Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Průřez činností SVSE za rok 2002 a další úkoly 05.03.2003 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Průřez činností SVSE za rok 2002 a další úkoly 05.03.2003 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie."— Transkript prezentace:

1 1 Průřez činností SVSE za rok 2002 a další úkoly 05.03.2003 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.energetik.cz/svse/ Ing. Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@energetik.cz 266 753 534; 737 727 835

2 2 Téma Stavy nouze - regulační stupně  RS 1 - rekapitulace  Stavy nouze – další nejasnosti k dořešení K činnosti ERÚ Plyn Zkušenosti z okolních států Dotazníkové akce, výsledky Další úkoly a žádoucí směr vývoje

3 3 Regulační stupeň č. 1 Během loňského roku 2x vyhlášen RS 1, celkem 265 hodin Důsledek: Značné postižení disciplinovaných odběratelů Nejasnosti: Sdružení požádalo SEI o oficiální stanovisko a výklad Cíl - dát odběrateli jasnou odpověď: Co musí? Co nesmí? Regulační stupně – rekapitulace (1)

4 4 Žádost o stanovisko SEI Formulace názoru Sdružení na fyzikálním základě: Účelem vyhlášení stavu nouze je zabránit rozpadu soustavy, musí být vyrovnaná bilance na úrovni PS Pokud jsou v pořádku všechny SZ u operátora trhu, je v pořádku celá PS  pokud dodavatel (SZ) má díky statistickému vyrušení odchylek možnosti k tomu, aby pokryl kolísání svým odběratelům, je vše v pořádku  záleží pouze na vzájemné dohodě Regulační stupně – rekapitulace (2)

5 5 Výsledek: SEI vydala oficiální stanovisko shodné s názorem Sdružení: Rozhodující je smlouva s dodavatelem Praktický důsledek: Dodavatel za odběratele může smluvně převzít povinnosti při RS č. 1 Pozor: Smluvní tolerance odchylek (např. ± 15%) ze smluv roku 2002 je však nedostatečná a neplatí při RS Regulační stupně – rekapitulace (3)

6 6 Řešení: ve smlouvě musí být výslovně uvedeno, že toleranční pásmo pro odchylky platí i v případě vyhlášení RS č.1 Toto řešení není nárokové  oboustranně přijatelná dohoda nutností Regulační stupně – rekapitulace (4)

7 7 Přetrvávající nejasnosti při uplatňování vyhl. 219/2001 patrně další žádost o stanovisko SEI (podnět ze strany ZČE): 1)Co se rozumí "výkonem sjednaným ve smlouvě o dodávce elektřiny?“ (pro reg. stupně 2 až 5 ) (odst.1 Regulačního plánu, příloha č.1) 2)Potvrzení názoru: Vyhodnocení odběru při všech regulačních stupních se děje hodinovým průměrem. 3)Definice pojmu "bezpečnostní minimum„. Tento pojem není ve vyhlášce obsažen. Regulační stupně – k dořešení (1)

8 8 ad 1)Co se rozumí "výkonem sjednaným ve smlouvě o dodávce elektřiny?" Předpoklad: Regulované procento se odečítá od sjednané hodinové hodnoty, sleduje se hodinový průběh. Možnosti: a) Rezervovaná kapacita (u OZ) a technické maximum (u CHZ) patrně by měla být preferována Pro úplnost: b) Průměrný hodinový výkon určený ze sjednaného ročního (nebo čtvrtletního či měsíčního) množství elektrické práce c) Hodinové hodnoty diagramu Regulační stupně – k dořešení (2)

9 9 Možnosti: ad a) Rezervovaná kapacita (u OZ) a technické maximum (u CHZ) Výhody: Dodavatel může ČEPS poskytnout přesné údaje (v MW) o snížení při vyhlášení konkrétního RS Rizika dopadu na odběratele – příklad (1): Odběratel s vlastní výrobou rezervovaná kapacita = 30 MW vlastní výroba = 20 MW nasmlouvaný odběr ze sítě = 10 MW 37 % z 30 MW = 11,1 MW, odběratel by měl dodávat do sítě, reálně by skončil na bezpečnostním minimu Regulační stupně – k dořešení (3)

10 10 Rizika dopadu na odběratele – příklad (2): Odběratel s nízkým využitím maxima: rezervovaná kapacita 30 MW špičkový odběr (např. dva dny v týdnu) 30 MW zbytek týdne 10 MW 37 % z 30 MW = 11,1 MW, v případě že RS bude vyhlášen v okamžiku, kdy bude sjednáno 10 MW, odběratel by opět měl dodávat do sítě, reálně by skončil na bezpečnostním minimu Regulační stupně – k dořešení (4)

11 11 ad b) Průměrný hodinový výkon určený ze sjednaného ročního (nebo čtvrtletního či měsíčního) množství elektrické práce. Výhody: Dodavatel opět může ČEPS poskytnout přesné údaje (v MW) o snížení při vyhlášení konkrétního RS Rizika dopadu na odběratele – příklad: V případě sezónního provozu vlastní výroby (např. kogenerace) opět může nastat situace, kdy regulační povinnost bude neúměrně vysoká. Pokud by byl aplikován tento výklad, byl by asi nejvhodnější úsek měsíční. Není opora v legislativě, byla by nutná novelizace vyhl. 219/2001 Regulační stupně – k dořešení (5)

12 12 ad c)Hodinové hodnoty diagramu Výhody: Tento výklad je nejlogičtější a z hlediska spotřebitelů by patrně byl preferován. Hodnota snížení by se odvíjela od hodnoty diagramu pro příslušnou hodinu a omezení na straně odběratele by se tak udrželo v rozumných mezích. Rizika: Dodavatel by musel regulační plány zpracovávat průběžně. Pro každý den a každý regulační stupeň by muselo být zpracováno 24 hodnot (celkem 4x24=96), které by pak sloužily dispečinku ČEPS. Značná pracnost! Nejasné: Z jakých hodnot by se vycházelo u odběrů, na které se vztahuje regulační povinnost a není u nich sjednáván hodinový průběh? Regulační stupně – k dořešení (6)

13 13 Shrnutí - základní úvaha:  Vyhlášení regulačních stupňů je známkou skutečné krize v PS, nutno zabránit rozpadu, ČEPS musí předem znát odezvu svých rozhodnutí - každý musí přesně vědět své povinnosti  Jedná se o naprosto výjimečnou situaci, pokud by přesto nastala, měla by trvat krátce  Regulační plán být musí, jeho zpracování by mělo co nejméně zatěžovat zúčastněné subjekty, riziko by mělo být přiměřené Regulační stupně – k dořešení (7)

14 14 Návrh smyslu žádosti na SEI (1) 1) výkon sjednaný ve smlouvě o dodávce elektřiny (pro stanovení náplně RS č.2-5) = rezervovaná kapacita (u oprávněných zákazníků) a technické maximum (u chráněných zákazníků) 2) Pro vyhodnocování odběru při všech RS doporučujeme formulaci ze směrnice ÚED ČR č. 811-001/1 z 1.12. 1998 dle bodu 4.1 tj.: omezením dle regulačního plánu se rozumí:  u registračních měření stanovené snížení sjednaných hodinových výkonů  u ostatních odběratelů stanovené snížení průměrných hodinových výkonů Regulační stupně – k dořešení (8)

15 15 Návrh smyslu žádosti na SEI (2) 3) bezpečnostní minimum: nejnižší hodnota smluvně odebíraného výkonu odběratelem, při níž nebudou ohroženy životy a zdraví osob a nedojde k poškození výrobního zařízení nebo ke značným materiálním ztrátám Uvedená definice je ze zrušené vyhl. 250/1996 Sb. Regulační stupně – k dořešení (9)

16 16 Návrh smyslu žádosti na SEI (3) K diskusi:  Pokud SEI vydá stanovisko v tomto smyslu, bude to pro praktický život dostačující  Novelizace zatím není nutná (vynaložené úsilí by nebylo úměrno výsledku)  Lze v tomto smyslu žádost naformulovat??? Regulační stupně – k dořešení (10)

17 17 K činnosti ERÚ (1) Pomoc subjektům trhu ze strany ERÚ - na webu některé vyhlášky v plném znění zejména 12/2003 (bývalá 373/2001) Komplikace: legislativa na poslední chvíli; bohužel z výjimky pravidlo Apel na ERÚ: cenové rozhodnutí by mělo být o měsív dříve, tzn. konec října Důvod: nutno uzavřít smlouvy, schází legislativní rámec, možná nedorozumění a následné škody

18 18 K činnosti ERÚ (2) Dotazy ERÚ na ceny silové elektřiny leden 2003 - žádost ERÚ o sdělení cen Názor odběratelů: ERÚ má právo obdržet veškeré údaje nutné pro stanovení regulovaných cen Cena silové elektřiny ve vztahu dodavatel - OZ k tomuto účelu neslouží  neměla by být ERÚ požadována a poskytována ani ze strany OZ ani ze strany dodavatele

19 19 Plyn (1) Vývoj cen plynu v r. 2002 a 2003 (pramen ERÚ) Zdánlivě neúměrně vysoký procentuální nárůst cen pro kategorii VO

20 20 Plyn (2) Mechanismus změny ceny: Síťové poplatky (regulované, pevné) zpravidla na rok, beze změny Holý plyn - cena regulovaná podle nákladů na vstupu do ČR Celková cena pro jednotlivé kategorie = součet U VO vyšší podíl ceny komodity  vyšší procento nárůstu (či poklesu) z ceny celkové Pokud jsou správně stanoveny síťové poplatky  spravedlivý systém Podpora urychleného otevření trhu

21 21 Zkušenosti okolních států (1) Přednáška SVSE na IPARI ENERGIE FÓRUM KONFERENCIA - Budapešť, organizátor - maďarské Sdružení Předpoklad - stěžejní přednášky budou členům Sdružení k dispozici v členské části (po 20.3.2003) Rakousko, Maďarsko, Česko - společné problémy Zásadní - legislativa ve všech případech na poslední chvíli, komplikace u účastníků trhu

22 22 Zkušenosti okolních států (2) Rakousko - otevření trhu 1999, výrazný pokles cen - cca 20% (podobnost s ostatními západními státy) Maďarsko - 1.2.2003, více než 6 GWh/rok Omezení:  povinnost nákupu více než 50% z tuzemských zdrojů  nedostatečné přeshraniční kapacity  v nedávné minulosti regulační stupně v plynu Česko - situace pro odběratele relativně příznivá

23 23 Zkušenosti okolních států (3) Poznámka: IFIEC (Brusel) - Sdružení evropské, AEM je členem, možnost uplatnění názoru odběratelů směrem k legislativě EU www.ifiec-europe.be

24 24 Dotazníkové akce Sdružení a jejich výsledky (1) 1) Statistika – společné vyhodnocení více odběrů z hlediska odchylek (leden 2001) Dodavatelé tolerují odchylky v širokém pásmu 2) Cenový průzkum (leden 2002) Představa o cenových relacích, několik případů změny dodavatele 3) Počty přívodních linek u OZ (květen 2002) Změna definice základního zapojení v Cenovém rozhodnutí (2003) ERÚ

25 25 Dotazníkové akce Sdružení a jejich výsledky (2) 4) Škody při RS č.1 (květen 2002) Stanovisko SEI, jasná pravidla Předpoklad: MPO vytvoří podmínky, aby se RS neopakovaly 5) Cenový průzkum (říjen 2002) Představa o cenových relacích, porovnání s vlastními výsledky

26 26 Dotazníkové akce Sdružení a jejich výsledky (3) Výsledky ve prospěch všech odběratelů Poděkování za práci vloženou ze strany respondentů Prosba o spolupráci do budoucna

27 27 Připravovaný seminář - květen 2003 Odběratel (obchodník) v pozici:  Subjekt zúčtování  Registrovaný účastník trhu  Registrovaný oprávněný zákazník Účel: poskytnout podklady a náměty pro rozhodování Přednášky:  OTE - práva a povinnosti těchto kategorií vůči OTE, poplatky vstupní, provozní, chyby

28 28 Připravovaný seminář - květen 2003  Vyzkoušeli si „na vlastní kůži“ – odběratelé v různých pozicích trhu (SZ, RÚT, ROZ): Pro každou kategorii: oSplnění povinností, nutné kroky, vynaložené úsilí, prostředky, provozní náklady oZkušenost s vlastní odpovědností za odchylku oDovozy elektřiny - administrativa, problémy, rizika oKombinace různých forem nákupu elektřiny (základní pásmo od jednoho dodavatele, zbytek + odchylky od jiného) oCo vše je třeba zvážit při rozhodování, zda se stát SZ či RÚT, nebo proč zůstat v pozici ROZ

29 29 Další úkoly a žádoucí směr vývoje (1) Společný cíl: bezproblémové dodávky, rozumné ceny Podmínka: stabilita na úrovni PS ČEPS musí dostávat věrohodné informace pro přípravu provozu Úkol zákonodárců - zásadní úloha státu při vytváření spravedlivého prostředí: Vytvořit takové podmínky, aby jakákoliv spekulace byla finančně nevýhodná

30 30 Další úkoly a žádoucí směr vývoje (2) Podmínky funkčnosti trhu podle představ SVSE: Úplné osamostatnění ČEPS Nezávislost ERÚ Přehledné a spravedlivé legislativní prostředí, ve kterém spekulace nesmí být výhodná pro žádného účastníka trhu Nevytvářet administrativní překážky přeshraničnímu obchodování

31 31 Sdružení Vám nabízí k dnešnímu semináři:  konzultace a vysvětlení členství  posílení vlivu odběratelů na události v energetice  přístup k informacím a praktickým nástrojům uvnitř Sdružení, účast v připomínkových řízeních, výměnu zkušeností jednoroční sleva pro nové členy - 5000 Kč (předpoklad, že bude schváleno členskou schůzí)

32 32 Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.energetik.cz/svse/ e-mail: svse@energetik.cz kódy pro přístup do členské části (platnost do 18.3.2003!!!): jméno: svse2002 heslo: svse1302 Ing. Luděk Piskač 266 753 534; 737 727 835


Stáhnout ppt "1 Průřez činností SVSE za rok 2002 a další úkoly 05.03.2003 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google