Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Bezpečnostní a obranná politika státu Česká společnost a její vztah k zajišťování bezpečnosti a ozbrojeným silám

2 Cíl přednášky Přiblížit genezi vnímání bezpečnostní problematiky a zdrojů ohrožení českou společností Prezentovat výsledky výzkumů veřejného mínění v ČR týkající se otázek bezpečnosti, obrany, ozbrojených sil

3 Obsah přednášky Percepce hrozeb v české společnosti a vnímání ozbrojených sil (prezentace výzkumů veřejného mínění o bezpečnosti, obraně a armádě) Shrnutí

4 Percepce hrozeb v české společnosti Problém kontinuity a dostupnosti empirických dat Bezpečnostní problematika je z hlediska laické veřejnosti na okraji spektra celospolečenských problémů Bezpečnost je veřejností spojována především se zachováním osobních výhod a sociálního statutu

5 90. léta - charakter a původ hrozeb Reflexe snížení rizika vojenské konfrontace Nárůst důležitosti nevojenských hrozeb: jaderné elektrárny ekologické katastrofy migrace mezinárodní organizovaný zločin atd. Geografické oblasti a státy vnímané českou veřejností jako zdroje ohrožení (I. polovina 90. let): SSSR, Jugoslávie, Německo

6 Časová řada vnímání celospolečenských problémů jako velmi naléhavých (%) REZKOVÁ, Miluše. Reflexe ekonomické transformace a kompetence vlády. In TUČEK, Milan, et al. Odraz společenských změn ve veřejném mínění 1990-1998 : (Analýza dat IVVM). 1. vyd. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. ISBN 80-85950-63-4. s- 48

7 Růst znepokojení veřejnosti II. polovina 90. let: konec dominance tématu transformace a „normalizace“ spektra společenských problémů Růst znepokojení veřejnosti v souvislosti s událostmi v bezpečnostním prostředí České republiky „Standardizace“ vnímání charakteru a původu ohrožení Rostoucí podpora vstupu do NATO jako garanta bezpečnosti

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Armáda a veřejnost 2013 Výzkum proběhl ve spolupráci Odboru komunikace a propagace Ministerstva obrany ČR, Univerzity obrany a agentury FOCUS – centrum pro sociální a marketingovou analýzu Sběr dat: 11/2013, finalizace výzkumu: 12/2013 Terénní šetření proběhlo v termínu od 12. do 20. listopadu 2013. Celkem bylo dotázáno 1061 respondentů Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru, což zaručuje reprezentativnost dat z hlediska rozložení pohlaví, věku, vzdělání respondenta a velikosti sídla bydliště a kraje Primárním cílem výzkumu, který proběhl v listopadu roku 2013, byl popis a analýza postojů populace ČR k armádě, obraně a bezpečnosti země

17 Zaměření výzkumu VÝZNAM ARMÁDY V OČÍCH VEŘEJNOSTI IDENTIFIKACE DŮVĚRY, PRESTIŽE A IMAGE AČR PŘÍSTUP OBYVATEL K INFORMACÍM O ARMÁDĚ, MÉDIA HODNOCENÍ KORUPCE V AČR NÁZORY NA SNIŽOVÁNÍ ROZPOČTU AČR NÁZORY NA BEZPEČNOST A OBRANU ČR HODNOCENÍ MOŽNOSTI OHROŽENÍ ČR HODNOCENÍ PROBLÉMŮ V ARMÁDĚ NÁZORY A POSTOJE K MISÍM AČR HODNOCENÍ ÚROVNĚ A SCHOPNOSTÍ ARMÁDY NÁZORY A POSTOJE K ČLENSTVÍ ČR V NATO NÁZORY NA ZAPOJENÍ AKTIVNÍCH ZÁLOH DO OBRANY STÁTU

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Shrnutí V posledních dekádách došlo k výrazné proměně a rozšíření chápání bezpečnosti, která dnes není spojována pouze s vojenskou obranou, ale zahrnuje i řadu civilních oblastí. Bezpečnost rovněž není vztahována pouze na stát, ale i na jedince – občana Označení nějakého jevu za hrozbu a přijetí této interpretace vysvětluje proces sekuritizace. Bezpečnostní hrozbou se dané téma stává tehdy, když lze přesvědčivě (nikoliv nutně pravdivě a objektivně) argumentovat, že je významnější než jiná témata a měla by mu být přiznána priorita V rámci české společnosti je z hlediska priorit občanů věnována otázkám obrany a bezpečnosti jen malá pozornost. Občané sice pozitivně hodnotí členství v NATO a mají rostoucí důvěru v AČR, nicméně jsou skeptičtí k možnostem obrany ČR, málo ochotni se na ní podílet, zaujímají spíše odmítavé stanovisko k misím AČR, povolání vojáka zaznamenává pomalý nárůst společenského uznání

61 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Bezpečnostní a obranná politika státu Česká společnost a její vztah k zajišťování bezpečnosti a ozbrojeným silám


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google