Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským Sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Představení výzkumného projektu CZ.04.3.07/2.2.02.1/0203 POSTAVENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Tento projekt je spolufinancován Evropským Sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Představení výzkumného projektu CZ.04.3.07/2.2.02.1/0203 POSTAVENÍ."— Transkript prezentace:

1 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským Sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Představení výzkumného projektu CZ.04.3.07/2.2.02.1/0203 POSTAVENÍ ŽEN VE VĚDĚ A VÝZKUMU V PRAZE Řešitel: STEM – Středisko empirických výzkumů

2 2 Projekt „Postavení žen ve vědě a výzkumu v Praze“ Výzkumný projekt (trval od 1.9.2005 do 31.8.2006) Výzkumný záměr se soustředil na následující okruhy témat:  Názory na zaměstnanost a uplatnění žen ve VaV  Názory na situaci žen v oblasti VaV  Příležitosti pro odborný a kariérní růst žen ve VaV  Sladění rodinného a profesního života žen působících v oblasti VaV Skládal se ze 4 hlavních částí (viz. dále) Názory a zkušenosti jsme čerpali jak od samotných vědeckých pracovnic, tak od jejich nadřízených pracovníků. Ve výzkumu jsme se obrátili i na pražskou veřejnost.

3 3 Záměr a cíle projektu Popularizovat problematiku postavení žen ve společenském a profesním životě Přispět aktuálními poznatky o jejich situaci k překlenutí chybějících informací o postavení a uplatnění žen ve vědě Detailněji postihnout okolnosti, které ovlivňují profesní pozici žen v jejich zaměstnání

4 4 Plánované a realizované klíčové aktivity Výzkumný projekt byl rozvržen do 4 relativně samostatných a přitom obsahově provázaných fází MONITOR SONDA ANALÝZA PUBLICITA – distribuce dosažených poznatků, závěrů k veřejnosti výzkumné fáze

5 5 1. fáze (MONITOR) Typ výzkumu: Kvantitativní reprezentativní šetření Cílová skupina: Obyvatelé Prahy starší 18 let Metoda výběru: Kvótní výběr podle pohlaví, věku a vzdělání Technika dotazování: Standardizované (face-to-face) rozhovory Termín výzkumu: Říjen 2005 – Únor 2006 Výsledný soubor: 1007 respondentů

6 6 2. fáze (SONDA) Typ výzkumu: Kvantitativní šetření Cílová skupina: a) Ženy působící na odborných pozicích ve vědě a výzkumu b) Vedoucí pracovníci pražských vědeckých a výzkumných ústavů Metoda výběru: Stratifikovaný výběr Technika dotazování: Standardizované (face-to-face) rozhovory Termín výzkumu: Prosinec 2005 – Leden 2006 Výsledný soubor: 344 respondentů (z toho 312 žen a 32 vedoucích pracovníků)

7 7 3. fáze (ANALÝZA) Typ výzkumu: Kvalitativní šetření Cílová skupina: a) Vybrané ženy působící na odborných pozicích ve vědě a výzkumu b) Vybraní vedoucí pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů Metoda výběru: Náhodný výběr z výzkumné akce SONDA Technika dotazování: Individuální hloubkové rozhovory Termín výzkumu: Únor 2006 Výsledný soubor: 30 respondentů (z toho 20 žen a 10 vedoucích pracovníků)

8 8 4. fáze (PUBLICITA) Komplexní analýza předchozích výzkumných částí Sestavení, vydání a distribuce informační brožury (Březen, Duben 2006) Uspořádání tiskové konference pro novináře (30.5.2006) Uspořádání odborného semináře pro odbornou veřejnost (22.6.2006) Sestavení, vydání a distribuce sborníku příspěvků z odborného semináře (Červenec, Srpen 2006) Prezentace projektu na internetových stránkách

9 9 Naplňování monitorovacích ukazatelů Cílové skupiny jsou v našem projektu pojímány především jako partneři v dialogu. Výstupy: 1.05.00.A Počet podpořených osob – klientů služeb  Plánovaná hodnota: 1380 osob  Hodnota výstupů zahrnuje osoby, které byly respondenty našich dílčích výzkumných fází Výsledky: 2.41.00.A Podíl úspěšných absolventů kurzů – klientů služeb  Plánovaná hodnota: 30 %  Hodnota výsledků zahrnuje podíl osob, které byly určitým způsobem o projektu informovány

10 10 Spolupráce s partnery Na tomto projektu nespolupracujeme s žádnými partnery

11 11 Silné a slabé stránky projektu Silné stránky:  Projekt přinesl aktuální informace o postavení žen ve vědě a výzkumu (resp. společenském a profesním životě) – z pohledu samotných vědkyň, vedoucích pracovníků ve vědě a výzkumu i z pohledu české společnosti  Díky vhodně nasměrované publicitě lze očekávat zvýšení veřejné debaty na téma žen ve vědě, zvýšení zájmu o ženy a o problematiku genderu obecně  Výstupy našeho projektu mohou sloužit zároveň jako materiál pro tvorbu rozvojových programů, návrhů vládních priorit Slabé stránky:  Zjistili jsme aktuální situaci a informovali o ní. Na faktické dopady vedoucí ke zlepšení této situace již nemůžeme mít vliv

12 12 Problémy při realizaci projektu Poměrně náročná administrativa spojená s projektem  Plánování nákladů projektu (v konkrétních rozpočtových kapitolách) dlouho dopředu vs. reálné naplňování položek rozpočtu  Monitorovací zprávy – náročné zejména na počátku Při samotném výzkumu jsme se setkávali s neochotou ze strany vědeckých ústavů – bylo poměrně náročné oslovit takové množství respondentů

13 13 Přeji mnoho úspěchů a děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Tento projekt je spolufinancován Evropským Sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Představení výzkumného projektu CZ.04.3.07/2.2.02.1/0203 POSTAVENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google