Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o zdravotnických službách MUDr. Milan Kubek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o zdravotnických službách MUDr. Milan Kubek."— Transkript prezentace:

1 Zákon o zdravotnických službách MUDr. Milan Kubek

2 Ceny služeb ( § 2 ) •Katalog zdravotních služeb nahrazující Seznam výkonů vydává MZ vyhláškou bez dalšího jednání •Zrušeny kalkulační listy výkonů •Neexistence minimálních cen - riziko dumpingu •Tržní ceny – pokles kvality péče, podpora monopolů a likvidace soukromých lékařů

3 Standardy •Standardy stanoví MZ event. „pověřená organizace“ bez spolupráce s komorou. ( § 3 ) •Nedostatečná definice péče „lege artis“ nezajistí práva pacientů ( § 27 ) •Nedostatečná a chybná definice neodkladných služeb - neodkladné péče. ( § 4 ) ( § 4 ) •Povinnost mít vždy „léčebný plán“ ( § 3, § 42 ) písemně ? písemně ?

4 Registrace ZZ ( oprávnění poskytovatele ) •Současné registrace NZZ platí jen 24 měsíců – retroaktivní zásah do nabytých práv, kdo nezíská novou registraci, ten skončí. ( § 122 ) •Odborným zástupce ZZ poskytujícího lékařskou péči může být nelékař. ( § 12 ) •Jeden odborný zástupce pro celý řetězec ( § 12 ) •Uvádění všech výkonů dle katalogu a všech zdravotníků na registraci, hlášení všech změn – šílená administrativa. ( § 18, § 19, § 21 )

5 PTV •Z posuzování personálního vybavení ZZ důsledně vyloučeny komory – posuzují a kontrolují KÚ a MZ. ( § 16 )

6 Bezúhonnost •Lékař, který byl odsouzen za úmyslný trestný čin ( i bez souvislosti s výkonem povolání ) k trestu odnětí svobody alespoň na 1 rok ( i podmíněně ), nemůže být poskytovatelem – soukromým lékařem. ( § 14 )

7 Odebrání registrace ( § 22 ) •Pokud ZZ nevede dokumentaci podle právních předpisů – lze odebrat •Pokud opakovaně některý lékař pod vlivem alkoholu – musí se odebrat ( zrušit celou nemocnici ? ) •Na podnět ZP na základě „zjištění závažných nedostatků při poskytování služeb“ ( vágní formulace ) – může odebrat

8 Řešení stížností •Poskytovatel řeší stížnost sám na sebe ??? ( § 42, § 91 ) •Pověření zástupci komor nemají přístup do zdravotnické dokumentace. ( § 63 ) •Poskytovatelé sepisují záznamy o stížnostech a jejich vyřízení, podávají hlášení KÚ… (administrativa) ( § 91 )

9 Hodnocení kvality a kontrola •Hodnocení kvality a bezpečí - dobrý kšeft pro privátní subjekty ( § 101 – 110 ), taková nepovinná činnost vůbec do zákona nepatří. •Z možnosti kontrolovat ZZ jsou naopak vyřazovány komory ( § 111 – 115 ). KÚ, které jsou zřizovateli ZZ, jsou ve střetu zájmů.

10 Informování pacientů •Informovaný souhlas – ustanovení je v rozporu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. ( § 30 ) a je nesrozumitelné. ( § 33 ) •Jak má lékař zjistit, kdo je osobou „pacientovi blízkou“? ( § 32 ) •Jestliže existuje více možností léčby, pacient musí být informován o všech ( § 30 )

11 Mlčenlivost •Povinnost lékaře informovat o každém trestném činu – průlom do lékařského tajemství na úrovni 50. let ( § 42 ) •Zmatečná ustanovení o mlčenlivosti ( § 48 )

12 Práva poskytovatele •Není možnost ukončit péči o pacienta v případě, že byl narušen vztah vzájemné důvěry. ( § 44 )

13 Péče bez souhlasu •Zmatečné a nejasné ustanovení o péči bez souhlasu ( § 37 ) •Neřešena neodkladná péče o nezletilé, jejichž život je ohrožen a rodiče potřebnou péči odmítají. ( § 34 ) •Hospitalizace bez souhlasu – nesrozumitelná a zmatečná ustanovení ( § 37, § 39 )

14 Registry •Národní registr zdravotnických pracovníků dubluje seznam lékařů vedený komorou ( § 74 ) – má se snad komorový seznam zrušit ? •Národní registr poskytovatelů – „velký bratr“ – údaje o stížnostech, ordinační době, seznamu smluvních pojišťoven… ( § 72 )

15 Ohledání, pitva •Registrující PL by měl povinnost ohledávat mrtvé od 7 do 19 hodin bez ohledu na své ordinační hodiny. ( § 82 ) •Není jasné, zda lze či nelze rozhodnout o provedení zdravotní pitvy bez souhlasu. ( § 87 )

16 Závěr •Má jít o nadčasový střechový zákon, takový zákon vyžaduje diskusi ( delší než 20 dnů ), teprve po dosažení konsenzu je možné zahájit legislativní proces. •Návrh je nekvalitní ( rozpor s Úmluvou, zmatečná ustanovení… ) •Návrh ignoruje existenci profesních samospráv. •Zákon v této podobě by zhoršil postavení pacientů i zdravotníků. •Zákon je v předložené podobě nepřijatelný.


Stáhnout ppt "Zákon o zdravotnických službách MUDr. Milan Kubek."

Podobné prezentace


Reklamy Google