Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postgraduální vzdělávání Absolvent a právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postgraduální vzdělávání Absolvent a právo"— Transkript prezentace:

1 Postgraduální vzdělávání Absolvent a právo
Absolvent LF Postgraduální vzdělávání Absolvent a právo

2

3 Postgraduální vzdělávání
Chybí aktuální právní norma Vyhláška MZ ČSR č. 77/1981 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Směrnice EU číslo 93/16/EHS (novel.)

4 Zdroje informací Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz
EU : ČLK : IPVZ : Parlament ( návrhy zákonů) :

5 Problémy Existence dvoustupňových atestací Vazba na pracovní poměr
Postavení studentů PhD studia Monopol IPVZ Úhrada vzdělávání Zápočet lhůt Postavení praktických lékařů

6 Stávající postup Zařazení do oboru
I. atestace ( 30 měsíců) – zápočet praxe ode dne nástupu II.nebo nástavbová atestace ( 3 – 5 let) – zápočet praxe ode dne zařazení organizace + zkoušky – pracoviště IPVZ otázka školitele !!!!

7 Náplň předatestační přípravy
Rozpis náplní – katedry IPVZ Povinná praxe v jiných oborech Kurs veřejného zdravotnictví Kurs první pomoci

8 Praxe v zahraničí výrazné uvolnění po 1.5. 2003
přechodné období členských států EU vyjímky: Británie, Irsko problém – nesjednocené vzdělávání započítávání – MZ ČR, IPVZ obecně – kvalitní zařízení v rozvinutých státech bez problémů problémy: rozvojové země (programy pomoci)

9 Podmínky vydání licence ČLK
atestace nebo nástavbová atestace 6 let praxe v oboru ( min. 0.5 úvazku v posledních 9 letech)

10 Právní odpovědnost ve zdravotnictví
stručný přehled aktuální problematiky

11 Lékař x pacient On podobat se bude Bohu - budiž spasitelem otroků, lidí chudobných, mužů bohatých i šlechticů - všem bude bratrem a ochráncem… (Asklepión)

12

13 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti
jednání ( opominutí ) je protiprávní škodlivý následek ( i ohrožení právem chráněných hodnot ) příčinná souvislost zavinění ( nedbalost )

14 Druhy právní odpovědnosti
trestní odpovědnost občanskoprávní odpovědnost správní odpovědnost pracovněprávní odpovědnost disciplinární odpovědnost smluvní odpovědnost

15

16 Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Nadřazenost zájmů lidské bytosti zájmům společnosti nebo vědy. Existence profesních standardů – KVALITA. Informovaný souhlas ( účel a povaha zákroku, jeho důsledky a rizika) Ochrana osob neschopných dát souhlas a osob s duševní poruchou

17 Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Respekt k dříve vysloveným přáním. Ochrana soukromí a právo na informace Manipulace s lidským genomem zákaz diskriminace z důvodu genetického dědictví prediktivní vyšetření zásahy do lidského genomu zákaz volby pohlaví Ochrana osob zapojených do vědeckého výzkumu Transplantace

18

19 Trestní odpovědnost zdravotníků
ublížení na zdraví z nedbalosti porušení důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení, funkce těžká újma na zdraví neposkytnutí pomoci omezování (zbavení) osobní svobody účast na sebevraždě

20 Trestní odpovědnost zdravotníků
nedovolené přerušení těhotenství neoprávněné nakládání s osobními údaji podávání anabolických látek mládeži šíření nakažlivé choroby přijímání úplatku nepřekažení trestného činu

21 Neposkytnutí pomoci odlišná ( přísnější ) právní úprava pro zdravotníky limit povinnosti snášet nebezpečí paradox - častěji při výkonu povolání nebezpečí „samostatnosti“ SZP

22 Omezování osobní svobody
Trvalé, nebo alespoň dlouho trvající omezení osobní svobody, které se blíží uvěznění. Detenční hospitalizace, imobilizace pacienta (mechanická i farmakologická) Výkony bez souhlasu pacienta !!

23 Pacient bez souhlasu nezletilé osoby ( souhlas zákonného zástupce)
osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům ( souhlas zákonného zástupce/opatrovníka) osoby v bezvědomí ( hlášení soudu) osoby bezprostředně nebezpečné sobě/okolí ( hlášení soudu)

24 Poučení a souhlas Povinnost lékaře poučit pacienta vhodným způsobem o povaze onemocnění a o potřebných výkonech. Poučení včetně rizik a variantních způsobů therapie Veškeré výkony se provádějí se souhlasem nemocného, nebo lze-li souhlas předpokládat.

25

26 Pozitivní a negativní revers
Pozitivní revers kompetence k souhlasu srozumitelná informace Negativní revers individualizovat podpis svědka písemně specifikovat rizika

27 Poučení a souhlas Bez souhlasu povinné léčení
osoba duševně nemocná či intoxikovaná nebezpečná sobě či okolí periculum in mora

28 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
Povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se zdravotník dozvěděl při výkonu povolání. Telefonické informace

29 Prolomení mlčenlivosti
zákon (povinné hlášení) pacient/zákonný zástupce CAVE: příbuzní zletilého pacienta Policie ČR Státní zastupitelství Soudy

30 Šíření nakažlivé choroby
Kdo z nedbalosti způsobí, nebo zvýší zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby … ( zák. 258/2000 Sb.) ohrožovací trestný čin Prakticky: opomenutí hlášení a protiepid. opatření

31 Nepřekažení a neoznámení trestného činu
Oznamovací povinnost: týrání svěřené osoby Povinnost překazit trestný čin pohlavní zneužívání vražda znásilnění Výjimky

32 Týrání svěřené osoby Povinnost překazit i oznámit
Oznámení Policii, státnímu zástupci Oznámení průkaznou formou

33 Odpovědnost za podřízené
Lékař - sestra Primář - podřízený Vedoucí ZZ Týmová práce - odpovědnost oš. lék. Aplikace i.v. injekcí a infusí sestrou Odpovědnost za ne plně kvalifikované osoby - poučení

34 Právní postavení nezletilých
„Hranice“ 15 let věcná hranice: rozumová vyspělost periculum in mora - povinnost péči poskytnout - negativní revers nechrání soudní souhlas ??? kolize rozvedených rodičů neinformování rodičů

35


Stáhnout ppt "Postgraduální vzdělávání Absolvent a právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google