Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Otevření trhu s elektřinou - oprávnění zákazníci roku 2003 seminář MORAVIA ENERGO, a.s., 1. a 2.10.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Otevření trhu s elektřinou - oprávnění zákazníci roku 2003 seminář MORAVIA ENERGO, a.s., 1. a 2.10.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7,"— Transkript prezentace:

1 1 Otevření trhu s elektřinou - oprávnění zákazníci roku 2003 seminář MORAVIA ENERGO, a.s., 1. a 2.10.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.energetik.cz/svse/ Ing. Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@energetik.cz 266 753 534; 737 727 835

2 2 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) Co (kdo) je SVSE? Hlavní cíl: hájit zájmy odběratelů Roční spotřeby členů Sdružení: -více než 10 TWh, tj. cca 20% spotřeby ČR (70% spotřeby oprávněných zákazníků) -přes 500 mil.m 3 plynu, tj. cca 5% spotřeby ČR

3 3 Téma (1) 1)Výsledky 1. etapy otevření trhu z pohledu zákazníka 2)Vliv statistiky v odchylkách na rozhodování zákazníka 3)Praktické nástroje, které poskytuje Sdružení velkých spotřebitelů energie svým členům:  xls soubor pro návrh diagramu  xls soubor pro posouzení volby odpovědnosti za odchylku  xls soubor - případová studie poptávkového dokumentu pro více odběrů jednoho odběratele  aktualizovaný přehled vyhlášek (s uvedením čísla a částky)

4 4 Téma (2) 4)Kde hledat informace – důležité servery 5)Rizika při volbě obchodníka 6)Doporučení pro oprávněné zákazníky ve 2. etapě otevírání trhu 7)Chování při vyhlášení RS

5 5 Výsledky 1. etapy otevření trhu (1) (pramen ERÚ) CELKEM ČR Obchodníci 65 licencí – pouze 19 SZ Oprávnění zákazníci (OZ) - 67  Změna dodavatele k 1.1. - 3 OZ4,5 %  Změna dodavatele k 1.4. - 5 OZ12 %  Očekávaná změna dodavatele k 1.7. 5 – 10 OZ tj. 20–27 %

6 6 Výsledky 1. etapy otevření trhu (2) Častá otázka:  Oprávněný zákazník – zároveň právo i povinnost (neexistuje možnost volby) Změna dodavatele v rámci SVSE (k 1.1.2002):  pouze 1 případ - přechod k vlastní dceřinné společnosti

7 7 Výsledky 1. etapy otevření trhu (3) Ceny pro OZ v roce 2002 (počet případů): 3 - stejné 16 - pokles o 1% až 14%, střed cca 2 až 5% 6 - nárůst o 1% až 11%; důvody:  2 - minulé problémy s platební kázní  2 - zatížení vysoké vlastní výroby poplatkem za ss  1 - zvláštní podmínky  1 - neidentifikováno pro nedostatek informací

8 8 Výsledky 1. etapy otevření trhu (4) Statistika úrovně cen členských podniků

9 9 Výsledky 1. etapy otevření trhu (5) Statistika smluvní tolerance odchylek

10 10 Vliv statistiky v odchylkách na rozhodování zákazníka (1) Studie v rámci Sdružení na počátku r. 2001 Cíl: Na reálných hodnotách odběru kvantitativně prokázat působení statistiky – společné posouzení několika odběratelů Odchylky pro 6 velkých odběratelů, posouzení:  každý samostatně, poté součet  společně v součtu – jako jeden odběr

11 11 Vliv statistiky v odchylkách na rozhodování zákazníka (2) Výsledky - 6 odběratelů

12 12 Vliv statistiky v odchylkách na rozhodování zákazníka (3) Výsledky při společném vyhodnocení:  „Vyhlazení“ odběru  finančně nejnebezpečnější odchylky > 15% úplně zmizely

13 13 Vliv statistiky v odchylkách na rozhodování zákazníka (4) Výsledek nejpodstatnější: Do obecného povědomí jak oprávněných zákazníků, tak obchodníků, se podařilo prosadit akceptování skutečnosti: Obchodník nemůže uplatňovat sazby za odchylky ve stejné výši, ve které jsou uplatňovány vůči němu - objevuje se v nabídkách, které dostáváte

14 14 Praktické nástroje v rámci Sdružení K uváděným xls souborům Základní filosofie:  Pomoci nalézt odpovědi na otázky, na které si musí odpovědět každý OZ Snaha Sdružení:  Poskytnout jednoduché a srozumitelné nástroje pro základní orientaci ve vlastním odběru  Umožnit získat podklady pro rozhodování

15 15 Soubor pro návrh diagramu – zmapování vlastního odběru Postup: skutečnosti za říjen  návrh diagramu  stanovení odchylek za říjen oproti návrhu diagramu listopad – návrh diagramu z října, úprava digramu cca 2 dny před „sjednávaným“ dnem + skutečnosti  statistický rozbor odchylek obecně lze pro kterékoli dva po sobě jdoucí měsíce Připravené soubory průběžně k dispozici v členské sekci www Sdružení ukázka – soubor: DIAGR_02_10_12_01.xls

16 16 Volba odpovědnosti za odchylky (1) Cíl odběratele: minimalizace nákladů  Výchozí stav: OZ není SZ, je v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku  Otázka: Nebyla by vlastní odpovědnost výhodnější?

17 17 Volba odpovědnosti za odchylky (2) Požadovaný výstup: celková cena za měsíc:  ze souboru: holá silová elektřina + platby za odchylky  dále: + náklady na administraci odchylek při vlastní odpovědnosti Porovnání se současnou platbou obchodníkovi

18 18 Volba odpovědnosti za odchylky (3) Technický postup: 1) Zadání vlastních hodnot 2) Stanovení % sjednání 3) Vlastní výpočet ceny

19 19 Volba odpovědnosti za odchylky (4) Stanovení % sjednání (1) Je nutno nalézt minimum funkce celková měsíční platba v závislosti na % sjednání, tj. očekávané hodnoty spotřeby jsou vynásobeny koeficientem (předpokládané rozmezí od 90% do 110%) s cílem najít %, při kterém bude měsíční platba nejnižší

20 20 Volba odpovědnosti za odchylky (5) Stanovení % sjednání (2) Komentář: Na první pohled se nabízí sjednat méně (např. 95%), než je očekávaná spotřeba. Z praktických výsledků však vyplývá, že optimální % sjednání se může pohybovat jak pod, tak i nad hranicí 100%. Důvod: při nedobrání diagramu se část peněz vrací odběrateli

21 21 Volba odpovědnosti za odchylky (6) Užití souboru v rámci SVSE: Pro každý měsíc je na www stránce připraven (do 15. dne následujícího měsíce) xls soubor, ve kterém jsou již zadány hodnoty:  Výsledky krátkodobého trhu (marginální ceny)  Vícenáklady pro ocenění odchylek  Vypočtena cena (+) a (-) odchylek  Zadány vzorce

22 22 Volba odpovědnosti za odchylky (7) Na odběrateli je doplnění vlastních hodnot (hodinu po hodině): 1)množství, které by sjednával 2)jednotková cena z nabídky - ideálně: z konkrétní nabídky dodavatele - s jistou mírou rizika: odhad 3)dosažené skutečnosti Ukázka – soubor: odp_0207_2.xls

23 23 Volba odpovědnosti za odchylky (8) Vlastní odpovědnost patrně nevyjde jako vhodná pro OZ: 1)těsně nad hranicí 40 GWh (OKO – min 1 MWh, ERÚ prakticky znemožnil účast na OKO pro OZ s výkonem do cca 50 MW) 2)s rozkolísaným odběrem Výsledky lze považovat za akceptovatelné až na ustáleném trhu

24 24 Pro členy SVSE byla vypracována případová studie poptávkového dokumentu Obsah a možnosti:  Zmapování 13 odběrových míst, každé samostatně, 3 dílčí skupiny, skupina celkem Poptávkový dokument (1)

25 25 Denní hodnoty spotřeby (výroby a odběru) za rok 2000 a 2001 Čtyři týdenní výseky v různých obdobích roku hodinu po hodině Matematická část beze změny použitelná pro roky 2001 a 2002 Textová část – pouze orientační Ukázka – soubory: el_rok_celek010820.xls; hod_vyk_celek010820.xls; Studie_poptávka.rtf Poptávkový dokument (2)

26 26 Přehled vyhlášek Průběžně aktualizovaný dokument z členské sekce www stránek:  Veškeré vyhlášky k zákonům 406 a 458/2000 Sb. s uvedením čísla a částky  Novelizace zákona 458 v letošním roce - změny budou zveřejňovány v tomto dokumentu Ukázka – soubor: prehl_v2.rtf

27 27 Novelizace zákona 458/2000 Sb. MPO – pracovní skupiny pro oblast: 1)elektroenergetiky 2)teplárenství 3)plynárenství Nad všemi skupinami - skupina řídící. Sdružení zastoupeno ve všech skupinách pracovních i ve skupině řídící. Informace na www stránce; můžete se naším prostřednictvím připomínkového řízení zúčastnit.

28 28 Zdroje informací (1) Stránky Sdružení: http://www.energetik.cz/svse/ základní způsob komunikace, časté aktualizace - Sekce veřejná: Základní informace - Sekce členská (jméno + heslo):  otevřené informace pro členy  měsíc po měsíci aktualizované praktické nástroje (soubory pro návrh diagramu, pro volbu odpovědnosti za odchylky,...)  přednášky ze všech seminářů Sdružení

29 29 Zdroje informací (2) Důležité servery: MV ČR: http://www.mvcr.cz/sbirka/ Sbírka zákonů; nejspolehlivější a kompletní zdroj závazných znění zákonů a vyhlášek nevýhodu horší přehlednosti kompenzuje Přehled vyhlášek ERÚ: http://www.eru.cz/ zejména cenové věstníky ERÚ a vyhlášky ERÚ; poněkud pozdní aktualizace OTE: http://www.ote-cr.cz/ výsledky OKO: zúčtovací ceny, vícenáklady

30 30 Zdroje informací (3) MPO: http://www.mpo.cz/ novelizace 458/2000 Sb. ČEPS: http://www.ceps.cz/ kodex PS, aktuální informace o přenosové soustavě, dovozy... Společnost Energ: http://www.energetik.cz/ obecné informace z energetiky

31 31 Zdroje informací (4) Speciální problematika:  provozovatelé lokálních distribučních soustav (LDS) – pravidla provozu Distribuční soustavy  odběratelé podléhající zákonu 199/1994 Sb. – podniky s účastí státu: Povinnost pořádat veřejnou obchodní soutěž se podle vyjádření ÚOHS vztahuje i na elektřinu Pokud se Vás tyto body týkají, mohu nabídnout konzultace a kontakty na stejně „postižené“

32 32 Obchodníci nabízejí dvě základní mezní varianty  Kontrakt typu „take or pay“  Platbu pouze za odebranou elektřinu s převzetím odpovědnosti za odchylky  Individuálně různé „mezivarianty“ Obchodníci (1) - obecně

33 33 Velcí obchodníci mají rozhodující výhodu při vyrovnání odchylek i při nákupu velkého množství  mohou být (a podle dosavadních zkušeností skutečně jsou) lacinější; v případě REAS ještě navíc výhoda chráněných zákazníků a HDO V žádném případě nelze doporučit: Obchodník má pouze jednoho nebo dva oprávněné zákazníky; fyzikálně nemožné dodržet nízkou cenu Obchodníci (2) - fyzikální pohled

34 34 1. skupina - velcí  REAS + ČEZ  výhoda: finanční zázemí, spolehlivost 2. skupina - menší  MORAVIA ENERGO  výhoda: pružnost, možnost zajištění menšího množství za výjimečnou cenu, možnost zajištění výjimečných služeb Obchodníci (3) - spolehlivost

35 35 Kritéria rozhodování: 1) věrohodnost a spolehlivost – podmínka nutná 2) cena + platební podmínky 3) oboustranné korektní chování  vzájemná důvěra a ochota vyjít vstříc při řešení problémů druhého partnera, měla by být jistota nezneužití smlouvy Obchodníci (4) - kritéria

36 36 Nutno zvážit: 1) stanu se subjektem zúčtování? b) Mám dostatečně předvídatelný odběr? a) Jsem schopen využívat OKO? 2) zvolím vlastní odpovědnost za odchylky? 3) vyjde mi tento postup levněji? Předpokládaná odpověď: patrně ne Doporučení (1)

37 37 Lze předpokládat (důvody jsou stejné jako u OZ v 1.etapě, ale jsou silnější), že OZ v 2. etapě: 1)se nestane SZ 2)zvolí režim přenesené odpovědnosti za odchylky 3)svěří se do péče věrohodnému a korektnímu obchodníkovi 4)čas od času si ověří, zda: a) výchozí předpoklady jsou stále platné b) má stále nejvýhodnějšího obchodníka Doporučení (2)

38 38 Sdružení Vám nabízí (1) k dnešnímu semináři:  konzultace a vysvětlení ke všem předváděným souborům členství  posílení vlivu odběratelů na události v energetice  přístup k informacím a praktickým nástrojům uvnitř Sdružení, výměnu zkušeností

39 39 Sdružení Vám nabízí (2) “Bonus“ k dnešnímu semináři: přístup k přednáškám ze Semináře SVSE (15.5.2002) důvod: základní terminologie, zejména ss -ERÚ, Ing. Němeček: otevření trhu, lokální DS -ČEPS, Ing. Šolc: systémové služby -EUROENERGY, Ing. Pártl: finanční deriváty - základní pojmy -QTA, Ing. Vacík: dovozy elektřiny  http://www.energetik.cz/svse/  stránka: „veřejné akce“  jméno: svse  heslo: svse020515

40 40 Aktuality (1) Chování při vyhlášení regulačních stupňů: Nejasnosti  jednání Sdružení se SEI cíl: dát odběrateli jasné doporučení Stav k dnešnímu dni: SEI vydala oficiální stanovisko shodné s názorem Sdružení: Rozhodující je smlouva s dodavatelem, měla by být zmíněna náplň jednotlivých RS; ukázka – soubor: se020925.doc Praktický důsledek: Dodavatel za odběratele může smluvně převzít povinnosti při RS (č. 1) Bližší informace: Seminář Sdružení 30.10.2002, Praha Důležité: Tímto krokem byla odstraněna jedna z oblastí potenciálních spekulací - odběratel může sjednávat očekávanou skutečnost Spekulace: výhoda pro jednoho přináší škodu ostatním  cílem taková legislativa, aby se toto jednání nevyplácelo

41 41 Aktuality (2) Poskytování podpůrných služeb odběrateli a balance market: Dohodnuto: ČEPS vypracuje návrh základní informace, SVSE zajistí srozumitelnost pro odběratele a provede mezi nimi průzkum zájmu. Nová iniciativa ČEPS: Balance market, pomoc soustavě ze strany odběratelů na nižší úrovni náročnosti než PPs:  min 5MW - nutný integrátor (u PPs 10 MW)  bez certifikace (ale i bez fixních plateb)  téměř reálný čas - 1 hodina předem  z hlediska odběratele možnost řešení výpadků ve výrobě Dále v jednání: Zasílání informací o vyhlášených regulačních stupních pomocí sms na mobil  Předběžný souhlas ČEPS, průzkum zájmu odběratelů a následné jednání s provozovateli mobilních sítí

42 42 Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.energetik.cz/svse/ e-mail: svse@energetik.cz umístění souborů z tohoto semináře: http://www.energetik.cz/svse/ stránka: „veřejné akce“ jméno: svsemoravia heslo: moravia021002 Ing. Luděk Piskač 266 753 534; 737 727 835


Stáhnout ppt "1 Otevření trhu s elektřinou - oprávnění zákazníci roku 2003 seminář MORAVIA ENERGO, a.s., 1. a 2.10.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7,"

Podobné prezentace


Reklamy Google