Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Regulační stupně v elektroenergetice další aktuality z činnosti SVSE seminář SVSE 30.10.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Regulační stupně v elektroenergetice další aktuality z činnosti SVSE seminář SVSE 30.10.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení."— Transkript prezentace:

1 1 Regulační stupně v elektroenergetice další aktuality z činnosti SVSE seminář SVSE 30.10.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.energetik.cz/svse/ Ing. Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@energetik.cz 266 753 534; 737 727 835

2 2 Téma Regulační stupně v elektroenergetice - doporučené chování odběratelů Další úkoly a žádoucí směr vývoje v energetice Výsledky dotazníkových průzkumů Poznámka: červeně v textu uvedeny soubory ke stažení z www

3 3 Během letošního roku 2x vyhlášen RS 1 3 typy chování odběratelů: 1)O RS 1 nevěděli  nereagovali 2)O RS 1 byli informováni; dotaz na dodavatele: ujištění, že dodavatel si poradí  nereagovali 3)O RS 1 byli informováni; dotaz na dodavatele: ujištění, že dodavatel si poradí, dotaz na SEI: nesmějí překročit diagram pod hrozbou sankce  omezení spotřeby  omezení výroby  ekonomické škody Výsledek: Značné postižení disciplinovaných odběratelů Chování při vyhlášení regulačních stupňů (1)

4 4 Nepochopení problematiky odběratele ze strany MPO a dalších státních orgánů – tvrzení: Máte jenom špatně sjednáno Různorodé názory, řada nejasností Sdružení požádalo SEI o oficiální stanovisko a výklad Cíl - dát odběrateli jasnou odpověď: Co musí? Co nesmí? Chování při vyhlášení regulačních stupňů (2)

5 5 Paralelně byl zaslán dopis na MPO (soubor: mp020704.doc) Cíl: Upozornit na problém, vyvolat opatření, která by v budoucnu zamezila opakování tohoto stavu Popis následků: RS postihl: 5 společností; nepostihl: 3; nevědělo o vyhlášení: 3 7 společností po dohodě s dodavatelem navýšilo diagram Rozbor škod: Analýzu provedly 3 společnosti, v součtu cca 3,2 mil. Kč, průměr 1,66 mil. Kč. Celková škoda je samozřejmě vyšší, protože většina společností se analýzou škod nezabývala a postiženy nebyly pouze 3. Chování při vyhlášení regulačních stupňů (3)

6 6 Opatření navrhovaná SVSE: Podpora ČEPS, urychlené oddělení od ČEZ 2)Ze zákona umožnit ČEPS dovoz elektřiny pro předcházení stavům nouze; tyto dovozy by měl uhradit ten, kdo jejich nutnost vyvolá 3)Zavedení povinnosti nabízet podpůrné služby Chování při vyhlášení regulačních stupňů (4)

7 7 Chování při vyhlášení regulačních stupňů (5) MPO se záležitosti věnovalo, požádalo SEI o zmapování průběhu a škod (soubory: fi020801.jpg; kl020801.jpg) SEI navštívila řadu odběratelů, výsledek prezentován v přednášce Ing. Vitnera Důležité: opatření, aby nebylo pravděpodobné opakování RS za normálního stavu věcí

8 8 Žádost o stanovisko SEI (soubor: se020625.rtf) Formulace názoru Sdružení na fyzikálním základě: Účelem vyhlášení stavu nouze je zabránit rozpadu soustavy, musí být vyrovnaná bilance na úrovni PS Pokud jsou v pořádku všechny SZ u operátora trhu, je v pořádku celá PS  pokud dodavatel (SZ) má díky statistickému vyrušení odchylek možnosti k tomu, aby pokryl kolísání svým odběratelům, je vše v pořádku  záleží pouze na vzájemné dohodě Tento názor je v souladu s názorem většiny REAS Chování při vyhlášení regulačních stupňů (6)

9 9 Výsledek: SEI vydala oficiální stanovisko (soubor: se020925.doc) shodné s názorem Sdružení: Rozhodující je smlouva s dodavatelem Smluvní tolerance odchylek (např. ± 15%) ze současných smluv je však nedostatečná a neplatí při RS Praktický důsledek: Dodavatel za odběratele může smluvně převzít povinnosti při RS (č. 1) Řešení: Ve smlouvě uvést celý regulační plán (závisí samozřejmě na možnostech dodavatele); ve smlouvě musí být výslovně uvedeno, že toleranční pásmo pro odchylky platí i v případě vyhlášení RS č.1 (případně i vyšších) Chování při vyhlášení regulačních stupňů (7)

10 10 Důležité: Obě strany by měly být rozumné, odběratel by neměl žádat nemožné, dodavatel by měl vyjít vstříc v rámci regulačních možností, které má k dispozici  oboustranně přijatelná dohoda Nutná spolupráce, příklad možného řešení pro RS1: Dodavatel ponechá odběrateli toleranční pásmo odchylek i pro RS1, ale v případě, že by se sám dostával do potíží, odběratel na výzvu sníží o dohodnutou hodnotu na dohodnutý čas  nepřeberná škála možností, nutno individuální dohoda dle vlastních možností a priorit Chování při vyhlášení regulačních stupňů (8)

11 11 Další doporučená náležitost smlouvy: Odběratel se může se svým dodavatelem dohodnout na způsobu vyrozumnění o vyhlášeném RS Důležitý výsledek: Tímto krokem byla odstraněna jedna z oblastí potenciálních spekulací - odběratel může sjednávat očekávanou skutečnost Chování při vyhlášení regulačních stupňů (9)

12 12 Další úkoly a žádoucí směr vývoje (1) Dodržení termínu otevření trhu s elektřinou k 1.1.2002 – ukázalo se jako správné Úctyhodný kus práce ze strany pracovníků MPO, ERÚ, OTE – ocenění ze strany OZ Přístup SVSE k chybám: nic nezkazí jen ten, kdo nic nedělá Úkol pro všechny do budoucna: nutné postupné vyladění celého systému  Žádoucí cílový stav: systém spravedlivý pro všechny účastníky

13 13 Další úkoly a žádoucí směr vývoje (2) Společný cíl: bezproblémové dodávky, rozumné ceny Podmínka: stabilita soustavy na úrovni PS ČEPS musí dostávat věrohodné informace pro přípravu provozu Úkol zákonodárců: Vytvořit takové podmínky, aby jakákoliv spekulace byla finačně nevýhodná Snaha získat výhody pro vlastní firmu je povinností zaměstnance každé firmy – zásadní úloha státu při vytváření prostředí

14 14 Další úkoly a žádoucí směr vývoje (3) Okruhy problémů, kde může nastat spekulativní jednání: 1)Chování odběratele při RS č.1 – cíl: odběratel musí sjednávat očekávanou skutečnost; vyřešeno stanoviskem SEI: smluvně stanovené toleranční pásmo pro RS č.1 2)Vědomá obchodní odchylka (podkoupení diagramu) – cíl: odchylka musí být dražší, než elektřina nakoupená standardním způsobem 3)Poskytování podpůrných služeb – cíl: pro dodavatele nesmí být výhodné dodávat podůrné služby v případě výpadku svého vlastního zdroje

15 15 Další úkoly a žádoucí směr vývoje (4) Podmínky funkčnosti trhu podle představ SVSE: 1)Úplné osamostatnění ČEPS 2)Nezávislost ERÚ 3)Přehledné a spravedlivé legislativní prostředí, ve kterém spekulace nesmí být výhodná pro žádného účastníka trhu 4)Nevytvářet administrativní překážky přeshraničnímu obchodování

16 16 Další úkoly a žádoucí směr vývoje (5) Novelizace legislativy Občasná kontrola nových kroků z hlediska základních záměrů a podstaty Příklad: vyhláška 252/2001 základní myšlenka: důvodem podpory kogenerace je šetrnost k životnímu prostředí  podpora pro všechny provozovatele bez rozdílu Realita: odklon od podstaty, podpora selektivní, zavedeny nerovné podmínky  rozpor se základní myšlenkou Cíl: postupné odstranění těchto případů

17 17 Dotazníkové akce Sdružení a jejich výsledky (1) 1) Statistika – společné vyhodnocení více odběrů z hlediska odchylek (leden 2001) Dodavatelé tolerují odchylky v širokém pásmu 2) Cenový průzkum (leden 2002) Představa o cenových relacích, několik případů změny dodavatele 3) Počty přívodních linek u OZ (květen 2002) Změna definice základního zapojení v chystaném Cenovém rozhodnutí ERÚ

18 18 Dotazníkové akce Sdružení a jejich výsledky (2) 4) Škody při RS č.1 (květen 2002) Stanovisko SEI, jasná pravidla Předpoklad: MPO vytvoří podmínky, aby se RS neopakovaly 5) Cenový průzkum (říjen 2002) Představa o cenových relacích, porovnání s vlastními výsledky

19 19 Dotazníkové akce Sdružení a jejich výsledky (3) Výsledky ve prospěch všech odběratelů Poděkování za práci vloženou ze strany respondentů

20 20 Dotazníkové akce Sdružení a jejich výsledky (4) Prosba na (zatím) nečlenské společnosti: Činnost SVSE  ku prospěchu všem odběratelům  potřeba posílení členské základny: 1) Zvýšení prestiže Sdružení, posílení vlivu odběratelů na události v energetice 2) Přímé informace a služby členům

21 21 Aktualita Vyhláška 373/2001 (trh) – připomínkové řízení Původně: Žádost SVSE o připomínky, termín tento týden Připomínky prosím zatím neodesílat! Včera - nový návrh s vyznačením dosud navrhovaných změn Termín prodloužen do pátku 8.11.2002

22 22 Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.energetik.cz/svse/ e-mail: svse@energetik.cz umístění souborů k semináři: http://www.energetik.cz/svse/ stránka: „veřejné akce“ jméno: aemsvse heslo: svse021030 Ing. Luděk Piskač 266 753 534; 737 727 835


Stáhnout ppt "1 Regulační stupně v elektroenergetice další aktuality z činnosti SVSE seminář SVSE 30.10.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení."

Podobné prezentace


Reklamy Google