Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BT502Z – TPP – Zvláštní část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BT502Z – TPP – Zvláštní část"— Transkript prezentace:

1 BT502Z – TPP – Zvláštní část
Průběh trestního řízení část první – Přípravné řízení trestní doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. Univ. Priv. Prof.

2 Stádia trestního řízení
Trestní řád rozeznává následující stádia: Přípravné řízení Předběžné projednání obžaloby Hlavní líčení Opravné řízení Vykonávací řízení

3

4 Část I. Přípravné řízení trestní

5 Historie přípravného řízení v českých zemích
Současná úprava přípravného řízení Orgány přípravného řízení: Policejní orgán Státní zástupce Soud (resp. soudce) Formy přípravného řízení Postup před zahájením trestního stíhání (§ 158 – 159b) Vyšetřování (§ § 175) Zkrácené přípravné řízení (§ 179a - § 179f) Dokazování v přípravném řízení Obžaloba a návrh na potrestání

6 1. Postup před zahájením trestního stíhání
Počátek provádění úkonů trestního řízení Sepsání úředního záznamu o zahájení úkonu Neodkladné nebo neopakovatelné úkony Policejní orgán je oprávněn vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů, vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li toho pro posouzení věci třeba, též znalecké posudky, obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály, provádět ohledání věci a místa činu,

7 vyžadovat, za podmínek uvedených v § 114, provedení zkoušky krve nebo jiného podobného úkonu, včetně odběru potřebného biologického materiálu, pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, snímat daktyloskopické otisky, provádět osobou téhož pohlaví nebo lékařem prohlídku těla nebo ke zjištění a zachycení stop nebo následků činu, za podmínek stanovených v § 76 zadržet podezřelou osobu, za podmínek stanovených v § 78 - § 81 činit rozhodnutí a opatření v těchto ustanoveních naznačená, způsobem uvedeným v hlavě čtvrté provádět neodkladné nebo neopakovatelné úkony, pokud podle tohoto zákona jejich provedení nepatří do výlučné pravomoci jiného orgánu činného v trestním řízení.

8 Podání vysvětlení Osoba podávající vysvětlení může být podezřelým nebo nikoli. Právo na právní pomoc advokáta. Vysvětlení a neodkladný a neopakovatelný úkon (úloha soudce).

9 Skončení prověřování Zákon stanoví lhůty (2, 3, 6 měsíců)
Odložení nebo jiné vyřízení věci (§ 159a) Dočasné odložení zahájení trestního stíhání (§ 159b) Zahájení trestního stíhání (§ 160)

10 2. Vyšetřování Vyšetřovací orgány Policejní orgán Státní zástupce
Stíhání se souhlasem poškozeného Taxativní výčet trestných činů Kontroverzní ustanovení s důsledky pro trestní řízení

11 Průběh vyšetřování Usnesení o zahájení trestního stíhání
Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování Skončení vyšetřování a prostudování spisů, návrhy Lhůty ke skončení vyšetřování (2, 3 měsíce) Vyšetřování trestných činů, o nichž koná v řízení v I. stupni krajský soud (§ § 170) Dozor státního zástupce (§ 174)

12 3. Zkrácené přípravné řízení (§ 179a – 179h)
Podmínky zkráceného řízení: Příslušnost okresního soudu; Horní hranice trestu odnětí svobody nejvíce 3 roky; Podezřelý přistižen při činu nebo bezprostředně po něm; Jinak by bylo zahájeno trestní stíhání, věc je skutkově jednoduchá; Práva podezřelého; Lhůty pro skončení nelze překračovat;

13 Rozhodnutí v přípravném řízení
Postup před zahájením trestního stíhání: Odložení nebo jiné vyřízení věci (§ 159a): Nejde o podezření ze spáchání trestného činu. Trestní stíhání je nepřípustné. Trestní stíhání je neúčelné. Není znám pachatel. (Nabývá právní moci, ale nečiní překážku rei iudicatae) Dočasné odložení zahájení trestního stíhání (§ 159b) Zahájení trestního stíhání (§ 160)

14 Vyšetřování: Postoupení věci jinému orgánu (§ 171) Zastavení trestního stíhání (§ 172) Přerušení trestního stíhání (§ 173) Podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307) Narovnání (§ 308) Přezkum usnesení o zastavení trestního stíhání a o postoupení věci Nejvyšším státním zastupitelstvím (§ 173a, § 174a) Podání obžaloby (§ 176)

15 Zkrácené přípravné řízení:
Podání návrhu na potrestání Zahájení trestního stíhání Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání

16 Konkrétní případ trestního řízení část I.

17 Zahájení úkonů trestního řízení

18

19

20 Zahájení trestního stíhání

21

22

23 Obžaloba

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Jsou nějaké otázky???


Stáhnout ppt "BT502Z – TPP – Zvláštní část"

Podobné prezentace


Reklamy Google