Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidskoprávní aspekty řízení ve věcech dětí mladších 15 let I Děti v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva Anna Hofschneiderová, Liga lidských práv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidskoprávní aspekty řízení ve věcech dětí mladších 15 let I Děti v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva Anna Hofschneiderová, Liga lidských práv."— Transkript prezentace:

1 Lidskoprávní aspekty řízení ve věcech dětí mladších 15 let I Děti v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva Anna Hofschneiderová, Liga lidských práv

2 Osnova Relevantní články Evropské úmluvy Právo dětí na zvláštní zacházení Právo dětí na skutečnou účast v řízení Pozitivní závazek státu Zbavení osobní svobody jako krajní opatření Ochrana delikventních dětí: paternalismus x procesní práva

3 Relevantní články Evropské úmluvy I Článek 3 – zákaz mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání Článek 5 – ochrana osobní svobody odst. 1 písm. a) – „odsouzení“ odst. 1 písm. c) – důvodné podezření ze spáchání „trestného činu“ odst. 1 písm. d) – výchovný dohled nad nezletilým nebo jeho předvedení před příslušný orgán odst. 4 - přezkum zákonnosti zbavení osobní svobody

4 Relevantní články Evropské úmluvy II Článek 6 – právo na spravedlivý proces Především záruky podle odst. 3 Článek 8 – právo na soukromý a rodinný život

5 Právo dětí na zvláštní ochranu Právo podezřelých dětí na zvláštní zacházení v trestním řízení Panovits proti Kypru, stížnost č. 4268/04 zacházení přiměřené věku a rozumové a emoční vyspělosti dítěte opatření k posílení schopnosti dítěte řízení porozumět a skutečně se jej účastnit Salduz proti Turecku, stížnost č. 36391/02 právo podezřelého na přístup k advokátovi omezeno pouze ze závažných důvodů zvláštní význam tohoto práva ve vztahu k nezletilým Adamkiewicz proti Polsku, stížnost č. 54729/00 způsobilost dítěte posoudit důsledky vzdání se práva na obhájce věk předchozí zkušenost s orgány činnými v trestním řízení možnost kontaktu s osobami, kterým dítě důvěřuje

6 Právo dětí na skutečnou účast v trestním řízení V. proti Spojenému království, stížnost č. 24888/94 T. proti Spojenému království, stížnost č. 24724/94 způsobilost dítěte zavazovat pokyny svého právního zástupce/obhájce, sdělovat mu skutečnosti na svou obhajobu a přiměřeně vypovídat ve svůj prospěch S. C. proti Spojenému království, stížnost č. 60958/00 „skutečná účast“ dítěte v řízení je dána pouze tehdy, pokud má dítě všeobecný přehled o povaze vyšetřování, o tom, co je pro něj v sázce, včetně potenciálních sankcí, a o svém právu na obhajobu a právu nevypovídat

7 Pozitivní závazek státu vytvořit podmínky pro aplikaci zákonných opatření Bouamar proti Belgii, stížnost č. 9106/80 pokud se stát v rámci výkonu své politiky v oblasti kriminality mládeže rozhodl přijmout do svého vnitrostátního právního řádu systém výchovného dohledu, stíhá jej povinnost vytvořit v praxi odpovídající instituce pro jeho výkon D.G. proti Irsku, stížnost č. 39474/98 Otázka restorativního přístupu k dětem mladším 15 let, včetně uplatnění institutu mediace a odklonů

8 Zbavení osobní svobody jako krajní opatření I Korneykova proti Ukrajině, stížnost č. 39884/05 zákonnost zbavení osobní svobody – nutný soulad s vnitrostátními hmotněprávními i procesními normami otázka předběžného opatření podle §76a OSŘ zvláštní důraz na odůvodnění – nutnost zvažovat i vliv opatření na zdraví a pohodu dítěte nutnost osobní přítomnosti dítěte u přezkumu zákonnosti zbavení osobní svobody (čl. 5 odst. 4), zvlášť pokud je zbavení osobní svobody odůvodněno především jeho osobností

9 Zbavení osobní svobody jako krajní opatření II Ichin a další proti Ukrajině, stížnosti č. 28189/04 a 28192/04 předvídatelnost právní úpravy problematika aplikovaného důvodu – písm. c) nebo d)? otázka umístění dítěte mladšího 15 let v návaznosti na spáchání činu jinak trestného v psychiatrické léčebně na základě předběžného opatření podle § 76a OSŘ s odůvodněním: potřebou diagnostiky nebezpečím dítěte sobě nebo svému okolí

10 Ochrana dětí: paternalismus x procesní práva A. a další proti Bulharsku, stížnost č. 51776/08 otázka „trestního obvinění“ („criminal charge“) a odsouzení („conviction“) čl. 5 odst. 1 písm. a) nebo c)? posouzení chování a způsobu života x spáchání protiprávního činu? opatření v rámci soudnictví ve věcech mládeže nebo sociálně-právní ochrany dětí?

11 Děkuji za pozornost. Kontakt: ahofschneiderova@llp.cz


Stáhnout ppt "Lidskoprávní aspekty řízení ve věcech dětí mladších 15 let I Děti v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva Anna Hofschneiderová, Liga lidských práv."

Podobné prezentace


Reklamy Google