Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Bezpečnostní a obranná politika státu Bezpečnost a obrana jako funkce a atributy státu

2 Cíle přednášky Vysvětlit roli státu při koncipování racionální bezpečnostní a obranné politiky nastínit základní charakteristiky státu ve funkci poskytovatele bezpečnosti

3 Stát a zajištění obrany a bezpečnosti Úkolem státu je ochrana individuálních práv a svobod jednotlivce (občana), chrání je pomocí práva, které je platné, vymahatelné a vynutitelné pro všechny Aby mohl stát plnit své základní funkce musí zajistit své vlastní přežití V mezinárodním prostředí neexistuje arbitr, který by garantoval nenásilné řešení sporů prostřednictvím práva a soudů. Neexistuje ani právo, které by bylo platné a vynutitelné pro všechny stejnou měrou, bez ohledu na jejich aktuální moc Stát proto musí zajistit vlastní bezpečnost i pro extrémní případy mocenskými prostředky – buduje armádu Hlavním úkolem armády je zajistit přežití státu Každá armáda je ze své podstaty nástrojem určeným pro uplatňování státní moci

4 Stát a zajištění obrany a bezpečnosti Otázka do jaké míry má stát věnovat své úsilí k vytváření nástrojů schopných zajistit obranu a bezpečnost ? Každá stát má jiné ekonomické a politické limity a rozdílná je i úroveň hrozeb a rizik- jednotlivé státy tedy logicky věnují této problematice výrazně odlišnou pozornost ( např. Izrael vs. Lichtenštejnsko)

5 Stát a zajištění obrany a bezpečnosti Rozdílné východiska lze nalézt i v ideových konceptech, jak obranu a bezpečnost státu zajistit: Militaristický přístup Občanský přístup Profesionální přístup Jiné, viz např. „Obrana občanstva před násilím je službou, jíž by bylo možno platiti jako každou jinou; zůstavena soukromé iniciativě, nebyla by – následkem svobodné soutěže – příliš drahou; v rukou státu je však nesmírně nákladná, jakmile tento se jí jen jistou měrou zabývá“ B.Tucker (americký anarchoindividualista 19.stol.)

6 Zdroje státu potřebné k zajištění obrany a bezpečnosti Demografické faktory Reálná schopnost vlády využít materiální potenciál státu v zahraniční politice, jak dokáže uvést do souladu potenciál a cíle politiky a jak dokáže zajistit podporu domácí a zahraniční veřejnosti své zahraniční politice Úroveň diplomacie (kvalita kádrů a schopnost vymezit národní zájmy a prosazovat je v praktické politice) Úroveň vojenských kádrů Národní/občanská morálka, která je výrazem stupně odhodlání veřejnosti podporovat národní zájmy

7 Funkce státu v oblasti bezpečnosti a obrany Budovat, udržovat, event. rozvíjet vojenskou sílu státu, tj. kvalitu a kvantitu ozbrojených sil Zájmem státu je vybudování takového vojenského potenciálu, který by byl dostačující ke schopnosti obhájit a prosadit své národní zájmy, avšak zároveň takového, který by příliš nezatěžoval nebo nepodvazoval ostatní sféry života státu (především sféru ekonomickou – viz SSSR, Severní Korea aj.)

8 Atributy státu Stát je politická jednotka určená územím (hranicemi), obyvatelstvem a suverénní vládou. Teritorium Rozloha (velké území nemusí být vždy výhodou) Poloha (přímořský / vnitrozemský stát) Tvar, hranice Přírodní zdroje Mezinárodní uznání nutné pro efektivní zahraniční politiku (směrem dovnitř není zásadní, viz např. Kosovo,Abcházie, Jižní Osetie, Severokyperská republika) podstatné je uznání významnými státy (velmocemi)

9 Atributy státu Obyvatelstvo Kvantita (podstatná je úměrnost k rozloze území) Kvalita: demografická struktura (podíl osob v produktivním věku, event. podíl bojeschopného obyvatelstva a vycvičených záloh) vzdělání (kvalifikace pro výrobu s vysokou přidanou hodnotou) homogenita (jazyková, kulturní, etnická, náboženská)

10 Atributy státu Státní moc Efektivita (schopnost vybírat daně, prosazovat vládní politiku na celém území) centralizace / decentralizace Mobilita a efektivita policejních a bezpečnostních sil míra korupce Politický systém (demokratický / nedemokratický)

11 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Bezpečnostní a obranná politika státu Bezpečnost a obrana jako funkce a atributy státu


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google