Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrovaný oprávněný zákazník nutné úvahy pro přestup do vyšší kategorie důvody proč a proti Ing. Jaroslav Kučera, vedoucí odboru energetiky Dopravní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrovaný oprávněný zákazník nutné úvahy pro přestup do vyšší kategorie důvody proč a proti Ing. Jaroslav Kučera, vedoucí odboru energetiky Dopravní."— Transkript prezentace:

1 Registrovaný oprávněný zákazník nutné úvahy pro přestup do vyšší kategorie důvody proč a proti Ing. Jaroslav Kučera, vedoucí odboru energetiky Dopravní podnik města Brna, a.s. 656 46 Brno, Hlinky 151 jkucera@dpmb.cz Květen 2003

2 Úvodní informace o zákazníkovi Úvodní informace o zákazníkovi Dopravní podnik města Brna, a.s. (DPMB): b b oprávněný zákazník (OZ) od 1.1.2002 b b na odběrném místě Měnírny Brno zahrnujícím 31 předávacích míst připojených na síť 22 kV JME,a.s. b b roční spotřeba cca 72 GWh b b maximum zimní / letní = 22 MW/ 11 MW letní b b minimum denního zatížení pod 1 MW b b typické diagramy = všední den, sobota, neděle, prázdniny, Štědrý den, Silvestr b b vlivy okolního prostředí = počasí, dopravní situace, rekonstrukce komunikací a sítí, společenské akce b b Možnosti regulace odběru= nejsou

3 Zabezpečení nákupu elektřiny Smlouvy Smlouvy: b b O PŘIPOJENÍ b b O POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE b b O DODÁVCE SILOVÉ ELEKTŘINY Cíl Cíl: NEJNIŽŠÍ SOUČET NÁKLADŮ i i silové elektřiny i i distribuce elektřiny i i zajištění nákupu silové elektřiny + distribuce

4 Nákup silové elektřiny v pozici registrovaný oprávněný zákazník b b Jeden dodavatel pro pokrytí celého diagramu b b Na dodavatele přenesena odpovědnost za odchylku dle pravidel trhu, režim diagramů je smluvní b b režim plateb za elektřinu i odchylky smluvní b b kromě registrace nejsme zatíženi žádnými dalšími vztahy s operátorem trhu a jejich financováním splněny cíle podnikatelské strategie společnosti : - vstup na liberalizovaný trh v 1.vlně otevření - nákup zajištěn se stávajícím personálem, bez výrazných investic do prostředků technické podpory - nákupní cena klesla proti regulované sazbě

5 Registrovaný oprávněný zákazník - výhody, nevýhody, rizika VÝHODY   Nižší pracnost rutiny nákupu = nižší vlastní náklady (většinu starostí převzal obchodník) b b Synergický efekt tvaru diagramu a vyrovnání odchylek u obchodníka = snížení nákupní ceny b b Kvalifikované chování obchodníka na trhu = snížení nákupní ceny

6 Registrovaný oprávněný zákazník - výhody, nevýhody, rizika NEVÝHODY   Nutný větší předstih ve sjednávání diagramů (chci-li příznivou cenu, musím dát obchodníkovi prostor) b b Obchodníkovi musím zaplatit za převzetí většiny starostí na trhu = zvýšení nákupní ceny (outsourcing všeho, co přímo nesouvisí s výkonem předmětu podnikání, je ale dnes spíše výhodou a žádoucím trendem) b b Sám rovněž platím za předání starostí obchodníkovi, musí být dobře postavená smlouva

7 Registrovaný oprávněný zákazník - výhody, nevýhody, rizika RIZIKA b b Jediný dodavatel může mít sklony k monopolnímu chování - prevence v kvalitním výběru b b Nebezpečí výpovědi dodavatele, začne-li na převzetí našich starostí prodělávat - prevence ve smlouvě

8 Vyšší kategorie oprávněného zákazníka ? Vyšší kategorie oprávněného zákazníka ? Registrovaný účastník trhu (RUT) = více dodavatelů Subjekt zúčtování(SZ) = RUT+ vlastní odpovědnost za odchylky Důvody (proč?) = ceny Důvody (proč?) = snížení nákupní ceny elektřiny Způsoby (jak?): b b získání výhodnějšího cenového pokrytí diagramu kombinací dlouhodobých smluv a operativních dokupů včetně účasti na krátkodobém trhu a burze b b získání výhodnějších podmínek pro vyrovnání odchylek, mj. operativními dokupy v průběhu dne b b snížení nebo úplné odbourání obchodních marží Nároky a rizika (co nás to bude stát) b b nákladnější zajištění nákupu technické i personální b b objemová i cenová rizika krátkodobých dokupů

9 b tvar diagramu synergického efektu b Jaký mám tvar diagramu z hlediska cenového, vyplatí se mi pokrytí více dodavateli nebo potřebuji využít synergického efektu ze spojení s jinými diagramy ? b predikce b Jaké mám možnosti predikce smluvního diagramu, jaké informace a v jakém časovém předstihu mi k tomu poskytne zásobovaný provoz, jsou prostředky k jejich zpracování ? b regulace odchylek b Jaké mám možnosti regulace odběru k dodržení smluvního diagramu, tj. k minimalizaci odchylek? b výpadky produkce odchylky b Jaké výpadky produkce hrozí z regulace odběru, v jaké relaci jsou s cenami za odchylky od smluvního diagramu ? b vlastní odpovědnost synergického efektu take or pay b Vyplatí se mi vlastní odpovědnost za odchylky, kde nemohu využít synergického efektu vzájemného vyrovnání odchylek při složení více diagramů a elektřinu hradím v režimu take or pay ? Nutné úvahy k přechodu do vyšší kategorie oprávněného zákazníka I.

10 b smlouvy s Operátorem trhu odchylek, krátkodobý trh finančního zajištění obchodů b Musím uzavřít smlouvy s Operátorem trhu (o zúčtování odchylek, o přístupu na krátkodobý trh ), respektive o vstupu na burzu, budu mít dostatečný rating a možnosti finančního zajištění obchodů ? b odběrtrhu komunikovat b Denně musím sledovat odběr, situaci na trhu a komunikovat s dodavateli a Operátorem. b infrastrukturu, prostředky pracovníků. b Musím vybudovat příslušnou obchodní infrastrukturu, tj. technické prostředky a tým pracovníků. b rizikům selhání b Jak se pojistím proti objemovým a cenovým rizikům, případně proti selhání dodavatelů ? b investice návratné pro vlastníka b Jsou investice do obchodní infrastruktury a pojištění rizik přesvědčivě návratné pro vlastníka firmy ? Nutné úvahy k přechodu do vyšší kategorie oprávněného zákazníka II.

11 ZÁVĚRY: b b zajištění nákupu v kategorii RUT a zejména SZ je řádově náročnější proti registrovanému OZ b b návratnost vložených investic ze snížení nákupní ceny elektřiny je silně závislá na konkrétních podmínkách a prioritách odběratele; dle našich propočtů se ukazuje zajímavou od spotřeby ve stovkách GWh/rok DĚKUJI ZA POZORNOST. Nutné úvahy k přechodu do vyšší kategorie oprávněného zákazníka III.


Stáhnout ppt "Registrovaný oprávněný zákazník nutné úvahy pro přestup do vyšší kategorie důvody proč a proti Ing. Jaroslav Kučera, vedoucí odboru energetiky Dopravní."

Podobné prezentace


Reklamy Google