Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Stav nouze v elektroenergetice poučení z problémů soustavy 25.7.2006 Pohled odběratele Ing.Petr Buchta 1.11. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Stav nouze v elektroenergetice poučení z problémů soustavy 25.7.2006 Pohled odběratele Ing.Petr Buchta 1.11. 2006."— Transkript prezentace:

1 1 Stav nouze v elektroenergetice poučení z problémů soustavy 25.7.2006 Pohled odběratele Ing.Petr Buchta 1.11. 2006

2 2 Stav nouze v elektroenergetice Charakteristika odběratele Legislativní rámec Smluvní rámec Realita 25.7.2006 Shrnutí Doporučení - požadavky

3 3 Charakteristika skupiny Wienerberger ČR 3 právní subjekty ve skupině 12 odběrných míst v regionech ČEZ Distribuce a E.ON Distribuce roční spotřeba cca 55 GWh všechna OM připojena na vn rezervovaná kapacita OM v rozmezí 0,6 – 1,3 MW 3 OM s rezervovanou kapacitou nad 1,0 MW 3 OM s rezervovanou kapacitou 1,0 MW

4 4 Legislativní rámec Zákon 458/2000 Sb. PPS - § 54,odst.2 – vyhlášení stavu nouze PDS - § 54,odst.3 – vyhlášení stavu nouze OZ- § 28, odst.2 b) – povinnost řídit se DŘ a PPDS odst.2 f) – povinnost řídit se pokyny dispečinku při stavu nouze - § 54, odst.4 – povinnost podřídit se omezení - § 91, odst 4 - pokuta do 50 mil.Kč za porušení § 28, odst. 2, § 54, odst.4 Vyhl.219/2001 Sb. § 3,odst.2: „Omezování spotřeby elektřiny při stavu nouze jsou vyhlašována příslušnými dispečinky v hromadných sdělovacích prostředcích, prostřednictvím telefonního, faxového nebo jiného spojení.“ Příloha 1, odst.1: „Rozsah výkonové náplně pro regulační stupně č.2 až 5 odběratelů připojených k PS a DS o napětí vyšším než 1 kV je stanoven ve výši 37% z výkonu sjednaného ve smlouvě o dodávce elektřiny při dodržení bezpečnostního minima odběratele. V jednotlivých stupních je stanovena minimální hodnota sníženého výkonu ve výši 5% z výkonu sjednaného ve smlouvě o dodávce elektřiny s tím, že je dodržena celková hodnota snížení výkonu ve výši 37% ze sjednaného výkonu ve smlouvě o dodávce elektřiny.“ Příloha 1, odst.2: „…..Hodnoty snížení odebíraného výkonu pro jednotlivé stupně jsou součástí smlouvy o dodávce elektřiny“

5 5 Legislativní rámec Příloha 1, odst.3 - Regulační stupeň č.3: „Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů ze zařízení DS s napětím vyšším než 1 kV se sjednanou hodnotou odebíraného výkonu větší než 1 MW s účinností do 30 minut od vyhlášení. Vyhlášení a odvolání RS je uskutečňováno dispečinkem……..dle zásad dispečerského řízení telefonicky, faxem, případně jiným odběratelem oboustranně odsouhlaseným prostředkem.“ Příloha 1, odst.4 „…..Přiřazení odběratelů k regulačním stupňům č.2 až 7 a stanovení velikosti omezení výkonu pro konkrétního dodavatele v jednotlivých regulačních stupních se stanoví podle sjednané hodnoty odebíraného výkonu, který lze odebrat ze zařízení PS nebo DS o napětí vyšším než 1 kV na základě uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny.“ Příloha 1, odst.6 „Stupeň základní a regulační stupně 1 až 7 jsou vyhlašovány a odvolávány dispečinkem PPS a příslušného PDS prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků v pravidelných časově vymezených relacích.“ Vyhl.220/2001 Sb. §3, odst.3 „Při provozu svých odběrných elektrických zařízení se konečný zákazník řídí dispečerskými pokyny příslušných dispečinků.“ Kodex PS Odvolává se na znění Zákona 458/2000Sb. a vyhlášek 219 a 220.

6 6 Legislativní rámec Pravidla provozování DS „PPDS byla koncipována především v zájmu uživatelů DS jako komplexní materiál, poskytující souhrnně všechny potřebné informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady. Proto jsou v PPDS uvedeny definice odborných pojmů a některé citace z EZ i vyhlášek MPO a ERÚ, nezbytné pro ucelené podání a vysvětlení problematiky“ Odst. 2.7 „Po vyhlášení stavu nouze může být platnost PPDS úplně nebo částečně pozastavena. V tomto případě se provozovatel i uživatelé DS řídí Vyhl.219/2001Sb. a dispečerskými pokyny dispečinků PPS a PDS.“ Odst. 4.4.4 „Regionální nebo lokální stav nouze na svém území vyhlašuje PDS: - v regionálních sdělovacích prostředcích - prostřednictvím technických prostředků DŘ (telefon,dálkové ovládání, HDO)“ Odst.4.4.5 b) „PDS zpracuje ve smyslu Vyhl.219/2001Sb. A v součinnosti s PPS regulační plán, jehož jednotlivé stupně 2 až 7 určují hodnoty a doby platnosti omezení odebíraného výkonu vybraných odběratelů………………………………… …………Dodavatel je povinen ve smlouvách o dodávce elektřiny svým zákazníkům zajistit stanovení příslušné náplně jednotlivých stupňů regulačního plánu podle Vyhl.219/2001Sb., příloha 1. Využití příslušného stupně regulačního plánu vyhlašuje a odvolává pro celé území státu dispečink PPS. Týká-li se stav nouze určité části území státu, vyhlašují a odvolávají je příslušné dispečinky PDS. “

7 7 Smluvní rámec § 50 zák.458/2000Sb. Smlouva o připojení Smlouva o distribuci elektřiny + Podmínky poskytnutí distribuce Smlouva o dodávce elektřiny Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 1.rok na liberalizovaném trhu smlouvy o sdružených službách dodávky + smlouvy o připojení od roku 2005 smlouvy o distribuci na všech OM + smlouvy o dodávce elektřiny smlouvy předloženy vždy dodavatelem rozdílný obsah smluv o připojení a distribuci u E.ON a ČEZ v Obchodních podmínkách distribuce povinnost odběratele sledovat sdělovací prostředky ve smlouvách chybí stanovení hodnot snížení odebíraného výkonu v jednotlivých regulačních stupních v některých smlouvách rozpor s Vyhl.219/2001 Sb. – zařazení do RS kontaktní údaje ve smlouvách nebyly po oddělení distribuce od obchodu aktualizovány

8 8 Realita 25.7.2006 OM nad 1 MW nedostala informaci od dispečinku o vyhlášení RS nejasnosti ohledně velikosti snížení výkonu selhala veškerá komunikace s PDS, pouze částečná komunikace s dodavateli elektřiny než se vše vyjasnilo, byly pro nás platné RS zrušeny

9 9 Shrnutí nepřesnost a nesrozumitelnost legislativy rozpor mezi § 54,odst.4 EZ a vyhl.219/2001Sb, příl.1,odst.5 nedostatečný a nejasný obsah smluv o distribuci nedodržení způsobu vyhlášení stavu nouze provozovatelem DS absence interního scénáře pro přesnou reakci při stavu nouze

10 10 Doporučení - požadavky Používat jednotnou a přesnou terminologii ve všech předpisech Přepracovat Vyhl.219/2001 Sb. – zpřesnit formulace, terminologii, soulad s EZ Vypracovat jednotný závazný minimální obsah smluv o připojení a distribuci Vytvořit a udržovat databázi kontaktů na PDS a odběratele podléhající jednotlivým RS a zakotvit povinnost aktualizace těchto kontaktů v legislativě Vytvořit u PDS automatizovaný systém informování odběratelů o vyhlášení stavu nouze nezávislý na hromadných sdělovacích prostředcích Do připomínkového řízení k vydávaným předpisům zahrnout odbornou veřejnost prostřednictvím AEM-SVSE


Stáhnout ppt "1 Stav nouze v elektroenergetice poučení z problémů soustavy 25.7.2006 Pohled odběratele Ing.Petr Buchta 1.11. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google