Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Manuál provozovatele LDS – 1. revize: Lokální distribuční soustavy – provoz s licencí nebo bez, rizika pro provozovatele LDS a pro OZ na území LDS, mezní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Manuál provozovatele LDS – 1. revize: Lokální distribuční soustavy – provoz s licencí nebo bez, rizika pro provozovatele LDS a pro OZ na území LDS, mezní."— Transkript prezentace:

1 1 Manuál provozovatele LDS – 1. revize: Lokální distribuční soustavy – provoz s licencí nebo bez, rizika pro provozovatele LDS a pro OZ na území LDS, mezní možnosti řešení situace 18.02.2004 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Ing. Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

2 2 Úplné otevření trhu: téměř každý průmyslový objekt v pozici faktického provozovatele LDS LDS obecně (1)

3 3 Nutnost zvážit, zda LDS provozovat s licencí nebo bez Snaha ulehčit rozhodování, vznik Manuálu provozovatele LDS (07/2003, revize 0) Kontakt s ERÚ 01/2004, revize 1 LDS obecně (2)

4 4 Manuál provozovatele LDS – revize 1 (01/2004) Aktualizace seznamu legislativy Zapracovány odpovědi ERÚ na dotazy SVSE Mezní situace Manuál LDS (1)

5 5 Manuál LDS – revize 1 (01/2004) Z obsahu: 2. Legislativa 2.1. Stav vydávání vyhlášek k zákonům 458/2000 a 406/2000 2.2. Zákon 458 s komentářem k vybraným ustanovením Manuál LDS (2)

6 6 ERÚ + OTE pro usnadnění orientace - přetaženy internetové stránky informace co a kde lze nalézt Manuál LDS (3)

7 7 3. ERÚ výběr důležitých dokumentů ze serveru ERÚ  Seznam aktuálních cenových rozhodnutí  Důležité: Přehled rozhodnutí v doposud vedených správních řízeních – zdroj inspirace Manuál LDS (4)

8 8 4. OTE výběr důležitých dokumentů ze serveru OTE  vzory smluv  přílohy  obchodní podmínky Manuál LDS (5)

9 9 5. Některé otázky a odpovědi Dotazy Sdružení na ERÚ a následné odpovědi 7. Předávání dat do IS OTE (viz. seminář SVSE 5.11.2003)  pro malé LDS k dispozici demoverze makra pro převod dat z excelu do XML  kontakty na příslušné pracovníky REAS Manuál LDS (6)

10 10 8. Licence na distribuci ano či ne? vychází  z dotazů Sdružení a jeho členů  a odpovědí ERÚ Manuál LDS (7)

11 11 LDS bez licence (1) Subjekt o licenci na provozování LDS nepožádá  Provozovatelem LDS se ve smyslu zákona 458 nestává  Nemusí tudíž plnit žádné povinnosti zákonem provozovateli LDS uložené Manuál LDS (8)

12 12 LDS bez licence (2) Podružnému odběrateli na svém území nemusí:  umožnit stát se oprávněným zákazníkem  v krajním případě mu ani dodávat elektřinu Licence ano či ne? (1)

13 13 LDS bez licence (3) Pozice vnořeného zákazníka je pouze v pozici podružného odběratele nemůže (bez dohody s distributorem) využít svého práva a nemůže se stát oprávněným; Nemůže si tudíž vybrat svého dodavatele, nemá nárok na to, aby za něj distributor předával data Licence ano či ne? (2)

14 14 LDS bez licence (4) Řešení v případě nedohody Vnořený zákazník požádá o připojení jiného distributora (většinou místně příslušný REAS) úhrada podílu na nákladech spojených s připojením odběru - může být likvidační Poté se stane oprávněným (pokud splňuje další podmínky) Licence ano či ne? (3)

15 15 LDS bez licence (5) Řešení dohodou (1) Jediný rozumný způsob Vnořený zákazník může být v pozici:  podružného odběratele  oprávněného zákazníka (závisí na dobré vůli distributora) Licence ano či ne? (4)

16 16 LDS bez licence (6) Řešení dohodou (2) Výchozí skutečnosti: Distributor – náklady spojené s dodávkou pro vnořeného zákazníka  ztráty  údržba  předávání dat (v případě, že distributor by umožnil vnořenému zákazníkovi stát se oprávněným) Licence ano či ne? (5)

17 17 LDS bez licence (7) Řešení dohodou (3) Vnořený zákazník: úhrada nutných nákladů distributora Forma úhrady - vzájemné dohoda Kvalita dodávky, zejména časové limity odstraňování poruch??? Licence ano či ne? (6)

18 18 LDS bez licence (8) Možnosti řešení situace (1) Cizí firma v nájmu, malá spotřeba elektřiny  snadno řešitelné  elektřinu lze oboustranně odsouhlasenou paušální částkou zahrnout do nájmu Licence ano či ne? (7)

19 19 LDS bez licence (9) Možnosti řešení situace (2) Cizí firma ve vlastní nemovitosti, nebo nájemce s velkou spotřebou  Elektřinu lze přeúčtovat za průměrnou cenu, za kterou je nakupována (může být předmětem kontroly SEI) Licence ano či ne? (8)

20 20 LDS bez licence (10) Možnosti řešení situace (3)  Dále lze uzavřít smlouvu o podílu na svých nákladech spojených se zajištěním dodávky a předáváním dat za odběrná místa vnořeného zákazníka. Touto smlouvou lze pokrýt náklady analogické k nákladům spojeným s distribucí. Pouze osobní názor, rozpor s komentářem! Licence ano či ne? (9)

21 21 Zrušení licence na distribuci Zrušení licence – dtto jako když není požádáno; pouze jednoroční odklad Licence ano či ne? (10)

22 22 Licence na obchod (1) Distributor - nemusí mít licenci na obchod;  pouze distribuce: OZ si musí najít jiného dodavatele elektřiny musí být:  distributor chce OZ dodávat i elektřinu Licence ano či ne? (11)

23 23 Licence na obchod (2) Možnost Vnořený zákazník (dohoda s distributorem) nevyužije svého práva stát se oprávněným Zůstane dobrovolně v pozici podružného odběratele Distributor může dodávat elektřinu za nákupní ceny i bez licence na obchod V tomto případě však licence na distribuci zůstane nevyužita Licence ano či ne? (12)

24 24 Kdo požádá o licenci na distribuci? velké společnosti, které mají: na svém území velké zákazníky personální zajištění technické zázemí údržby a distribuce je pro ně finančně zajímavá (transformace napětí mezi cenovými úrovněmi při použití tarifů REAS, velká spotřeba vnořených zákazníků) Licence ano či ne? (13)

25 25 Kdo nepožádá nebo vrátí licenci na distribuci? všichni ostatní rizika:  standardy dodávky (pokuty)  rozsáhlé výkaznictví  vedlejší činnost, o kterou nestojí  finančně se nevyplatí Licence ano či ne? (14)

26 26 Co dál? (1) Výše zmíněné vyjádření ERÚ (12/2003) a tím i aplikace důsledků má závažný nedostatek: Pokud LDS je provozována bez licence, je vnořenému zákazníkovi upřeno právo stát se zákazníkem oprávněným LDS – budoucnost (1)

27 27 Co dál? (2) Zákon 458/2000 Sb. však tuto možnost nezmiňuje: "oprávněným zákazníkem se stává...",...když splní podmínky Podmínky – vnořeného zákazníka nezmiňují; i vnořený zákazník má tedy právo stát se oprávněným LDS – budoucnost (2)

28 28 Co dál? (3) minimálně 2 pohledy Distributor: Proč bych si měl komplikovat situaci a žádat o licenci, když z toho mám pouze problémy (administrativa, plnění standardu dodávky,...) LDS – budoucnost (3)

29 29 Co dál? (4) Vnořený zákazník: Jsem krácen ve svých právech stát se OZ ERÚ: Nás se to netýká, Energetický zákon se na to nevztahuje... LDS – budoucnost (4)

30 30 Řešení – změna legislativy (1) Musí být spravedlivé - ale jak? Nelze - preferovat jeden subjekt na úkor jiného Obecné zásady: Vnořený zákazník by měl:  mít právo stát se oprávněným  povinnost podílet se na nákladech provozu LDS LDS – budoucnost (5)

31 31 Řešení – změna legislativy (2) Distributor (faktický) by měl:  právo na úhradu oprávněných nákladů  povinnost umožnit vnořenému zákazníkovi stát se oprávněným LDS – budoucnost (6)

32 32 Řešení – změna legislativy (3) Nutno nalézt rozumný kompromis Jedna z možností: LDS - samostatný pojem, 2 kategorie: velká LDS; dtto jako dnes malá LDS:  povinná "Minilicence" – ochrana vnořeného zákazníka  možnost jednoduchého přeúčtování nákladů LDS – budoucnost (7)

33 33 Řešení – změna legislativy (4) Motivace obou stran k dohodě Důležité: spory by měly spadat pod ERÚ – nezávislý arbitr Dnes - pokud LDS nemá licenci – pouze soud LDS – budoucnost (8)

34 34 Řešení – změna legislativy (5) Současná situace riziková SVSE:  žádá odběratele o zkušenosti, náměty a názory  nabízí ERÚ spolupráci při řešení LDS – budoucnost (9)

35 35 Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.aem.cz e-mail: svse@aem.cz Ing. Luděk Piskač 266 753 534; 737 727 835


Stáhnout ppt "1 Manuál provozovatele LDS – 1. revize: Lokální distribuční soustavy – provoz s licencí nebo bez, rizika pro provozovatele LDS a pro OZ na území LDS, mezní."

Podobné prezentace


Reklamy Google