Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociometrie = zjišťování sociálně - emocionálních vztahů mezi členy skupiny(sympatie,antipatie) SOCIOMETRIE = zjišťování sociálně - emocionálních vztahů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociometrie = zjišťování sociálně - emocionálních vztahů mezi členy skupiny(sympatie,antipatie) SOCIOMETRIE = zjišťování sociálně - emocionálních vztahů."— Transkript prezentace:

1 Sociometrie = zjišťování sociálně - emocionálních vztahů mezi členy skupiny(sympatie,antipatie) SOCIOMETRIE = zjišťování sociálně - emocionálních vztahů mezi členy skupiny(sympatie,antipatie) ZAKLADATEL- Jacob Levy Moreno Socio = společenskýmetrie =měření

2 STEM- středisko empirických výzkumů zabývá se aplikovaným sociologickým výzkumem, zaměřuje se na studium životních podmínek, hodnot, postojů a názorů obyvatelstva specializuje se na rozbory sociálních problémů, na výzkum komunikace a politickou analýzu založen – 1990 TYPICKÉ OKRUHY ZKOUMÁNÍ : Politický výzkum ( Výzkum volebních preferencí,popularita politiků, hodnocení ekologických problémů.. ) Výzkum sociálních problémů (Nezaměstnanost a trh práce, otázky rodiny, etnické a rasové vztahy, školství.. ) Ekonomický výzkum ( Ekonomická očekávání obyvatel, materiální situace rodin, chudoba a bohatství.. ) Výzkum regionálních a komunálních problémů ( Společenská atmosféra v regionu, městě, malé obci..)

3 "Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?" (údaje za září 2009; otevřená otázka - bez použití karet s názvy stran) Ukázka grafu stranických preferencí agentury STEM

4 CVVM – Centrum pro výzkum veřejného mínění je to výzkumné oddělení Sociologického ústavu AV ČR historie sahá do roku 1946, ale současné centrum vzniklo v roce 2001 hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost provádí také další speciální výzkumy pro Sociologický ústav AV ČR podílí se na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum veřejného mínění je tvořeno 11 stálými zaměstnanci a cca 700 tazatelů

5 SC&C založena – 1991 společnost je členem : ESOMAR, České marketingové společnosti, České statistické společnosti, Hospodářské komory ČR Mise společnosti :,,Našim posláním je poskytovat našim klientům vysoce kvalitní na míru šité služby, jejichž výsledky jsou významným podkladem při operativním a strategickém rozhodování.‘‘ SC&C nabízí : Marketingový výzkum Sociologický výzkum Výzkum veřejného mínění

6 INTELLIGENCE FOR COMPETENT MANAGEMENT přední dodavatel služeb v oblasti marketingového výzkumu a poradenství zabývá se zejména o oblasti maloobchodu a distribuce,nákupních zvyklostí a rozvoje nemovitostí založena – 1991 v roce 2000 se stala součástí skupiny GfK, čtvrté největší výzkumné skupiny na světě

7 FACTUM INVENIO založeno – 1991 Firemní poslání : přinášet spolehlivé a hodnověrné marketingové informace NABÍDKA SLUŽEB : Řízení vztahů se zákazníky Mapování trhu a segmentace Veřejné mínění Vývoj a optimalizace výrobků a služeb Cenová strategie

8 Dotazovací techniky 1. Omnibusové šetření : Omnibus je pravidelný vícetématický výzkum. Provádí se formou osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku obyvatel. Typy otázek : PILOTÁŽ - Před každým výzkumem proběhne pilotáž na 50 respondentech( dotazovaný), kterou se zjišťuje srozumitelnost a jednoznačnost položené otázky. FILTR - Umožňuje logickou stavbu dotazníku, aby respondenti, kteří odpoví na danou otázku záporně, nebyli zařazeni do dotazování na rozvíjející se otázku daného tématu. UZAVŘENÁ OTÁZKA - Je to nejjednodušší a nejlevnější typ dotazování. Na otázku je připravena škála odpovědí a respondent může odpovědět pouze jednou odpovědí. OTEVŘENÁ OTÁZKA - Odpověď na tento typ otázky není předepsána, respondent odpovědí vyjadřuje své mínění či názor a tazatel doslovně zaznamenává odpověď Příklad otázky typu filtr: Plánujete příští dovolenou v zahraničí? Škála odpovědí: * ano * ne * nevím Příklady uzavřené otázky: Kde máte počítač? Škála odpovědí: * doma * v zaměstnání * doma i v zaměstnání * nikde

9 1.Kvantitativní výzkum : hledá odpovědi na otázky typu: Co? Kolik? Jak často? Zkoumá přístup, postoje a názory zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo službám. Je prováděn na větším počtu respondentů. 2. Kvalitativní výzkum : hledá odpovědi na otázky: Proč? Jak? Zjišťuje důvody a příčiny chování lidí. Klade důraz na podrobné prozkoumání názorů vybraných představitelů cílové skupiny a na zkoumaný problém, nebo jev.


Stáhnout ppt "Sociometrie = zjišťování sociálně - emocionálních vztahů mezi členy skupiny(sympatie,antipatie) SOCIOMETRIE = zjišťování sociálně - emocionálních vztahů."

Podobné prezentace


Reklamy Google