Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum veřejného mínění v České republice Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum veřejného mínění v České republice Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8."— Transkript prezentace:

1 Výzkum veřejného mínění v České republice Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8

2 Inspirační zdroje Čeněk Adamec – člen čs. zahraniční armády 1940-1945 Čeněk Adamec – člen čs. zahraniční armády 1940-1945 Velká Británie – dvě formy výzkumu mínění Velká Británie – dvě formy výzkumu mínění 1. Mass-observation 2. Gallupova varianta - Britský ústav veřejného mínění (BIPO)

3 Studentský spolek KRUH Sdružoval studenty sociologie a ostatních společenských věd Sdružoval studenty sociologie a ostatních společenských věd Založil jej 1945 František Dědek Založil jej 1945 František Dědek Sekce pro výzkum veřejného mínění pod vedením Adamce Sekce pro výzkum veřejného mínění pod vedením Adamce Cvičné průzkumy mass-observation i gallupovou metodou Cvičné průzkumy mass-observation i gallupovou metodou

4 Metoda Mass-Observation Kvalitativní výzkum Kvalitativní výzkum Tom Harrison 1937 Tom Harrison 1937 Metody kulturní antropologie pro analýzu současné společnosti Metody kulturní antropologie pro analýzu současné společnosti Cíl: zachycovat masové myšlení a chování, být deskriptivním vědním oborem Cíl: zachycovat masové myšlení a chování, být deskriptivním vědním oborem Vědeckou metodou je práce v terénu (sbírání materiálu, práce s lidmi) Vědeckou metodou je práce v terénu (sbírání materiálu, práce s lidmi) Kritika britské společenské vědy – vychází spíš ze svých teorií než znalosti reálného života Kritika britské společenské vědy – vychází spíš ze svých teorií než znalosti reálného života

5 Metoda Induktivní Induktivní Nedůvěra v teorii Nedůvěra v teorii Kombinace technik, aby vyvážila nedostatky jednotlivých Kombinace technik, aby vyvážila nedostatky jednotlivých Odmítá reprezentativní výběr Odmítá reprezentativní výběr Výzkum provádějí „pozorovatelé“ Výzkum provádějí „pozorovatelé“ Zápis pozorovaného do deníků, později se používá i dotazník Zápis pozorovaného do deníků, později se používá i dotazník

6 Techniky Formální přímý dotaz (jako vstupní) Formální přímý dotaz (jako vstupní) Neformální přímý dotaz Neformální přímý dotaz Nepřímý dotaz Nepřímý dotaz Odposlouchávání rozhovorů Odposlouchávání rozhovorů Pozorování Pozorování

7 Čs. ústav pro výzkum veřejného mínění Založen 1946 jako oddělení I. odboru Ministerstva informatiky Založen 1946 jako oddělení I. odboru Ministerstva informatiky 5 odborných + 2 techničtí pracovníci 5 odborných + 2 techničtí pracovníci Síť cca 300 tazatelů Síť cca 300 tazatelů Vedoucí dr. Bohuš Pospíšil Vedoucí dr. Bohuš Pospíšil Pracovník pro výzkum Čeněk Adamec Pracovník pro výzkum Čeněk Adamec

8 Aktivity Čs. ÚVVM Výzkumy pouze v českých zemích Výzkumy pouze v českých zemích Cca 1-2 výzkumy měsíčně Cca 1-2 výzkumy měsíčně Gallupovská metoda Gallupovská metoda Časopis Veřejné mínění (populárněvědecký) Časopis Veřejné mínění (populárněvědecký) Mezinárodní spolupráce (výzkumy, publikace, konference, stáže) Mezinárodní spolupráce (výzkumy, publikace, konference, stáže)

9 Předvolební výzkumy 1946 Dva výzkumy– počátek a polovina května Dva výzkumy– počátek a polovina května Patřily k nejpřesnějším volebním výzkumům té doby (odchylka 2. výzkumu max. 1%) Patřily k nejpřesnějším volebním výzkumům té doby (odchylka 2. výzkumu max. 1%) Výsledky publikovány až po volbách (z rozhodnutí ústavu) Výsledky publikovány až po volbách (z rozhodnutí ústavu) Zvýšení odborné prestiže ústavu a metodologie výzkumů u odborné i laické veřejnosti Zvýšení odborné prestiže ústavu a metodologie výzkumů u odborné i laické veřejnosti Pozitivní přijetí politickou elitou Pozitivní přijetí politickou elitou

10 časopis Veřejné mínění, únor 1947 Gottwald o výzkumu veřejného mínění „tento vědní obor ……..může být úspěšným nástrojem demokracie, neboť jí umožňuje orientovati se poměrně rychle a spravedlivě o mínění a stanovisku v nejrůznějších otázkách.“

11 Volební výzkumy 1948 Plánovány tři výzkumy Plánovány tři výzkumy Proveden pouze výzkum v lednu Proveden pouze výzkum v lednu Dotazníky policejně zabaveny Dotazníky policejně zabaveny Domněnky o ručním zpracování dotazníků pro potřeby KSČ, poklesu příznivců KSČ ve srovnání s volbami 1946 Domněnky o ručním zpracování dotazníků pro potřeby KSČ, poklesu příznivců KSČ ve srovnání s volbami 1946

12 Likvidace Čs. ÚVVM 1948 – 50 Únor 1948 – ústav odloučen od ministerstva Únor 1948 – ústav odloučen od ministerstva Zákaz publicity výsledků Zákaz publicity výsledků Zrušen časopis Veřejné mínění Zrušen časopis Veřejné mínění Omezen počet pracovníků Omezen počet pracovníků Výzkumy prováděny do jara 1950 Výzkumy prováděny do jara 1950 1950 - Ústav zrušen pro nepotřebnost 1950 - Ústav zrušen pro nepotřebnost

13 1965 – zájem stranických orgánů o výzkumy mínění Důvody odborné: 1. Rozvoj marxistické sociologie 2. Rozvoj empirického sociálního výzkumu 3. Vznik řady výzkumných rezortních pracovišť

14 Důvody ideologické 1. Výzkum veřejného mínění jako standardní nástroj pro demokracii a politickou elitu ve světě 2. Vizitka demokratičnosti socialistického zřízení 3. Záměr nebyl chápán jako pokračování činnosti zrušeného ústavu

15 Aktivity ÚV KSČ 1965 - předsednictvo ÚV KSČ schválilo záměr: a) založit ústav při ČSAV b) podřídit veškerou jeho činnost kontrole stranických orgánů c) 1966 – schválilo ředitelku J. Zapletalovou 1967 – zahájena činnost ústavu

16 Činnost ÚVVM Fakticky mnohem volnější než ÚV KSČ předpokládalo Fakticky mnohem volnější než ÚV KSČ předpokládalo Návrat Č. Adamce do oboru Návrat Č. Adamce do oboru 10, později více odborných pracovníků 10, později více odborných pracovníků Cca 600 tazatelů Cca 600 tazatelů Výzkumy v celé ČSR Výzkumy v celé ČSR Dotazníky v češtině, slovenštině, maďarštině Dotazníky v češtině, slovenštině, maďarštině Rozsah souboru dotázaných - cca 1500 Rozsah souboru dotázaných - cca 1500 Rychlé telegrafické výzkumy - cca 300 dot. Rychlé telegrafické výzkumy - cca 300 dot.

17 Činnost v době Pražského jara Výzkumy politického charakteru Výzkumy politického charakteru Mezinárodní výzkum – tužby a obavy Mezinárodní výzkum – tužby a obavy Rychlé telegrafické výzkumy: březen - srpen 1968 Rychlé telegrafické výzkumy: březen - srpen 1968 První výzkumy důvěry politikům První výzkumy důvěry politikům Výzkum „Postoj občanů k politice“, nebyl zpracován, dokumenty se nezachovaly Výzkum „Postoj občanů k politice“, nebyl zpracován, dokumenty se nezachovaly Ankety Pražanů: v době invaze 1968, nereprezentativní výběr, cca 300 dotázaných Ankety Pražanů: v době invaze 1968, nereprezentativní výběr, cca 300 dotázaných

18 Činnost ÚVVM do září 1969 Pokračování politických výzkumů Pokračování politických výzkumů Výzkumů zaměřených na závažné společenské otázky Výzkumů zaměřených na závažné společenské otázky Orientace na metodologickou činnost Orientace na metodologickou činnost Pokračování činnosti bez vnějších zábran Pokračování činnosti bez vnějších zábran Snižovala se otevřenost občanů při dotazování Snižovala se otevřenost občanů při dotazování Snižovala se možnost publikovat výsledky Snižovala se možnost publikovat výsledky

19 Činnost ÚVVM 1970-72 Politické kontroly a prověrky všech pracovišť ČSAV Politické kontroly a prověrky všech pracovišť ČSAV Nemožnost pokračovat v politických výzkumech Nemožnost pokračovat v politických výzkumech Výzkumy na zakázku pro instituce – šíře témat Výzkumy na zakázku pro instituce – šíře témat ÚVVM zrušen k 31. 8. 1972 ÚVVM zrušen k 31. 8. 1972 Nově založen jako součást statistického úřadu Nově založen jako součást statistického úřadu

20 Činnost do roku 1989 Pracoviště podřízeno kontrole stranických orgánů: Pracoviště podřízeno kontrole stranických orgánů: 1. výběr pracovníků 2. schvalování témat výzkumu 3. schvalování otázek v dotazníku 4. souhlas k veřejné publikaci výsledků

21 Tématické výzkumy pro státní instituce Tématické výzkumy pro státní instituce Týkaly se také médií Týkaly se také médií Zpracování obsáhlých závěrečných zpráv Zpracování obsáhlých závěrečných zpráv Cca 6-10 výzkumů ročně Cca 6-10 výzkumů ročně Korektní využívání metodologie výzkumů Korektní využívání metodologie výzkumů Stereotypizace odpovědí dotázaných Stereotypizace odpovědí dotázaných Zákaz publikování výsledků Zákaz publikování výsledků

22 Situace po listopadu 1989 Změna charakteru práce státního ÚVVM Změna charakteru práce státního ÚVVM Vznik českých soukromých agentur Vznik českých soukromých agentur Provázanost výzkumu mínění a výzkumu trhu Provázanost výzkumu mínění a výzkumu trhu Vznik poboček zahraničních agentur a mezinárodních řetězců Vznik poboček zahraničních agentur a mezinárodních řetězců Vznik sociálního trhu informaci – konkurenční prostředí Vznik sociálního trhu informaci – konkurenční prostředí Překonávání nedůvěry k metodologii u politické elity, odborné i laické veřejnosti Překonávání nedůvěry k metodologii u politické elity, odborné i laické veřejnosti

23 Nejznámější soukromé agentury STEM – založen 1990 FACTUM – založen 1991 GfK – založen 1991 Median – založen 1993 SC&C – založen 1992 Další české agentury pro výzkum trhu a veřejného mínění Pobočky zahraničních firem a mezinárodních řetězců


Stáhnout ppt "Výzkum veřejného mínění v České republice Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8."

Podobné prezentace


Reklamy Google