Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Absolvent LF Postgraduální vzdělávání Absolvent a právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Absolvent LF Postgraduální vzdělávání Absolvent a právo."— Transkript prezentace:

1 1 Absolvent LF Postgraduální vzdělávání Absolvent a právo

2 2

3 3 Postgraduální vzdělávání  Chybí aktuální právní norma  Vyhláška MZ ČSR č. 77/1981 Sb.  Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta  Směrnice EU číslo 93/16/EHS (novel.)

4 4 Zdroje informací  Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz www.mzcr.cz  EU : www.europa.eu.intwww.europa.eu.int  ČLK : www.lkcr.czwww.lkcr.cz  IPVZ : www.ipvz.czwww.ipvz.cz  Parlament ( návrhy zákonů) : www.psp.cz

5 5 Problémy  Existence dvoustupňových atestací  Vazba na pracovní poměr  Postavení studentů PhD studia  Monopol IPVZ  Úhrada vzdělávání  Zápočet lhůt  Postavení praktických lékařů

6 6 Stávající postup  Zařazení do oboru  I. atestace ( 30 měsíců) – zápočet praxe ode dne nástupu  II.nebo nástavbová atestace ( 3 – 5 let) – zápočet praxe ode dne zařazení  organizace + zkoušky – pracoviště IPVZ  otázka školitele !!!!

7 7 Náplň předatestační přípravy  Rozpis náplní – katedry IPVZ  Povinná praxe v jiných oborech  Kurs veřejného zdravotnictví  Kurs první pomoci

8 8 Praxe v zahraničí  výrazné uvolnění po 1.5. 2003  přechodné období členských států EU  vyjímky: Británie, Irsko  problém – nesjednocené vzdělávání  započítávání – MZ ČR, IPVZ  obecně – kvalitní zařízení v rozvinutých státech bez problémů  problémy: rozvojové země (programy pomoci)

9 9 Podmínky vydání licence ČLK  atestace nebo nástavbová atestace  6 let praxe v oboru ( min. 0.5 úvazku v posledních 9 letech)

10 10 Právní odpovědnost ve zdravotnictví stručný přehled aktuální problematiky

11 11 Lékař x pacient On podobat se bude Bohu - budiž spasitelem otroků, lidí chudobných, mužů bohatých i šlechticů - všem bude bratrem a ochráncem… (Asklepión)

12 12

13 13 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti  jednání ( opominutí ) je protiprávní  škodlivý následek ( i ohrožení právem chráněných hodnot )  příčinná souvislost  zavinění ( nedbalost )

14 14 Druhy právní odpovědnosti  trestní odpovědnost  občanskoprávní odpovědnost  správní odpovědnost  pracovněprávní odpovědnost  disciplinární odpovědnost  smluvní odpovědnost

15 15

16 16 Úmluva o lidských právech a biomedicíně  Nadřazenost zájmů lidské bytosti zájmům společnosti nebo vědy.  Existence profesních standardů – KVALITA.  Informovaný souhlas ( účel a povaha zákroku, jeho důsledky a rizika)  Ochrana osob neschopných dát souhlas a osob s duševní poruchou

17 17 Úmluva o lidských právech a biomedicíně  Respekt k dříve vysloveným přáním.  Ochrana soukromí a právo na informace  Manipulace s lidským genomem zákaz diskriminace z důvodu genetického dědictví prediktivní vyšetření zásahy do lidského genomu zákaz volby pohlaví  Ochrana osob zapojených do vědeckého výzkumu  Transplantace

18 18

19 19 Trestní odpovědnost zdravotníků  ublížení na zdraví z nedbalosti porušení důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení, funkce  těžká újma na zdraví  neposkytnutí pomoci  omezování (zbavení) osobní svobody  účast na sebevraždě

20 20 Trestní odpovědnost zdravotníků  nedovolené přerušení těhotenství  neoprávněné nakládání s osobními údaji  podávání anabolických látek mládeži  šíření nakažlivé choroby  přijímání úplatku  nepřekažení trestného činu

21 21 Neposkytnutí pomoci  odlišná ( přísnější ) právní úprava pro zdravotníky  limit povinnosti snášet nebezpečí  paradox - častěji při výkonu povolání  nebezpečí „samostatnosti“ SZP

22 22 Omezování osobní svobody  Trvalé, nebo alespoň dlouho trvající omezení osobní svobody, které se blíží uvěznění.  Detenční hospitalizace, imobilizace pacienta (mechanická i farmakologická)  Výkony bez souhlasu pacienta !!

23 23 Pacient bez souhlasu  nezletilé osoby ( souhlas zákonného zástupce)  osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům ( souhlas zákonného zástupce/opatrovníka)  osoby v bezvědomí ( hlášení soudu)  osoby bezprostředně nebezpečné sobě/okolí ( hlášení soudu)

24 24 Poučení a souhlas  Povinnost lékaře poučit pacienta vhodným způsobem o povaze onemocnění a o potřebných výkonech.  Poučení včetně rizik a variantních způsobů therapie  Veškeré výkony se provádějí se souhlasem nemocného, nebo lze-li souhlas předpokládat.

25 25

26 26 Pozitivní a negativní revers  Pozitivní revers kompetence k souhlasu srozumitelná informace  Negativní revers individualizovat podpis svědka písemně specifikovat rizika

27 27 Poučení a souhlas  Bez souhlasu povinné léčení osoba duševně nemocná či intoxikovaná nebezpečná sobě či okolí periculum in mora

28 28 Neoprávněné nakládání s osobními údaji  Povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se zdravotník dozvěděl při výkonu povolání.  Telefonické informace

29 29 Prolomení mlčenlivosti  zákon (povinné hlášení)  pacient/zákonný zástupce CAVE:  příbuzní zletilého pacienta  Policie ČR  Státní zastupitelství  Soudy

30 30 Šíření nakažlivé choroby  Kdo z nedbalosti způsobí, nebo zvýší zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby … ( zák. 258/2000 Sb.)  ohrožovací trestný čin  Prakticky: opomenutí hlášení a protiepid. opatření

31 31 Nepřekažení a neoznámení trestného činu  Oznamovací povinnost: týrání svěřené osoby  Povinnost překazit trestný čin pohlavní zneužívání vražda znásilnění  Výjimky

32 32 Týrání svěřené osoby  Povinnost překazit i oznámit  Oznámení Policii, státnímu zástupci  Oznámení průkaznou formou

33 33 Odpovědnost za podřízené  Lékař - sestra  Primář - podřízený  Vedoucí ZZ  Týmová práce - odpovědnost oš. lék.  Aplikace i.v. injekcí a infusí sestrou  Odpovědnost za ne plně kvalifikované osoby - poučení

34 34 Právní postavení nezletilých  „Hranice“ 15 let  věcná hranice: rozumová vyspělost  periculum in mora - povinnost péči poskytnout - negativní revers nechrání  soudní souhlas ???  kolize rozvedených rodičů  neinformování rodičů

35 35


Stáhnout ppt "1 Absolvent LF Postgraduální vzdělávání Absolvent a právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google