Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volební výzkumy Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volební výzkumy Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8."— Transkript prezentace:

1 Volební výzkumy Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8

2 Předvolební výzkumy Motivační volební výzkumy Motivační volební výzkumy Výzkumy volebních preferencí Výzkumy volebních preferencí Volební prognózy Volební prognózy

3 Povolební výzkumy Retrospektivní motivační výzkumy Retrospektivní motivační výzkumy Exit polls – dotazování probíhá v době voleb, po odchodu voličů z volebním místnosti Exit polls – dotazování probíhá v době voleb, po odchodu voličů z volebním místnosti

4 Motivační volební výzkumy Poznání důvodů účasti/neúčasti ve volbách Poznání důvodů účasti/neúčasti ve volbách Poznání důvodů preference politických stran a kandidátů Poznání důvodů preference politických stran a kandidátů Zadavatelé: Zadavatelé: 1. Politické subjekty 2. Akademická pracoviště 3. Média

5 Metodologie motivačních výzkumů Na pomezí mezi sociologickým a psychologickým výzkumem Na pomezí mezi sociologickým a psychologickým výzkumem Kombinace kvantitativních a kvalitativních technik Kombinace kvantitativních a kvalitativních technik Individuální hloubkové rozhovory Individuální hloubkové rozhovory Skupinové diskuse vybrané typologickou procedurou Skupinové diskuse vybrané typologickou procedurou Panelový výzkum Panelový výzkum Reprezentativní standardizované dotazování Reprezentativní standardizované dotazování

6 Výzkumy volebních preferencí - praktický význam Výjimečný význam výzkumů – potřeba znát či alespoň odhadnout výsledky voleb předem Výjimečný význam výzkumů – potřeba znát či alespoň odhadnout výsledky voleb předem Řada údajů o postojích voličů jinak známá až po volbách nebo vůbec nedosažitelná (struktura voličstva) Řada údajů o postojích voličů jinak známá až po volbách nebo vůbec nedosažitelná (struktura voličstva) Výzkumy jako pojistka demokracie – zabraňují machinacím při volbách – důležité v nekonsolidovaných demokraciích Výzkumy jako pojistka demokracie – zabraňují machinacím při volbách – důležité v nekonsolidovaných demokraciích

7 Riziko zneužití výzkumů ze strany politiků Příklady: Dlouhodobě Mexiko Dlouhodobě Mexiko 70. léta USA - Nixonova administrativa 70. léta USA - Nixonova administrativa 90. léta USA – aféra tzv. Luntzových výzkumů (ve skutečnosti nebyly provedeny) 90. léta USA – aféra tzv. Luntzových výzkumů (ve skutečnosti nebyly provedeny) 90. léta Francie – tlak vlády na šetření o postojích k migrantům 90. léta Francie – tlak vlády na šetření o postojích k migrantům

8 Totalitní režimy Snaha udržovat výzkum pod svou kontrolou Příklad z normalizačního Československa Příklad z normalizačního Československa Nověji: Rusko, výzkum před prezidentskými volbami 2003, po publikaci nepříznivých výsledků pro Putina vyměněno vedení VCIOM Nověji: Rusko, výzkum před prezidentskými volbami 2003, po publikaci nepříznivých výsledků pro Putina vyměněno vedení VCIOM

9 Vyspělé demokracie: Riziko zneužívání výzkumů menší z důvodů: 1. Lidé si tato rizika uvědomují a berou je v úvahu při posuzování výsledků 2. Nezávislé agentury pracují pro víc zadavatelů 3. Existuje konkurence a volný trh 4. Pluralita a soutěž i mezi médii, která výsledky publikují 5. Pro agentury riziko ztráty důvěry a tudíž i ohrožení pozice na trhu

10 Možné vlivy výzkumů na rozhodování voličů Mobilizační nebo absenční efekt (účast ve volbách) Mobilizační nebo absenční efekt (účast ve volbách) Nárůst podpory slabších stran (underdog effect) Nárůst podpory slabších stran (underdog effect) Přesun hlasů k silnějším stranám (bandwagon effect) Přesun hlasů k silnějším stranám (bandwagon effect) Strategická volba strany/volba podle vlastního přesvědčení (strategic effect/free-will effect) Strategická volba strany/volba podle vlastního přesvědčení (strategic effect/free-will effect)

11 Push polls Nátlakové výzkumy Nátlakové výzkumy Forma negativní volební kampaně, která se za výzkum vydává Forma negativní volební kampaně, která se za výzkum vydává Cíl – rozšiřovat negativní informace o protikandidátech a tématech Cíl – rozšiřovat negativní informace o protikandidátech a tématech Zpravidla oslovují extrémní počty dotázaných Zpravidla oslovují extrémní počty dotázaných Profesní sdružení pracovníkům agentur účast na nátlakových výzkumech zakazují Profesní sdružení pracovníkům agentur účast na nátlakových výzkumech zakazují ČR – zatím známo z výzkumu trhu ČR – zatím známo z výzkumu trhu

12 Zveřejňování výsledků výzkumů před volbami Převažuje omezování možnosti či zákaz publikovat výsledky výzkumů těsně před volbami Převažuje omezování možnosti či zákaz publikovat výsledky výzkumů těsně před volbami Časové vymezení embarga různé, od několika týdnů pro 24 hodin (ČR 3 dny) Časové vymezení embarga různé, od několika týdnů pro 24 hodin (ČR 3 dny) V některých zemích uzákoněna verifikace výsledků výzkumu komisí expertů V některých zemích uzákoněna verifikace výsledků výzkumu komisí expertů V některých zemích zákonná povinnost specifikace kontextu a parametrů výzkumu V některých zemích zákonná povinnost specifikace kontextu a parametrů výzkumu

13 Argumenty ve prospěch embarga: Snižuje riziko manipulace volebních výsledků Snižuje riziko manipulace volebních výsledků Argumentace vlivu výzkumů zejména na nerozhodné voliče Argumentace vlivu výzkumů zejména na nerozhodné voliče

14 Argumenty proti embargu Právo na svobodný přístup k informacím Právo na svobodný přístup k informacím Mezi informacemi, které média před volbami bez omezení publikují, patří výzkumy k těm neutrálním a racionálním Mezi informacemi, které média před volbami bez omezení publikují, patří výzkumy k těm neutrálním a racionálním Řešením nikoliv zákaz, ale potlačování konkrétních rizik (definice pravidel, podpora volné soutěže) Řešením nikoliv zákaz, ale potlačování konkrétních rizik (definice pravidel, podpora volné soutěže)

15 Zvyšování kvality výzkumů – dotazování Nízká návratnost dotazníků (týká se náhodného výběru) – nižší dosažitelnost a nižší ochota respondentů účastnit se výzkumu Nízká návratnost dotazníků (týká se náhodného výběru) – nižší dosažitelnost a nižší ochota respondentů účastnit se výzkumu Problém „přezkoumanosti“ populace a rostoucí tendence občanů o ochraně soukromí Problém „přezkoumanosti“ populace a rostoucí tendence občanů o ochraně soukromí Nutná náročnější péče o kvalitu tazatelské sítě, delší doba dotazování (v různých dnech v týdnu, denní době), vyšší počet pokusů o kontakt s respondentem Nutná náročnější péče o kvalitu tazatelské sítě, delší doba dotazování (v různých dnech v týdnu, denní době), vyšší počet pokusů o kontakt s respondentem

16 Exit-polls Warren Mitofsky – poprvé 1967 Warren Mitofsky – poprvé 1967 Jako komerční i nekomerční výzkum Jako komerční i nekomerční výzkum Výzkum realizovaný v průběhu voleb Výzkum realizovaný v průběhu voleb V ČR při všech volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu od roku 1990 (komerční výzkum) V ČR při všech volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu od roku 1990 (komerční výzkum) Rozsah vzorku v ČR 20 – 24 tisíc dotázaných Rozsah vzorku v ČR 20 – 24 tisíc dotázaných

17 Metodologie exit-polls Dotázaní vybíráni po odchodu z volební místnosti Dotázaní vybíráni po odchodu z volební místnosti Výběr vzorku: nejprve výběr volebních okrsků, v něm systematický výběr dotázaných s náhodným začátkem Výběr vzorku: nejprve výběr volebních okrsků, v něm systematický výběr dotázaných s náhodným začátkem Krátký dotazník obsahuje: Krátký dotazník obsahuje: 1. Otázky o současných volbách – koho volil, kdy se pro volbu rozhodl, někdy i motivace 2. Dotazy na minulé volby 3. Sociální a demografické charakteristiky

18 Řeší problém nerozhodných voličů Řeší problém nerozhodných voličů Odmítnutí jako možný zdroj zkreslení Odmítnutí jako možný zdroj zkreslení Výsledky zveřejňovány okamžitě po skončení voleb jako „volební prognóza“ Výsledky zveřejňovány okamžitě po skončení voleb jako „volební prognóza“ Získaná data se zpřesňují (převažují) – váhy konstruovány s pomocí dalších dat z výzkumů i minulých voleb Získaná data se zpřesňují (převažují) – váhy konstruovány s pomocí dalších dat z výzkumů i minulých voleb Výzkum dále umožňuje určit sociodemografický profil voličů a monitorovat přesun hlasů Výzkum dále umožňuje určit sociodemografický profil voličů a monitorovat přesun hlasů

19 Předvolební výzkumy volebních preferencí v ČR Zobrazují aktuální situaci v době konání výzkumu Zobrazují aktuální situaci v době konání výzkumu Nejsou odhadem výsledků voleb Nejsou odhadem výsledků voleb Rozdílná metodika agentur Rozdílná metodika agentur

20 Výzkumy preferencí a volby Volební preference – oblast mínění a postojů, mohou být vzájemně propojeny Volební preference – oblast mínění a postojů, mohou být vzájemně propojeny Mínění se tvoří po celé období před volbami Mínění se tvoří po celé období před volbami Tendence některých respondentů nesdělovat skutečné mínění Tendence některých respondentů nesdělovat skutečné mínění Reálné volby – oblast chování, nucená volba jedné politické strany/kandidáta Reálné volby – oblast chování, nucená volba jedné politické strany/kandidáta

21 Výzkumy volebních preferencí v ČR Pravidelně realizují: CVVM – kvótní výběr, vzorek cca 950-1000 CVVM – kvótní výběr, vzorek cca 950-1000 Factum Invenio - kvótní, vzorek 950-1000 (od dubna 2008 aktuální údaje nepublikuje) Factum Invenio - kvótní, vzorek 950-1000 (od dubna 2008 aktuální údaje nepublikuje) Median - od 07/2006, stratifikovaný náhodný výběr, vzorek cca 1000-1200 Median - od 07/2006, stratifikovaný náhodný výběr, vzorek cca 1000-1200 STEM - kvótní výběr, vzorek cca 1300-1400 STEM - kvótní výběr, vzorek cca 1300-1400

22 Prezentace výsledků výzkumů agentur od 2006/7 Na základě dohody iniciované sdružením SIMAR Stranické preference: sympatie k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním právem (tj. i těch, kdo nepůjdou k volbám nebo nevědí, koho by volili) Stranické preference: sympatie k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním právem (tj. i těch, kdo nepůjdou k volbám nebo nevědí, koho by volili) Volební model: předpokládané výsledky voleb v době konání výzkumu. Vychází ze stranických preferencí, ale zahrnuje pouze dotázané, kteří se chtějí účastnit voleb a uvedli nějakou stranu. Volební model: předpokládané výsledky voleb v době konání výzkumu. Vychází ze stranických preferencí, ale zahrnuje pouze dotázané, kteří se chtějí účastnit voleb a uvedli nějakou stranu.


Stáhnout ppt "Volební výzkumy Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8."

Podobné prezentace


Reklamy Google