Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 © Mediaresearch, a.s., 2008 NetMonitor a AdMonitoring Výsledky za říjen 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 © Mediaresearch, a.s., 2008 NetMonitor a AdMonitoring Výsledky za říjen 2008."— Transkript prezentace:

1 1 © Mediaresearch, a.s., 2008 NetMonitor a AdMonitoring Výsledky za říjen 2008

2 2 © Mediaresearch, a.s., 2008 1Výsledky NetMonitoru 2Výsledky AdMonitoringu 3Kontinuální výzkum (SEKV)

3 3 © Mediaresearch, a.s., 2008 1. Výsledky NetMonitoru říjen 2008

4 4 © Mediaresearch, a.s., 2008 TOP 10 SERVERŮ PODLE MĚSÍČNÍCH ABSOLUTNÍCH POČTŮ RU Z ČR Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, říjen 2008

5 5 © Mediaresearch, a.s., 2008 VÝVOJ POČTU RU Z ČR NA JEDNOTLIVÝCH SERVERECH leden 07 – říjen 08

6 6 © Mediaresearch, a.s., 2008 TOP 10 SERVERŮ PODLE MĚSÍČNÍCH POČTŮ ZOBRAZENÍ Z ČR Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, říjen 2008

7 7 © Mediaresearch, a.s., 2008 VÝVOJ POČTU ZOBRAZENÍ Z ČR NA JEDNOTLIVÝCH SERVERECH leden 07 – říjen 08

8 8 © Mediaresearch, a.s., 2008 TOP 10 SERVERŮ PODLE RU Z ČR V PRŮMĚRNÉM DNI Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, říjen 2008

9 9 © Mediaresearch, a.s., 2008 POČTY RU Z ČR PRO NETMONITOR ZA MĚSÍC, PRŮMĚRNÝ TÝDEN A PRŮMĚRNÝ DEN Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, říjen 2008

10 10 © Mediaresearch, a.s., 2008 VÝVOJ DENNÍ NÁVŠTĚVNOSTI PODLE RU Z ČR Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, říjen 2008

11 11 © Mediaresearch, a.s., 2008 KATEGORIZACE MÉDIÍ (RU Z ČR) Ekonomika, finance, právo Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, říjen 2008

12 12 © Mediaresearch, a.s., 2008 KATEGORIZACE MÉDIÍ (RU Z ČR) Obchod, prodej, inzerce Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, říjen 2008

13 13 © Mediaresearch, a.s., 2008 2. Výsledky Admonitoringu říjen 2008

14 14 © Mediaresearch, a.s., 2008 VÝDAJE DO INTERNETOVÉ REKLAMY PO MĚSÍCÍCH ZA OBDOBÍ PROJEKTU ADMONITORING Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch

15 15 © Mediaresearch, a.s., 2008 SKUPINY MÉDIÍ PODLE CELKOVÝCH REKLAMNÍCH VÝKONŮ V ŘÍJNU 2008 Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, říjen 2008 Miliony

16 16 © Mediaresearch, a.s., 2008 TOP 10 ZADAVATELŮ V ŘÍJNU 2008 Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, říjen 2008 Miliony

17 17 © Mediaresearch, a.s., 2008 TOP 10 PRODUKTOVÝCH KATEGORIÍ V ŘÍJNU 2008 Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, říjen 2008 Miliony

18 18 © Mediaresearch, a.s., 2008 3. Vybrané výsledky Kontinuálního výzkumu (SEKV)

19 19 © Mediaresearch, a.s., 2008 Zadání projektu  Zadavatel: Sdružení pro Internetovou reklamu (SPIR) v rámci výzkumu sociodemografie návštěvníků Internetu a návštěvnosti Internetu v České republice (NETMONITOR).  Realizátor NetMonitoru: společnost Mediaresearch (spolu s GEMIUS, S. A.). Hlavní cíle projektu  Popsat strukturu a chování Internetových uživatelů na Internetu.  Poskytnout data pro kontrolu reprezentativity panelu Internetových jednotlivců.  Vytvořit datovou základnu pro novou metodiku konstrukce a správy panelu. Obsah projektu:  Znalosti práce s počítačem  Přístup na internet, fekvence přístupu, nejčastějí místa přístupu…  Vlastnosti počítače (operační systém)…  Čas věnovaný internetu  Pravidelné činnosti na internetu

20 20 © Mediaresearch, a.s., 2008 Vzorek respondentů Metoda projektu  Kvantitativní výzkum metodou osobního dotazování se standardizovaným dotazníkem. 5 mil. Internetová populace 10+ v ČR 6 536 Reprezentována jednotlivci 10+ s přístupem na Internet alespoň 1 měsíčně Z 1.9 mil. internetových domácností v ČR 2 554 Domácností - Reprezentativní vzorek METODIKA A PARAMETRY PROJEKTU Vybrané výsledky KV v ČR 2008

21 21 © Mediaresearch, a.s., 2008 UKÁZKA VÝSTUPŮ 1 - ZNALOSTI PRÁCE S POČÍTAČEM

22 22 © Mediaresearch, a.s., 2008  Internetově zaměření uživatelé (24 %) – PC využívají převážně k emailování a vyhledávání informací na www, velmi zřídka k jiným účelům než návštěva Internetu.  Uživatelé se základními počítačovými znalostmi (33 %) - kromě využívání PC k přístupu na Internet dovedou vytvářet a ukládat soubory, pracují s textem a ve velké míře také s tabulkami.  Mediální uživatelé počítače (17 %) – využívají počítač k přístupu na Internet, práci s textem, obrázky, videem a hudbou.  Pokročilejší uživatelé (17 %) - kromě znalostí využívaných předchozími skupinami vytváří prezentace, mění sami hardware a software a mají pod kontrolou chod PC.  Profesionální uživatelé počítače (8 %) - využívají pokročilejších znalostí na počítači a často se starají o počítače jiným lidem. UKÁZKA VÝSTUPŮ 2 -ZNALOSTI PRÁCE S POČÍTAČEM SHLUKOVÁ ANALÝZA POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ

23 23 © Mediaresearch, a.s., 2008 UKÁZKA VÝSTUPŮ 3 - VLASTNOSTI POČÍTAČE

24 24 © Mediaresearch, a.s., 2008 ZÁVĚR  Získání širokého přehledu o struktuře Internetových domácností a uživatelů Internetu starších 10 let.  Kromě popisu chování Internetových uživatelů na Internetu získání kvalitního datového zdroje pro analýzu faktorů ovlivňujících návštěvnost Internetu.  Data budou využita pro kontrolu reprezentativity panelu Internetových jednotlivců.  V dalších fázích kontinuálního výzkumu bude možné sledovat vývoj chování Internetových uživatelů v čase a také provádět srovnání mezi jednotlivými vlnami. Vybrané výsledky kontinuálního výzkumu 2008 Výzkum návštěvnosti Internetu v ČR

25 25 © Mediaresearch, a.s., 2008


Stáhnout ppt "1 © Mediaresearch, a.s., 2008 NetMonitor a AdMonitoring Výsledky za říjen 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google