Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistika inovací v Českém statistickém úřadě Odpovědné a kontaktní osoby: Ředitelka odboru statistik rozvoje společnosti: Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistika inovací v Českém statistickém úřadě Odpovědné a kontaktní osoby: Ředitelka odboru statistik rozvoje společnosti: Ing."— Transkript prezentace:

1 Statistika inovací v Českém statistickém úřadě Odpovědné a kontaktní osoby: Ředitelka odboru statistik rozvoje společnosti: Ing. Jana Spilková, CSc. Vedoucí oddělení vědy, výzkumu a informační společnosti: Ing. Martin Mana Pracovníci odpovědní za statistiku inovací: RNDr. Jan Grosz Ing. Markéta Hukalová

2 Historie statistiky inovací v Evropě
Koordinace statistických šetření o inovacích probíhá prostřednictvím Evropské komise (Eurostatu), OECD a státy ERA (European Research Area) na základě Oslo manuálu Provádění statistiky inovací do roku 2004 bez právního zastřešení jen na základě koordinace činností a harmonizace představ mezi Eurostatem a členskými státy EU Eurostat vydává metodologická doporučení, harmonizovaný dotazník ke sběru dat o inovacích, doplňující základní metodologickou příručku tzv. Oslo manuál (vydaný společně Eurostatem a OECD) Pilotní statistické šetření o inovacích proběhlo v zemích EU v roce 1993 za referenční roky (CIS 1) Druhé statistické šetření o inovacích (CIS 2) proběhlo v zemích EU a EFTA za referenční období (kromě Portugalska a Norska, které sledovaly období let )

3 Historie statistiky inovací v Evropě
Třetí statistické šetření o inovacích (CIS 3) proběhlo v zemích EU a EFTA v roce 2001 a sledovaným obdobím bylo období let Zkušenosti z každého šetření vedly k řadě změn jak v metodologii tak harmonizovaném dotazníku, z toho důvodu nelze některá data srovnávat v čase Od roku 2004 je statistika inovací prováděna na základě nařízení Komise (ES) č.1450/2004 ze dne 13. srpna 2004, (dále jen „nařízení“), kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti inovací, které mimo jiné obsahuje: * základní povinné ukazatele o inovacích * členění ukazatelů dle OKEČ a velikostních skupin * frekvence šetření každé dva roky střídáním tzv. velkého CIS (počínaje rokem 2004) a CIS light (počínaje rokem 2006) * lhůty pro poskytnutí výsledků šetření Eurostatu aj.

4 Statistika inovací v České republice
První zkušenost se statistickým šetřením o inovacích proběhla v roce 2002 – uvedením šetření za období let s využitím dotazníku Eurostatu pro CIS (TI Dotazník o technických inovacích) Pojetí inovací vychází z definic inovace produktu a inovace procesu uvedených v Oslo manuálu. Jde výhradně o inovace technické, a to jak v průmyslu, tak ve službách. Základní výsledky šetření TI 2001 (za roky ) * celkem rozesláno 5800 dotazníků * celkem inovujících podniků 29% * celkem inovujících podniků v průmyslu 30% * celkem inovujících podniků ve službách 26%

5 Inovace v České republice v letech 2002-2003
Druhé statistické šetření o inovacích proběhlo v roce 2004, opět na bázi harmonizovaného dotazníku a metodologie Eurostatu pro CIS 3. Sledovaným obdobím byly roky Dotazník TI 2003 byl rozeslán vybraným zpravodajským jednotkám podnikatelského sektoru ve vybraných OKEČ (Odvětví ekonomických činností) průmyslu a služeb Základní výsledky šetření TI 2003 (za roky ): * celkem rozesláno 4678 dotazníků * celkem inovujících podniků 26% * celkem inovujících podniků v průmyslu 28,4% * celkem inovujících podniků ve službách 22,8%

6 Inovační aktivita podnikatelských subjektů v ČR podle velikosti v roce 2003

7 Inovace ve zpracovatelském průmyslu ČR v roce 2003

8 Inovace ve službách ČR v roce 2003

9 Struktura nákladů na inovace ČR v roce 2003

10 Srovnání inovační aktivity podniků ČR s dalšími státy Evropy

11 Intenzita inovace v ČR a ve vybraných státech EU

12 Nové statistické šetření o inovacích v roce 2006 (TI 2005)
metodologie a dotazník vychází z harmonizovaných pokynů Eurostatu pro statistické šetření CIS 4 v EU za referenční období změny v pojetí inovací v důsledku revize Oslo manuálu, inovace tak v tomto šetření TI 2005 zahrnují: Inovace produktů Inovace procesů Inovace organizační a marketingové – nově rozeslání dotazníků a sběr dotazníků od podniků v lednu 2006 (termín ) zpracování výsledků šetření musí být ukončeno do , plánovaná publikace vyjde na podzim roku 2006

13 Budoucnost statistiky inovací v ČR
střídání dvou typů statistických šetření o inovacích velkého CIS a CIS light velké CIS (Community Innovation Survey) každé 4 roky CIS – light s omezeným počtem ukazatelů rovněž každé 4 roky frekvence aktualizace vybraných ukazatelů tedy dvouletá oba typy šetření budou realizovány na bázi harmonizovaných pokynů Eurostatu pro všechny členské státy EU, závazné dle Nařízení Komise č. 1450/2004, a s využitím konsolidovaného dotazníku Eurostatu první uvedení šetření o inovacích na bázi CIS- light bude provedeno v roce 2007 za referenční rok 2006

14 DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST !
KONEC PREZENTACE DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST !


Stáhnout ppt "Statistika inovací v Českém statistickém úřadě Odpovědné a kontaktní osoby: Ředitelka odboru statistik rozvoje společnosti: Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google