Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 11. Předsednictvo Rady VŠ, 18.dubna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 11. Předsednictvo Rady VŠ, 18.dubna 2013."— Transkript prezentace:

1 Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 11. Předsednictvo Rady VŠ, 18.dubna 2013

2 Rekapitulace – jednání repre  7.2., 8.2., jednání komisí a P RVŠ: obšírné celodenní diskuse k tématům katalogu–viz zápisy, každý mohl uvést téma.  seminář MŠMT (100 účastníků, též P RVŠ, ČKR a další aktéři) často teď citován  ČKR, pak MŠMT jednání k akreditacím  Rada VŠ (cca 60 registrovaných) podrobná diskuse 6 hodin. Formulován návrh usnesení zahrnující co RVŠ žádá a a otázky. Rozesláno. Sněm usnesení.

3 Vývoj od 4. sněmu RVŠ I  6.3. obdržen finální katalog a paragrafy (tzv. „nultá verze“) okamžitě postoupeno RVŠ – žádost o připomínky, příliš krátké termíny dodání připomínek. Přesto desítky vyjádření a stovky připomínek členů RVŠ!!!  7.3. jednání LK, KpSaR a P RVŠ: téma katalog, zjištěn problém s chybným vyznačením změn v zaslaném podkladu, náprava. Zaslán zápis P RVŠ.  8.3. – zasílání připomínek členů RVŠ i k paragrafům: třídění a příprava podkladů.

4 Vývoj od 4. sněmu RVŠ II  jednání LK, KpSaR a P RVŠ: jednání k zaslaným podkladům, záznam diskutovaných připomínek do tabulek.  jednání LK, KpSaR a P RVŠ: návrat k procesním otázkám, hodnocení podkladů, vznik 9 bodů. Hlasování o dalším postupu – paragrafy. Pokračování diskuse a záznamu.  jednání LK, KpSaR a P RVŠ: dokončení diskuse o paragrafech přítomnými, shrnutí přednesených připomínek do tabulek, závěry diskusí tří dnů k dalšímu postupu – připomínky MŠMT po P RVŠ Body doplněny na 10.

5 Vývoj od 4. sněmu RVŠ IV  16.3.–19.3. shrnutí připomínek a podkladů pro P RVŠ: Základní cíl – poskytnout VŠECHNY obdržené připomínky členům P RVŠ ke kontrole, zda jejich zatím nepominuty, k doplnění chybějících, umožnit identifikaci rozporů v připomínkách a možnost zamyšlení nad jejich řešením.  zaslání podkladů P RVŠ  jednání pracovní skupiny na MŠMT: Diskutovány připomínky k paragr. od jiných (ČKR, …) 63 stran tabulek, jednání od 10 do 17 hod.

6 Vývoj od 10. P RVŠ  P RVŠ: Viz zápis, diskuse, přijetí usnesení shrnutí připomínek pro MŠMT: doplnění do tabulky MŠMT, dále mimo tabulku a v souborech. Zasláno i P RVŠ s dalším 4.4.  kontrola souhrnu, odeslání MŠMT  jednání na MŠMT k připomínkám RVŠ: h, vyjasňování – prac. verze zaslána  4.4. jednání na MŠMT k akreditacím: h, přednesen pohled kontrolovaných. Zasláno 4.4.  jednání na MŠMT ke kontraktům: h.  P RVŠ: čekání na paragrafové znění k vnitřnímu připomínkovému řízení.

7 Výhled po 11. P RVŠ  P RVŠ: diskuse, komise, přijetí usnesení.  22.4.: MŠMT paragrafové znění do vnitřního připomínkového řízení: bude rozesláno, svolány komise.  26.4., 29.4., 2.5., 3.5., 6.5. možná jednání komisí.  9.5. mimořádné P RVŠ: diskuse usnesení.

8 Návrh usnesení Rada VŠ bere na vědomí zaslané pracovní materiály a informace členů pracovní komise z RVŠ z jednání pracovní skupiny MŠMT. Rada VŠ ukládá předsedům pracovní komise legislativní a pracovní komise pro strategie a rozvoj svolat jednání komisí po obdržení paragrafového znění k vnitřnímu připomínkovému řízení. Předsednictvo RVŠ ukládá předsedovi RVŠ svolat po jednání komisí zasedání mimořádného P RVŠ.


Stáhnout ppt "Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 11. Předsednictvo Rady VŠ, 18.dubna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google