Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Barum Continental, spol. s r.o., Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Barum Continental, spol. s r.o., Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Barum Continental, spol. s r.o., Otrokovice
Regulační stupně v elektroenergetice - názor odběratele (oprávněného zákazníka) Josef Kaplan Barum Continental, spol. s r.o., Otrokovice Seminář AEM 30. října 2002, Praha

2 Barum Continental - oprávněný zákazník
Trend vývoje roční spotřeby el. energie Barum Continental

3

4 Technologická návaznost výroby pneumatik
Příprava směsí Vytlačo-vání profilů Konfekce Lisovna Dokon-čovna

5 Rozvržení spotřeby el. energie

6 Přechod na otevřený trh
Tvorba a vznik zákona 458/2000 Malý časový prostor na přípravu přechodu na otevřený trh a volbu nových smluvních podmínek (vyhlášky byly vydány až koncem roku). Chyběly zkušenosti s otevřeným trhem s el. energií a vytvářením nových obchodních vztahů S dosavadním dodavatelem jsme měli dobré zkušenosti V prosinci jsme provedli výběrové řízení ze 7 dodavatelů Zůstali jsme u stávajícího dodavatele el. energie.

7 Smlouva s dodavatelem Podnikatelským záměrem společnosti Barum Continental není obchodování s el. energií. Nejsme tudíž držiteli licencí - rozvod el. energie, obchod. Malým subodběratelům v areálu závodu, kteří byli odštěpeni od základního kmene Barum Continental, el. energii neprodáváme, ale pouze přeúčtováváme za skutečnou nákupní cenu. Zodpovědnost za odchylky jsme přenesli na dodavatele el. energie.

8 Smluvní podmínky odběru el. energie (1)
Uplatňujeme týdenní odběrový diagram el. energie. Uplatňujeme upřesnění týdenního odběrového diagramu el. energie na nedělní odpolední směnu (14-22 hodin), viz níže. Jsme společnost, která důsledně uplatňuje zásady dodržování technologických procesů a postupů, mezi něž patří dodržování smluvních vztahů.

9 Smluvní podmínky odběru el. energie (2)
Naše společnost je podrobena neustálým auditům ze strany odběratelů našich výrobků. Je prováděna pravidelná kontrola dodržování smluvních vztahů s dodavateli. V neposlední řadě samozřejmě respektujeme státní kontrolní úřady. maximální odběratelská kázeň.

10 Charakteristický průběh odběru el. energie
a) měsíční

11 Charakteristický průběh odběru el. energie
b) denní

12

13

14

15 Stav nouze - dopad na odběratele
Vyhl. 219/2001 paragraf 1, odst. a: Snížení výkonu odebíraného odběratelem v souladu s vyhlášením regulačních stupňů. Regulační stupeň č. 1 nařizuje (upozorňuje) odběrateli nutnost striktního dodržování hodinových hodnot odběrového diagramu vzhledem ke stavu elektrizační soustavy blízkému stavu nouze.

16 Naše reakce na vyhlášení RS1 v květnu
Seminář AEM naše dotazy zúčastněným zástupcům ČEPS, ERÚ, ČEZ, ÚED: 1. Jaké byly příčiny vyhlášení regulačního stupně č. 1 ? 2. Zdůvodnění délky trvání RS1 3. Jaká byla učiněna opatření pro snížení (vyrovnání) deficitu v elektrizační soustavě ?

17 Naše činnost vyplývající z vyhlášení RS1
Dodržujeme platné vyhlášky (219/2001), abychom pomohli nevyrovnané bilanci v elektrizační soustavě. Vyhlášením RS1 ztrácíme výhodu obchodní smlouvy o sdružených službách dodávky el. energie - využití možnosti kladných odchylek do výše smluveného tolerančního pásma. Nepovažujeme za „energeticky zodpovědné“ žádat dodavatele o neplánované zajištění navýšení diagramu, když je v elektrizační soustavě deficit, ani to nemáme zakotveno v obchodní smlouvě.

18 Naše možnosti regulace
Při vyhlášení regulačních opatření (RS1 - striktní dodržování sjednaných hodinových hodnot odběrového diagramu) provádíme regulaci odstavováním míchacích linek v provozu přípravy směsí. Regulace odběru el. energie jinými spotřebiči není možná z důvodu složitých technologických návazností výroby pneumatik. K dispozici máme energetický informační systém AISYS, založený na sběru, archivaci a zpracování dat o spotřebě el. energie závodu i jednotlivých strojů a výrobních linek. Z toho vyplývá, že dokážeme „uregulovat“ (dodržet) dané hodinové hodnoty.

19

20 Pracovní den

21 Neděle

22 Dopad regulačních opatření
Kapacita regulovatelné části závodu (kapacita strojního zařízení a fond pracovní doby) jsou plně využity (tj. bez rezerv). V případě regulací = odstavení výrobní technologie dochází k „nevyrobení“ základního poloproduktu. Při výše uvedeném vytížení tohoto provozu je nutno tento poloprodukt nakoupit u jiného výrobce za značně vyšší náklady. Důkazem vytížení výše uvedených výrobních kapacit je v současné době realizované zvýšení počtu míchacích linek. Tento nevyrobený objem základního poloproduktu se následně promítá v celém výrobním procesu.

23 Vyjádření finanční ztráty
Jestliže: roční zisk naší společnosti činí například 1 mld Kč / rok, fond pracovní doby = 309 dní * 24 hodin = 7416 hodin, pak ušlý zisk za hodinu činí: Kč / 7416 hod = Kč / hod Počet hodin s vyhlášením RS1 v roce 2002: duben až = 265 hodin červen až = 50 hodin

24 Názor odběratele - co nám vadilo (1)
Že k vyhlášení regulačních opatření vůbec došlo. Že doba trvání regulací byla 265, resp. 50 hodin. Že nebyly plně využity kapacity ke snížení deficitu v elektrizační soustavě, který byl důvodem k vyhlášení regulačního stupně č. 1. Že nebylo kde získat informace o zlepšení situace a výhledu na ukončení regulačního opatření. Problém s plánováním a sestavováním odběrového diagramu.

25 Názor odběratele - co nám vadilo (2)
Že na naše dotazy na semináři AEM byla první reakce dotazovaných: máte špatně stanovený diagram máte špatně zvoleného dodavatele elektřiny …

26 Závěr Z výše uvedeného vyplývá, že pro naši výrobní společnost je vyhlášení jakýchkoliv regulačních opatření nevyhovující a způsobuje nám výrobní a ekonomické ztráty.


Stáhnout ppt "Barum Continental, spol. s r.o., Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google