Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

semestrální práce z předmětu mab

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "semestrální práce z předmětu mab"— Transkript prezentace:

1 semestrální práce z předmětu mab
Analýza chování rozhlasových posluchačů a jejich segmentace z hlediska doby poslechu rádia a volnočasového chování Petra Flajtingrová

2 zadání práce zpracována jako část diplomové práce s názvem Analýza chování rozhlasových posluchačů a jejich segmentace zadání (celé diplomové práce) bylo navrženo společností STEM/MARK v práci jsou zpracována data, která byla zjištěna v rámci Radio projektu analýzy: segmentace posluchačů do skupin z hlediska doby poslechu rádia a volnočasového chování vazby mezi poslechem a činností v danou denní dobu

3 o radioprojektu oficiální národní mediální výzkum poslechovosti rozhlasových stanic zařazeny všechny české lokální, regionální a celoplošné stanice sleduje populaci ve věku 12 – 79 let cíl: přiblížit hlavní trendy rozhlasového trhu, které jsou velmi důležité pro rozhodování zadavatelů reklamy zadavatelé: Sdružení komunikačních a mediálních organizací České republiky (SKMO) a Sdružení reklamních agentur (ARA’s) realizátoři: agentury STEM/MARK a Median zaměřuje se především na její mediální chování, ale také na chování spotřební a na životní styl

4 popis vstupních dat data zjištěná za 1. a 2. kvartál roku 2009
respondentů 1 694 proměnných – v práci je dělíme na proměnné popisující respondenta a proměnné zabývající se poslechovostí rádií interval spolehlivosti (výsledků): CI = , kde n – počet úspěšných pokusů N – rozsah vzorku K – velikost populace s – Interval spolehlivosti CI pokrývá skutečnou hodnotu měřeného údaje (hodnota zaznamenána při dotazování celé populace) s pravděpodobností 95%.

5 analýza posluchačů – cíle a použité nástroje
respondenty rozdělíme do skupin podle toho, co během dne dělají a zda přitom poslouchají rádio; tyto skupiny pak detailně popíšeme jen pro představu můžeme definovat např. skupinu posluchačů, kteří se během dne při poslechu rádia starají o domácnost a děti, přičemž významnou část této skupiny tvoří ženy od 28 do 35 let k segmentaci posluchačů použijeme nástroje dvoukrokové metody shlukové analýzy

6 analýza posluchačů – snímek činností během dne

7 analýza posluchačů – dendrogram a výsledné skupiny

8 analýza posluchačů – tabulka s pomocnými proměnnými

9 analýza posluchačů – vztah mezi poslechem a jednotlivými činnostmi
zkoumá kombinaci jednotlivých denních činností a poslechu rádia 1. graf – znázorňuje počet respondentů, pro které byly činnosti podrobněji zjišťovány a kteří danou činnost přes den provádí 2. graf - dva procentuální vývoje: podíl respondentů provádějící danou činnost souběžně s poslechem ku počtu všech respondentů provádějící ve stejném čase danou činnost (bez ohledu na souběžný poslech rádia) vývoj podílu respondentů provozující danou činnost (bez ohledu na poslech) ku všem respondentům (všem, kteří odpovídali na dotazník, tedy ) Každý sloupec pro 15 minutové intervaly je rozdělen na dvě části: modrá pro ty respondenty, co při činnosti rádio neposlouchají, zelená pro ty, kteří souběžně rádio poslouchají.

10 analýza posluchačů – vztah mezi poslechem a jednotlivými činnostmi Hygiena / péče o vzhled / oblékání

11 analýza posluchačů – vztah mezi poslechem a jednotlivými činnostmi cestování autem

12 analýza posluchačů – vztah mezi poslechem a jednotlivými činnostmi zaměstnání (mimo domov)

13 analýza posluchačů – Srovnání činností prováděných při poslechu rádia

14 shrnutí provedení segmentace posluchačů do 7 shluků:
1. zaměstnaní (mimo domov) s obvyklou pracovní dobou – poslouchají v práci rádio 2. studující (mimo domov i doma) + zaměstnaní doma, 3. zábava a koníčky + dopolední spáči 4. zaměstnaní (mimo domov) s pracovní dobou v pozdějších a nočních hodinách – v práci rádio poslouchají a ráno spí 5. zaměstnaní (mimo domov) – v práci rádio neposlouchají 6. v domácnosti/péče o děti, volný čas – souběžně poslouchají rádio 7. v domácnosti/péče o děti – souběžně rádio neposlouchají grafické znázornění vývoje poslechovosti pro každou činnost zvlášť a objasnění vývoje poslechovosti, resp. neposlechovosti během dne, jakož i vývoje jejich vzájemného poměru

15 děkuji vám za pozornost!


Stáhnout ppt "semestrální práce z předmětu mab"

Podobné prezentace


Reklamy Google