pro potřeby KSČ, poklesu příznivců KSČ ve srovnání s volbami 1946 Domněnky o ručním zpracování dotazníků pro potřeby KSČ, poklesu příznivců KSČ ve srovnání s volbami 1946

25 25 Likvidace Čs. ÚVVM 1948 – 50 Únor 1948 – ústav odloučen od ministerstva Únor 1948 – ústav odloučen od ministerstva Zákaz publicity výsledků Zákaz publicity výsledků Zrušen časopis Veřejné mínění Zrušen časopis Veřejné mínění Omezen počet pracovníků Omezen počet pracovníků Výzkumy prováděny do jara 1950 Výzkumy prováděny do jara 1950 1950 - Ústav zrušen pro nepotřebnost 1950 - Ústav zrušen pro nepotřebnost

26 26 1965 – zájem stranických orgánů o výzkumy mínění Důvody odborné: 1. Rozvoj marxistické sociologie 2. Rozvoj empirického sociálního výzkumu 3. Vznik řady výzkumných rezortních pracovišť

27 27 Důvody ideologické 1. Výzkum veřejného mínění jako standardní nástroj pro demokracii a politickou elitu ve světě 2. Vizitka demokratičnosti socialistického zřízení 3. Záměr nebyl chápán jako pokračování činnosti zrušeného ústavu

28 28 Aktivity ÚV KSČ 1965 - předsednictvo ÚV KSČ schválilo záměr: a) založit ústav při ČSAV b) podřídit veškerou jeho činnost kontrole stranických orgánů c) 1966 – schválilo ředitelku J. Zapletalovou 1967 – zahájena činnost ústavu

29 29 Činnost ÚVVM Fakticky mnohem volnější než ÚV KSČ předpokládalo Fakticky mnohem volnější než ÚV KSČ předpokládalo Návrat Č. Adamce do oboru Návrat Č. Adamce do oboru 10, později více odborných pracovníků 10, později více odborných pracovníků Cca 600 tazatelů Cca 600 tazatelů Výzkumy v celé ČSR Výzkumy v celé ČSR Dotazníky v češtině, slovenštině, maďarštině Dotazníky v češtině, slovenštině, maďarštině Rozsah souboru dotázaných - cca 1500 Rozsah souboru dotázaných - cca 1500 Rychlé telegrafické výzkumy - cca 300 dot. Rychlé telegrafické výzkumy - cca 300 dot.

30 30 Činnost v době Pražského jara Výzkumy politického charakteru Výzkumy politického charakteru Mezinárodní výzkum – tužby a obavy Mezinárodní výzkum – tužby a obavy Rychlé telegrafické výzkumy: březen - srpen 1968 Rychlé telegrafické výzkumy: březen - srpen 1968 První výzkumy důvěry politikům První výzkumy důvěry politikům Výzkum „Postoj občanů k politice“, nebyl zpracován, dokumenty se nezachovaly Výzkum „Postoj občanů k politice“, nebyl zpracován, dokumenty se nezachovaly Ankety Pražanů: v době invaze 1968, nereprezentativní výběr, cca 300 dotázaných Ankety Pražanů: v době invaze 1968, nereprezentativní výběr, cca 300 dotázaných

31 31 Počátek normalizace Od 1969 snaha ČSAV zrušit pracoviště, neboť „neodpovídá základnímu výzkumu“ Od 1969 snaha ČSAV zrušit pracoviště, neboť „neodpovídá základnímu výzkumu“ Záměr převést ÚVVM pod přímé řízení Úřadu předsedy vlády Záměr převést ÚVVM pod přímé řízení Úřadu předsedy vlády ÚVVM zrušen k 31. 8. 1972 ÚVVM zrušen k 31. 8. 1972 Nově založen jako součást statistického úřadu Nově založen jako součást statistického úřadu


Stáhnout ppt "1 Historie výzkumů veřejného mínění. 2 Rozvíjejí se nejprve v USA Rozvíjejí se nejprve v USA Zpočátku spjaty výlučně s volbami a volebními kampaněmi Zpočátku."

Podobné prezentace


Reklamy Google