Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantové schéma Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů Seminář pro auditory Část obsahová Praha, 15. března 2006 Ing. Jarmila Modrá Národní vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantové schéma Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů Seminář pro auditory Část obsahová Praha, 15. března 2006 Ing. Jarmila Modrá Národní vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Grantové schéma Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů Seminář pro auditory Část obsahová Praha, 15. března 2006 Ing. Jarmila Modrá modra@nvf.cz Národní vzdělávací fond

2 Phare 2003 RLZ Cíl – příprava na implementaci operačního programu rozvoje lidských zdrojů a zlepšení fungování trhu práce Phare 2003 RLZ – vybrána 2 opatření z OP RLZ schváleného českou vládou v roce 2003: Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti Opatření 2.1 Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením

3 Cílové regiony - Regiony Cíle 1 3 1

4 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb Operační program Rozvoj lidských zdrojů

5 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti Rozvoj politik zaměstnanosti, vzdělávání a RLZ s důrazem na zvýšení zaměstnanosti specifických skupin obyvatelstva, na rozvoj efektivních mechanismů implementace pro podporu programů RLZ, které jsou po vstupu do EU spolufinancovány z ESF Všechny regiony ČR oprávněné pro Cíl 1 (kromě Prahy) Horizontální témata: procházejí napříč všemi politikami a opatřeními OP RLZ – brána v potaz při hodnocení projektů - rovné příležitosti - udržitelný rozvoj - informační společnost - podpora místních iniciativ

6 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti Celková částka: 11,9 mil. EUR 74,07% z Phare a 25,93% ze zdrojů státního rozpočtu ČR Výše grantů: min. 66.700,- EUR max. 133.500,- EUR Podíl grantu min. 30% - max. 100%, spolufinancování příjemce až do výše 70% celkových nákladů projektu

7 2.1 Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením Podpora rozvoje proaktivních opatření proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, zajištění reintegrace zdravotně postižených, bezdomovců, osamělých rodičů, příslušníků minorit, osob předčasně opouštějících školu a dalších ohrožených skupin na trhu práce, dále vzdělávání a poradenství zaměstnanců v organizacích, které poskytují sociální služby a ostatních institucí, zabývajících se různými formami sociálního začleňování Všechny regiony ČR oprávněné pro Cíl 1 (kromě Prahy) Horizontální témata: procházejí napříč všemi politikami a opatřeními OP RLZ – jsou brána v potaz při hodnocení projektů rovné příležitosti udržitelný rozvoj informační společnost podpora místních iniciativ

8 2.1 Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením Celková částka: I.výzva - 6 mil. EUR II.výzva – 3,6 mil. EUR I.výzva: 75 % z Phare a 25 % ze zdrojů státního rozpočtu ČR II.výzva: 74,60 % z Phare a 25,40 % ze zdrojů státního rozpočtu ČR Výše grantů: I.výzvaII. výzvamin. 20.000,- EUR max. 133.500,- EURmax. 65.000,- EUR Podíl grantu min. 30% - max. 100%, spolufinancování příjemce až do výše 70% celkových nákladů projektu

9 Phare 2003 RLZ Příjemci podpory: Žadatelé o podporu – příjemci grantu Příslušníci cílových skupin – koneční uživatelé výsledků projektu Definice - příjemce grantu pro obě opatření - partnerství a spolupracující organizace - cílové skupiny

10 Phare 2003 RLZ Oprávněnost projektů a cílových skupin: * Trvání projektů I. a II.výzva Oprávněné aktivity Neoprávněné aktivity

11 Audit projektů Smlouva s auditorem – sjednává příjemce grantu, závazek auditora absolvovat školení Phare 2003 RLZ (pravidla Phare) Dokumenty relevantní k auditu: * smlouva o poskytnutí grantu včetně případných dodatků GS obsahuje: zvláštní podmínky, přílohy (popis projektu, všeobecné podmínky, rozpočet projektu, postupy pro zadávání zakázek příjemcem grantu, standardní formulář žádosti o platbu a finanční identifikace, vzor auditorského osvědčení, příručka pro příjemce grantu) * účetní doklady (faktury, účty, výplatní pásky) * podvojné účetnictví projektu * korespondence NVF s příjemcem grantu * závěrečná zpráva

12 Audit projektů Kontrolované oblasti: -Věcná – projektový manažer NVF Věcná kontrola: * naplnění indikátorů * časový harmonogram Audit:* doklad o převodu vlastnických práv (ověřit, zda proběhl převod majetku v případě, že příjemce má sídlo v Praze a zda byl skutečně zajištěn převod do jiného cílového regionu) * ověření správnosti účetnictví


Stáhnout ppt "Grantové schéma Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů Seminář pro auditory Část obsahová Praha, 15. března 2006 Ing. Jarmila Modrá Národní vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google